+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: listopad 2019

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga: Ambasada Republike Češke traži partnere za promociju trgovine i ulaganja

Ambasada Republike Češke u Sarajevu je pokrenula javni poziv za projektne prijedloge u oblasti pomoći ekonomskim aktivnostima. Lokalne organizacije mogu dobiti finansijsku podršku za usluge pružene češkim kompanijama koje su zainteresovane za poslovanje u Bosni i Hercegovini.

Program pomoći ekonomskim aktivnostima ima za cilj pronalaženje lokalnih partnera sa dobrim poznavanjem tržišnog i zakonodavnog okruženja u Bosni I Hercegovini koji će pružiti usluge potencijalnim češkim izvoznicima I investitorima. Ove usluge mogu, između ostalog, uključivati izradu poslovnog plana, pravno i finansijsko savjetovanje, pomoć u uspostavljanju kanala distribucije ili promotivne i marketinške aktivnosti.

Uspješni aplikanti mogu dobiti sredstva koja će pokriti do 70% njihovih troškova vezanih za pružanje navedenih usluga češkim kompanijama, a preostalih 30% sufinancirat će češka preduzeća koja će imati koristi od tih usluga. Ukupna sredstva dobivena od Ambasade u okviru projekta mogu iznositi do 500 000 CZK. Predloženi projekt mora biti realizovan u periodu između 1. januara i 31. oktobra 2020. godine.

Troškovi sljedećih usluga mogu se finansirati iz granta:

 • Izrada poslovnog plana za ulazak na tržište ili investiciju
 • Pravne i fiskalne analize, poresko savjetovanje
 • Uvođenje proizvoda (pomoć u vezi sa finansiranjem, registracijom preduzeća itd.)
 • Podrška u vezi s licenciranjem, certificiranjem i registracijom proizvoda
 • Uvoz / izvoz i logistička dokumentacija
 • Postavljanje kanala za opskrbu, uspostavljanje lokalne partnerske mreže
 • Promocija, marketing i PR usluge
 • Podrška pokretanju proizvodnje (samo uslužni sektor)
 • Podrška udruživanju čeških kompanija u bosni i Hercegovini (max. 50 000 CZK) 

Pravila i uslovi projekta će biti regulisani sporazumom između Ambasade Republike Češke i organizacije koja implementira projekat.

Prijedlozi projekata dostavljaju se putem pošte u Ambasadu Republike Češke (Franjevačka 13, 71 0000 Sarajevo). Moraju biti napisani na češkom jeziku koristeći priloženi obrazac za identifikaciju projekta. Prijedlog projekta mora biti ovjeren pečatom organizacije koja ih predaje i potpisom ovlaštenog predstavnika. Potrebno je priložiti dokaz o pravnom statusu organizacije koja podnosi zahtjev (npr. Izvod iz registra poslovnih subjekata) i dokaz o ovlaštenju predstavnika za postupanje. Skenirani prijedlog projekta treba poslati na adresu [email protected]. Rok za dostavljanje prijava je 5. novembar 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, možete pozvati (+387 33) 587 056 ili uputiti e-mail na [email protected] .

Prilozi:

Aplikacioni obrazac

Pročitajte više
Javni poziv

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu“

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 13. studenoga 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Pročitajte više
Javni natječaj – Izgradnja poduzetničkih zona

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2019. godinu.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

JAVNI NATJEČAJ

www.fmrpo.gov.ba

Pročitajte više
Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2020. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2020. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 18.10.2019. godine.

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2020. godinu su sljedeći:

 • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje graana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti držvni organi, političke stranke ili pokreti.
 • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
 • Projekti se trebaju usmjeriti u sektoru Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora i sektor održivog korištenja prirodnih izvora.
 • Kriterij za ocjenjivanje je sofisticiraniji / ambiciozni projekat koji bi uključivao element povećane zaposlenosti, socijalne uključenosti i / ili obrazovni element.
 • Visina granta: 250 000 CKZ -500.000 CZK (cca 19 000 – 38 000 KM), a iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
 • Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
 • Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2020. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2019. godine).
 • Zahtjev sa projektnom idejom mora biti dostavljena identifikacijskom formularu 18.10.2019. godine do 12:00 sati. Svi zahtjevi dostavljeni nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:

Razvojna saradnja
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji (potpisano i skenirano) na: [email protected].

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052) ili pošaljite e-mail na [email protected]

Pročitajte više