+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: studeni 2023

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PRORAČUNA

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 29.11.2023.godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2024. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna.Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
  2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 5.12.2023.godine (utorak) u 11,00 sati u prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
  3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
  4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz Općine Prozor-Rama. Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.
PREDSJEDNIK
Ibro Pelcić
Na linku ispod možete preuzeti nacrt proračuna za 2024. godinu.
Pročitajte više
Poticajna sredstva za opstanak starih i tradicionalnih zanata

Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je Javni natječaj kojim se izdvaja ukupno 200 tisuća KM iz Proračuna FBiH za 2023. godinu za realizaciju Projekta „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“.

Sredstva će se dodijeliti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva sukladno kriterijima utvrđenim Javnim natječajem

Projekt „Poticaj za opstanak starih i tradicionalnih zanata“ provodi u svrhu očuvanja obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog nasljeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, i to sufinanciranjem troškova nabavke opreme i repromaterijala, te poboljšanja uvjeta rada i stručnog osposobljavanja zaposlenih.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti  na sljedećim link-ovima;

Javni natječaj 

Smjernice

Zahtjev za uključivanje u projekt

I – 1 SZ Izjava o realizaciji projekta

I – 2 Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

-I – 2 Primjer Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-popunjen primjerak

-I – 3 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

I – 3 Primjer Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-popunjen primjerak

I – 4 Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

I – 4 Primjer Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjen primjerak

Pročitajte više
JAVNI POZIV za stambene objekte

Poziv je otvoren do 31.12.2023. godine ili do utroška sredstava.

Javni poziv obuhvaća provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti u postojećim stambenim objektima. Opširnije pročitajte u Javnom pozivu koji se nalazi ispod.

JAVNI POZIV za stambene objekte

Pročitajte više