+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Objavljene izmjene Programa poticaja za 2020.

Obavještavamo vas da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljena 03.04.2020.g. u Službenim novinama Federacije BiH br. 23/20. …

Pročitajte više
Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini raspisuje Poziv za podršku malim organizacijama civilnog društva za projektne inicijative u oblasti zelene ekonomije. Finansijsku podršku za ovaj poziv za male grantove je obezbijedila Evropska Unija kroz EU finansiran projekat NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za …

Pročitajte više
Podaci o gospodarstvenicima – kreiranje mjera za pomoć gospodarstvu

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama poziva sve registrirane gospodarstvenike (gospodarska društva, obrti, zadruge i dr.) s područja općine Prozor-Rama koji su pogođeni mjerama zabrane rada i kretanja tijekom izvanrednog stanja u BiH odnosno stanja nesreće u FBiH izazvanog epidemijom koronavirusa (SARS–CoV-2) da se prijave putem sljedećeg obrasca: Podaci o …

Pročitajte više
Produžuje se rok za prijave na Javne konkurse do 10. aprila

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, procijenio je da je neophodno produžiti rok za podnošenje prijava na Javne konkurse, te je u skladu s tim postupio Upravni odbor Fonda. Tako je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio …

Pročitajte više
Javni konkurs 2020: Raiffeisen BANK

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti: 1. Obrazovanje 2. Kultura 3. Humanitarni rad 4. …

Pročitajte više
Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sudjelovanja u Programu razvojne suradnje Republike Češke u BiH u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu člana 4. stav 1.alineja 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7. stav 1. točka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06, 1/15 i 62/15),  a u skladu …

Pročitajte više
Čestitka za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Referendum o nezavisnosti od SFRJ održan je 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine. Referendumsko pitanje glasilo je: “Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda …

Pročitajte više
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: …

Pročitajte više
Objavljen Program poticaja za 2020. godinu

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” za 2020. godinu koji je usvojen na 210. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 20.02.2020.g. u Mostaru objavljen je u Službenim novinama Federacije br. 14/20 od 21.02.2020.g. Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2020. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva …

Pročitajte više
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji …

Pročitajte više
1 2 3 27