+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: ožujak 2020

Podaci o gospodarstvenicima – kreiranje mjera za pomoć gospodarstvu

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama poziva sve registrirane gospodarstvenike (gospodarska društva, obrti, zadruge i dr.) s područja općine Prozor-Rama koji su pogođeni mjerama zabrane rada i kretanja tijekom izvanrednog stanja u BiH odnosno stanja nesreće u FBiH izazvanog epidemijom koronavirusa (SARS–CoV-2) da se prijave putem sljedećeg obrasca: Podaci o gospodarstvenicima

Potrebno je upisati osnovne podatke, a ostavljen je i prostor za eventualne napomene, o poteškoćama u radu, o problemu otpuštanja radnika, o potrebnim mjerama prema mišljenju gospodarstvenika i sl.

Podaci su nam potrebni radi točne evidencije o broju pogođenih društava i radnika, u procesu kreiranja mjera za pomoć gospodarstvu koje pripremamo s Općinom Prozor-Rama.

Pročitajte više
Produžuje se rok za prijave na Javne konkurse do 10. aprila

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, procijenio je da je neophodno produžiti rok za podnošenje prijava na Javne konkurse, te je u skladu s tim postupio Upravni odbor Fonda.

Tako je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio zaključak o produženju roka za dostavljanje prijava po Javnim konkursima JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3 za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.

Krajnji rok za podnošenje prijava po navedenim Javnim konkursima produžava se za još 14 dana od dana zatvaranja Javnih konkursa, odnosno, krajnji rok je 10. 04. 2020. godine.

Pročitajte više
Javni konkurs 2020: Raiffeisen BANK

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarni rad
4. Sport
5. Okoliš

Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 10.04.2020. godine do 16 časova.

(Raiffeisen BANK)

Pročitajte više
Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sudjelovanja u Programu razvojne suradnje Republike Češke u BiH u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu člana 4. stav 1.alineja 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7. stav 1. točka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06, 1/15 i 62/15),  a u skladu sa točkom 2. člana 4. Pravilnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima br. UO-01-3-8-21-2/2018 od 13.12.2018. godine i Odlukom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o uključivanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u Program razvojne suradnje Republike Češke u BiH za razdoblje 2020-2022 broj: UO-01-3-3-29-2/2020 od 25.02.2020. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sudjelovanja u Programu razvojne suradnje Republike Češke u BiH  u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Pozivaju sve svi zainteresirani subjekti da iskažu svoj interes za sudjelovanje u Programu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Poziva.

Sve prijave, u skladu sa „Općim uvjetima i informacijama“ navedenim u tekstu Poziva, slati isključivo elektronski na e-mail adresu: [email protected]

Tekst Poziva za izražavanje interesa i Obrazac za prijavu možete preuzeti na linkovima:

Pročitajte više
Čestitka za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Referendum o nezavisnosti od SFRJ održan je 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine.

Referendumsko pitanje glasilo je:

“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

 

Sretan Dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine!

Pročitajte više