+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: prosinac 2022

JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2022. godinu.

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ-K o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K  za 2022. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, broj: 01-1-02-3372/22 od 8. prosinca 2022. godine,  objavljuje se JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati  iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2022. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 28. prosinca 2022. godine.

Tekst poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Tekst javnog poziva_Transfer neprofitnim organizacijama 2022.

Prijava_obrazac 1_obrazac 2

Obrazac 3_primljene de minimis potpore_pomoći

Pročitajte više
Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23.11.2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Kako se prijaviti?

Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv

1a – Poslovni plan, narativ
1b – Složeni poslovni plan
1c – Projektni prijedlog, narativ
1d – Projektni prijedlog
2 – Pismo namjere o sufinansiranju
3 – UN globalni principi
4 – Izjava o povezanim licima
5 – Referentne liste prinosa

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ , u periodu od 24.11.2022. do 23.01.2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. novembra u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Pročitajte više
Objavljena e-knjiga studije o eko-socijalnom poduzetništvu u okviru projekta BC4ESE

 

U okviru projekta „Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education“ (BC4ESE) partneri projekta finalizirali su prvi rezultat projekta – e-knjigu Eko socijalnog poduzetništva.

Glavni cilj prvog rezultata projekta je sagledavanje eko-socijalne ekonomije u europskim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana. Krajnji cilj studije je potaknuti više mladih ljudi na pokretanje i razvoj eko-socijalnih poduzeća i osigurati im pristup odgovarajućoj pomoći i podršci u svakoj fazi njihova poduzetničkog puta.

Diesis Network zajedno sa CDP-om “Globus” bili su odgovorni partneri za izradu ovog dokumenta i podršku svim partnerima na projektu: koordinator CEDRA Split (Hrvatska), Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama (Bosna i Hercegovina), Mladi Ambasadori (Srbija), ADP-ZID i CSO (Crna Gora) i Hub Nicosia (Cipar).

Konačni rezultat ovog outputa je e-knjiga i 2 video intervjua koji prikupljaju stavove i potrebe iz prve ruke ciljnih skupina: društva, poduzetnika i mladih.

E-knjiga je dostupna u formatima za čitanje i ispis te kao ePUB na engleskom jeziku. Izlazak prijevoda na hrvatski, bosanski, srpski, francuski, crnogorski i grčki jezik očekuje se u veljači 2023. godine.

E-knjiga se sastoji od 2 dijela: općih pozadinskih informacija o socijalnom poduzetništvu i koncepta eko-socijalnog poduzetništva te analize svake zemlje.

Za svaku državu usredotočili smo se na sljedeće točke:

– Istraživanje i analiza postojećeg stanja eko-socijalnog poduzetništva u partnerskim zemljama sa statističkim i pravnim podacima te preporukama i zapažanjima istraživačkog tima.
– Istraživanje prepreka razvoju eko-društvenih projekata i aktivnosti kroz društveno poduzetništvo s općim zaključkom i preporukama za poboljšanje.
– Primjeri dobre prakse postojećih eko-društvenih poduzetnika u partnerskim zemljama, EU i svijetu koji okuplja 54 primjera uspješnih eko-društvenih poduzetnika koji će biti korišteni kao uzori u obrazovnim resursima na kojima trenutno radimo u okviru drugog rezultata projekta – gamificirani eko obrazovanje za društveno poduzetništvo.

 

Izvor: https://ecosocent.eu/eco-social-entrepreneurship-e-book-study-has-been-produced-by-bc4ese-team/

Pročitajte više
Prezentacija projektnih prijedloga – „Pokreni svoj posao“

Udruženje Link Mostar i Općina Prozor-Rama u drugoj polovici mjeseca rujna, pozvali su sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“.

Obuke su se organizirale  kroz  projekt „LINK4StartUps“koji se provodi u okviru programa „EU4businessRecovery-COVID 19 Investment Response“ koji financiraju EU i Savezna Republika Njemačka,a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i međunarodnom organizacijom rada(MOR) .
Za obuke je pristiglo 14 prijava.

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama je svim aplikantima bila na raspolaganju u vidu tehničke pomoći i izrade poslovnih planova.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja Općine Prozor-Rama da pokrenu vlastiti biznis. Podrška uključuje:

  1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje
  2. Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa
  3. Podrška pri vođenju biznisa

Prednost prilikom prijavljivanja su imale sljedeće kategorije:

  1. Nezaposlene žene
  2. Mlade nezaposlene osobe do 35 godina
  3. Osobe sa invaliditetom
  4. Pripadnici nacionalnih manjina

Obuka je realizirana u periodu studeni-prosinac 2022.godine.

Uslov za dobivanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Na prvoj  radionici  koja je održana 04.11.2022.godine u zgradi HC-a posebna pažnja je posvećena definiranju poslovne ideje i istraživanju tržišta, kao i načinima promocije i marketinga.

Druga radionica je održana 18.11.2022.godine u zgradi Općine Prozor-Rama i obrađeni su troškovi poslovanja kao i procjena prodaje i očekivane dobiti.

Treća radionica je također održana u zgradi Općine, 28.11.2022.godine gdje su predavači bili pravnik i certificirani računovođa a svi  zainteresirani su imali svoje vrijeme za moguća pitanja.

Dana 06.12.2022. svi zainteresirani kandidati su imali priliku pred komisijom prezentirati svoje ideje.

Tročlana komisija će u roku sedam do deset dana donijeti odluku o izboru kandidata i odabrati najuspješnije poslovne planove,nakon čega slijedi potpisivanje ugovora sa istim.

Pročitajte više