+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Javni poziv za učešće na obukama “Pokreni svoj posao” za područje Općine Prozor-Rama

Udruženje LiNK Mostar i Općina Prozor-Rama pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, …

Pročitajte više
Ponovni Javni poziv – Transfer za razvoj turizma za 2022.godinu

Predmet ponovnog Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu nerealiziranih sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH”. Tekst Javnog poziva i obrasce možete preuzeti u nastavku: PONOVNI JP 2022 Prilog I OBRAZAC P2 0- ponovni poziv Prilog I OBRAZAC P4 – ponovni …

Pročitajte više
NAJAVA: SAJAM POLJOPRIVREDE, PREHRANE I TURIZMA “DANI ŠLJIVE PROZOR-RAMA 2022”

Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive Prozor-Rama 2022“ održat će se u Prozor-Rami, 19. i 20. 9. 2022. godine, u Gradskoj sportskoj dvorani u Prozoru. Organizator ovom prilikom poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na 15. izdanju ovog sajma. Pred publikom, ali izlagačima još je jednom prilika za nove kontakte, …

Pročitajte više
DONACIJE „JP BH POŠTA“ D.O.O. SARAJEVO ZA 2022. GODINU

Kao društveno odgovorna kompanija „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo se kontinuirano posvećuje aktivnostima izvan svoje primarne djelatnosti, aktivnostima koje imaju značaj za širu društvenu zajednicu i pozitivno utiču na percepcije od strane naših korisnika i ukupne javnosti. Pružanjem podrške projektima od društvenog značaja, ulaganjem u obrazovanje, nauku, kulturu i sport …

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA DONACIJE BH TELECOM

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2022. godini dodijeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata ili aktivnosti, na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, iz oblasti djelovanja: a) Osnovnih i srednjih …

Pročitajte više
Strategija razvoja turizma FBiH upućena u parlamentarnu proceduru

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 04.08.2022. godine u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prihvatila je Nacrt strategije razvoja turizma Federacije BiH 2022-2027. godine, te ovaj iznimno važni dokument u formi prijedloga poslala Parlamentu FBiH na usajanje. Kao dio Strateške platforme kod izrade ovog dokumenta o turizmu, …

Pročitajte više
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2022. – JK 2022/3

  Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ …

Pročitajte više
UNDP: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama u suradnji s jedinicama lokalne samouprave

UNDP podsjeća da je otvoren poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, za predaju prijedloga projekata za poboljšanje sadržaja društvenih centara. Fokus je na sljedećim prioritetnim sadržajima: rekreativne i slobodne aktivnosti edukativne i aktivnosti usvajanja novih znanja aktivnosti na uspostavi zajedničkog prostora aktivnosti usmjerene na brigu …

Pročitajte više
JAVNI POZIV – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

Objava Javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave. Usljed velikog broja pristiglih upita putem e-maila, obavještavamo zainteresiranu javnost da se neće pojedinačno odgovarati na upite. …

Pročitajte više
Vlada FBiH: Objavljen Javni poziv za finansiranje projekata općina i gradova u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. maja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta …

Pročitajte više
1 2 3 42