+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: srpanj 2018

Drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Trećeg programa za djelovanje Unije u području zdravstva 2014-2020

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA) Evropske komisije objavila je drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za 2018. godinu na temu:

CALL A: „Implementation of best practices to promote health and prevent noncommunicable diseases and to reduce health inequalities“.

Poziv je objavljen u skladu sa Planom rada za 2018. godinu Trećeg programa za djelovanje Unije u oblasti zdravstva 2014-2020, a obuhvata dvije teme:

Tema 1: Transfer švedske inicijative „Prepisivanje fizičke aktivnosti na recept“ drugim zemljama (okvirni budžet: 1.350.000 EUR);

Tema 2: Transfer italijanskog CARDIO 50 programa drugim zemljama (okvirni budžet: 1.350.000 EUR) .

Tekst poziva, Vodič za aplikante i Aplikacioni obrazac su dostupni na linku http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html .

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. septembar 2018. godine, a isti se dostavljaju putem Participant Portala https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html.

Za više informacija o ovom pozivu potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Sektor za zdravstvo na email adrese: [email protected] ili [email protected].

Preuzeto sa: http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9521&langTag=bs-BA

Pročitajte više
Razvoj turizma na tri jezera – radni sastanak

U okviru projekta “Razvoj turizma na tri jezera” sufinanciranog iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u četvrtak 19. srpnja u dvorani HE Rama u Prozoru održan je sastanak na temu izrade strateških smjernica razvoja turizma u općini Prozor-Rama.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Općine Prozor-Rama, Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara, grupacije Naša perspektiva te Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama.

Nakon uvodne riječi koordinatorice projekta Amele Bećirović iz LiNK-a, predstavljeni su principi izrade smjernica za razvoj turizma: sudjelovanje zainteresiranih lokalnih aktera kroz konzultativne sastanke i fokus grupe, otvorenost procesa izrade, oslanjanje na dosad postignute rezultate kroz analizu kreiranih dokumenata i rezultata rada.

Konzultant Rasim Tulumović predstavio je nacrt dokumenta koji uključuje polazne osnove, SWOT analizu i strateške smjernice. U polaznim osnovama su prezentirani trendovi razvoja turizma, situacija na području općine Prozor-Rama i interesne grupe. Nakon prezentiranja uslijedio je zajednički rad na SWOT analizi razvoja turizma općine Prozor-Rama.

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%). Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Ramsko jezero, Jablaničko jezero i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost, da bolje iskoriste resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Pročitajte više
Javni poziv za sufinansiranje projekata iz kulture i sporta

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavilo je javne pozive za sufinansiranje projekata iz područja kulture i djelatnosti i projekata iz područja sporta.

Javni pozivi i prijavni obrasci mogu se preuzeti u priloženim dokumentima.

Priloženi dokumenti:

Izvor : http://www.vlada-hnz-k.ba

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA PROISTEKLIH IZ RATA ZA 2018. GODINU
JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu

1. Pravo sudjelovanja imaju: 

– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na
području Općine, kao što su:

a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
ljudskog života;
d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
  • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
  • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
  • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
  • projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2018. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2017. godine), neće biti razmatrane.

Priloženi dokument :
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Pročitajte više
Obukom do zaposlenja 2018.

Dana 12.7.2018. godine Federalni zavod za zapošljavanje je objavio Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu.

