+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Najniža plata u Federaciji povećana za 9,85 posto

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se utvrđuje najniža plata za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine u neto iznosu od 596 KM, što predstavlja povećanje za 9,85 posto u odnosu na najnižu platu utvrđenu za 2022. godinu. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od …

Pročitajte više
NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2022/2023. GODINU

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja općine Prozor-Rama broj: 01/1-40-42/18,  Načelnik općine Prozor-Rama,  r a s p i s u j e N A T J E Č A J O DODJELI STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2022/2023 GODINI Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim …

Pročitajte više
JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama,  o b j a v l j u j e JAVNI POZIV za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2023.godinu Pozivaju se sve  neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje …

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA PRIJAVU PROMJENE PODATAKA IZ REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I REGISTRA KLIJENATA

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih                         gospodarstava i registra klijenata Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu. Prijava  promjene …

Pročitajte više
JAVNI POZIV za odabir projekata koji će se sufinancirati iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K za 2022. godinu.

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ-K o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih  Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-K  za 2022. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša, broj: 01-1-02-3372/22 od …

Pročitajte više
Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati …

Pročitajte više
Objavljena e-knjiga studije o eko-socijalnom poduzetništvu u okviru projekta BC4ESE

  U okviru projekta „Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education“ (BC4ESE) partneri projekta finalizirali su prvi rezultat projekta – e-knjigu Eko socijalnog poduzetništva. Glavni cilj prvog rezultata projekta je sagledavanje eko-socijalne ekonomije u europskim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana. Krajnji cilj studije je potaknuti više mladih ljudi …

Pročitajte više
Prezentacija projektnih prijedloga – „Pokreni svoj posao“

Udruženje Link Mostar i Općina Prozor-Rama u drugoj polovici mjeseca rujna, pozvali su sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“. Obuke su se organizirale  kroz  projekt „LINK4StartUps“koji se provodi u okviru programa „EU4businessRecovery-COVID 19 Investment Response“ koji financiraju EU i …

Pročitajte više
Objava Javnih poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih šehida/branitelja 2022 i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022

Dana 28.11.2022. objavljujemo drugi krug Javnog poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja/šehida 2022 i drugi krug Javnog poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022. Javni poziv ostaje otvoren deset (10) dana od dana objave. Linkovi javnih poziva i obrasci dostupni su u nastavku: …

Pročitajte više
Najava drugog kruga Javnih poziva za „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih inval

Dana 28.11.2022. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Vlade HNŽ, bit će objavljeni Javni pozivi za sudjelovanje u „Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022“, s ciljem da se sufinanciranjem troškova neto plaće osoba iz ciljnih skupina Projekata doprinese njihovom …

Pročitajte više
1 2 3 4 45