Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Prozor-Rama

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Prozor-Rama objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutiraju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje).

Treći sastanak sa mentorom će biti organiziran u petak, 1.4.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama općinske uprave – Ulica Kralja Tomislava bb, Općina Prozor-Rama.

Potvrdu o prisustvu na mentorskim sastancima potrebno je poslati na [email protected]

U svrhu transparentnosti, zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će također biti objavljeni na stranici Općine Prozor-Rama. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) financira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).