Dokumente preuzmite u redovima koji slijede:

Kliknite –“Obukom do zaposlenje 2018”

Kliknite- Javni poziv

Kliknite- Zahtjev za sufinansiranje obuke 2018

Izvor: http://fzzz.ba

Pročitajte više
Poziv na sastanak za “Pokretanje procedure imenovanja članova Vijeća za konkurentnost”općine Prozor-Rama

Općina Prozor – Rama ima uspostavljeno Vijeće za konkurentnost kao oblik javno privatnog dijaloga. Budući da je istekao mandat dosadašnjim članovima Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama potrebno je provesti aktivnosti predlaganja novih članova Vijeća i ponovno pokrenuti rad Vijeća za konkurentnost.
Cilj Vijeća za konkurentnost je bolja suradnja javnog i privatnog sektora, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u našoj Općini te veća konkurentnost lokalnih poslovnih subjekata.
Ovim putem pozivamo sve predstavnike iz oblasti: turizma, trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, javne djelatnosti da sudjeluju u konstituiranje Vijeća za konkurentnost.
Sastanak sa ciljem predlaganja novih članova Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama održat će se 20.7.2018 godine (petak) u 10 sati u prostorijama HE Rama, sala za sastanke.

Pročitajte više
Priopćenje

Poštovani sugrađani!

Temeljem neistina i dezinformacija objavljenih na Facebook profilu vijećnika u Općinskom vijeću Prozor-Rama, Ivana Fofića osjećam dužnost obratiti se svim dobronamjernim građanima općine Prozor-Rama.

Naime, u spornoj objavi vijećnik iz konteksta izvlači informacije iz tablice koja prikazuje popis projekata koje je pripremila Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama u 2017., namjerno ili nenamjerno insinuirajući da se radi o sumnjivim poslovima. Iste projekte je na različite natječaje prijavila Agencija za lokalni razvoj samostalno ili u suradnji s partnerima – sportskim, kulturnim, humanitarnim i drugim udrugama i klubovima s područja naše općine. Tablica (koju možete pogledati OVDJE) je dio Izvješća o radu Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama za 2017. godinu  te se ista nalazi u materijalima dostavljenim vijećnicima za 19. sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama.

Iz tablice je vidljivo da je tijekom 2017. godine Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama (uz svoje redovne projekte i aktivnosti te suradnju s Općinom Prozor-Rama) pripremila projekte za sljedeće partnere: Srednja škola Prozor, Veslački centar Rama, JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama, Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“, Udruga 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola Prozor-Rama, Udruga pčelara „Maslačak“ Prozor-Rama, Odbojkaški klub „Makljen“ Prozor, Franjevački samostan Rama-Šćit, UG RDPP „Djeca nade“ Prozor-Rama, Osnovna škola „Alija Isaković“ Prozor, HKUD Rama, Crveni križ Prozor-Rama, SRTD Ramske vode.

Kao što se može pročitati, među navedenim partnerima su registrirane institucije, ustanove, klubovi i udruge s područja općine Prozor-Rama bez obzira na vjersku, nacionalnu i političku pripadnost članova. Na svojoj stranici Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama redovno objavljuje aktualne natječaje i pozive za projekte, uz napomenu i poziv svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama s područja općine Prozor-Rama za pružanje tehničko-administrativne pomoći u pripremi prijedloga projekata.

Kao direktor Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama sa svojim suradnicima od samog početka rada Agencije za lokalni razvoj predlagao sam i imam namjeru u skladu s mogućnostima i ovlastima predlagati i provoditi razvojne projekte, o čemu ste mogli čitati ranije: https://alr.ba/aktivnosti-agencije-lokalni-razvoj-prozor-rama-2017-godini/.

U ranije spomenutim materijalima za vijećnike također su navedeni i natječaji na koje su projekti prijavljeni. Ostaje nejasno koja je bila namjera vijećnika Fofića, o kakvom „traženju love“ se radi. Uvjerenja sam da je u pitanju neinformiranost, a ne namjerno širenje neistina, kleveta i unošenje razdora među građane Općine Prozor-Rama.

 

Svako dobro!
Direktor Ivica Faletar

Pročitajte više
Javni poziv – „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2018. godinu.

Na osnovu člana 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne  uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Budžetom  HNK  za 2018. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-1528/18 od 14. juna 2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati  iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2018. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. jula 2018. godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacijske obrasce možete preuzeti u prilogu.

 

Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Prijava_obrasci Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Pročitajte više