+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: siječanj 2024

Ferijalni rad studenata iz BiH u SR Njemačkoj

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici www.arz.gov.ba   objavila je  Javni poziv studentima za dostavljanje prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2024. godini. Broj prijava u ovoj godini je neograničen. Također pravo prijavo imaju isključivo redovni studenti univerziteta.
Sve potrebne informacije o načinu podnošenja prijava nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima poveznica:

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=7969&langTag=hr-HR

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 19.2.2024. godine.

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA PRIJAVU PROMJENE PODATAKA IZ REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I REGISTRA KLIJENATA

Dana: 8.1.2024. godine
Broj: 04/1-20-29/24

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08 i 31/22), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
–   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
–   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
–  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
–  promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva  i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju;
–  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

Napominjemo da se neće moći ostvarivati federalni, županijski niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.

S poštovanjem !

       ŠEF ODSJEKA
   mr. sc. Stipo Čuljak
Pročitajte više
POTPISAN UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU KAMATA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
 Ministar razvoja, preduzetništva i obrta Vojin Mijatović i vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin potpisali Ugovor o realizaciji aktivnosti regresiranje kamata- garancijski fond.
Cilj Ugovora je omogućiti korisnicima koji su se zadužili po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 ) i Kreditno garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 ) , kao i za navedene Kreditno- garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 ) da dobiju grant sredstva u iznosu od 1.800.000,00 KM na ime sumbvencionisanja dijela troškova kamatne stope do 4% .
Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom Programu ostvaruju subjekti koji su se kreditno zadužili:
1. U periodu od septembra 2020. godine do 31.12.2022. godine i to:
– subjekti male privrede prerađivačkog sektora ( područje C- oblast od 10 do 33 ) i IT sektora ( područje J – samo oblast 62 ) koji su se kreditno zadužili po Kreditno garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 i 41/21 )
– obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti prerađivačkog sektora ( područje C- oblast od 10 do 33 ) i IT sektora ( područje J- samo oblast 62 ) koji su se kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programom za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 i 41/21 )
2. U periodu od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine i to:
– svi subjekti male privrede koji su se u okviru 2023. godine ( do 30.09.2023. godine ) kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća ( ” Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 ), kao i svi obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti koje su se kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programima za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 )
Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do 30.09.2023. godine
Pravo na regresiranje kamata imaju svi prethodno spomenuti subjekti male privrede kojima je odobren i pušten kredit po kreditno garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.
Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta neće raspisivati javni poziv po ovom Programu, uzevši u obzir da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstava ta regresiranje kamata.
Po ovom programu, korisnici kredita stiču pravo regresiranja kamata jednokratno za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine, ukoliko su u okviru tog perioda uredno izmirili obaveze po kreditima.
https://www.fmrpo.gov.ba/
Pročitajte više
Projekt EU4Employment objavljuje javne pozive

U sklopu projekta EU4Employment objavljeni su javni pozivi namijenjeni svim akterima na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga. Isti se pozivau  da dostave puni projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava podrške, i to u sklopu sljedećih poziva:

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Isti su  dostupni na službenoj web stranici projekta, odnosno na  sljedećem linku: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/.
Projekta EU4Employment (Posao za sve) je projekat čiji je cilj povećanje prilike za zapošljavanje mladih, žena iz ruralnih sredina, Roma, osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlenih kroz podršku uvođenju efektivnih i ciljanih mjera aktivne politike tržišta rada prema navedenim ciljnim grupama.

U okviru ovog projekta, Međunarodna organizacija rada je zadužena za implementaciju programa  bespovratnih sredstava u iznosu od 5 miliona EUR koji su usmjereni ka osmišljavanju i pilotiranju novih  usluga i programa aktivacije, povećanja zapošljivosti i zapošljavanja ciljnih grupa.

 

 

https://szzhnz-k.ba/

Pročitajte više