+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: listopad 2020

Javni poziv za projekte mladih i nevladine organizacije
Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu.
PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA I SL.

LOT 1

Uvj.eti  financijske potpore

 • Da se Projekt realizira u razdoblju od godinu dana od dana prijema sredstava,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije ( borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.

Pravo sudjelovanja imaju:

 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama. Iznimno, pravo sudjelovanja mogu imati organizacije i udruge sa sjedištem izvan općine Prozor – Rama, za projekte koji će se provoditi na području općine Prozor – Rama.

Svi podnositelji prijava trebaju biti registrirane prije datuma raspisivanja ovog Javnog poziva.
Iznos sredstava:

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 500,00 KM
 2. Najviša vrijednost projekta: 5.000,00 KM.

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 1: 20.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 PROJEKTI IZ OBLASTI PRAĆENJA IZBORA

LOT 2.

Uvjeti financijske potpore:

 • Da projekt predviđa aktivnosti nadgledanja priprema za Lokalne izbore u Prozoru – Rami, provođenje izbora, prebrojavanje i objavu rezultata,
 • Da se projekt realizira do kraja 2020. godine

Pravo sudjelovanja imaju:
Nevladine organizacije koje su registrirane u Bosni i Hercegovini prije dana raspisivanja ovog Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode se u cilju praćenja Lokalnih izbora 2020.  u BiH za općinu Prozor – Rama.
Iznos sredstava

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 2.000,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 20.000,00 KM

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 2: 30.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
Potrebna projektna dokumentacija za Lot 1 i Lot 2:

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Neformalne skupine mladih:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja koja daje administrativnu   potporu neformalnoj skupini sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Nevladine organizacije:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.

Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu

Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

PRIJAVNI OBRAZAC

Pročitajte više
Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u ruralnom turizmu

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno tri partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) zavisno od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju  podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. decembar 2020. godine do 15.00 sati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

Prilog 1: Prijavni obrazac

Prilog 2: Budžet projekta

Prilog 3: Logički okvir

Prilog 4: Plan aktivnosti

Prilog 5: Prihodi i rashodi partnerstva

Prilog 6: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 7: Izjava o partnerstvu

Prilog 8: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

Pročitajte više
Javni poziv turizam 2020

Na osnovu odredbi Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim
sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije
COVID-19 (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 74120), federalna ministrica
okoliša i turizma, raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko – ugostiteljkog sektora u okolnostima pandemije COVID-19.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku :

 

https://www.fmoit.gov.ba/

Pročitajte više
Održana završna konferencija projekta “Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama”

Danas, 14. listopada 2020. godine u dvorani HE Rama održana je završna konferencija projekta “Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama.”

Projekt u trajanju od 14 mjeseci i ukupne vrijednosti 20.912,00 KM  financirali su Općina Prozor-Rama (11.662,00 KM) i Federalno ministarstvo okoliša i turizma (9.250,00 KM).

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta:

 • Snimljeni i izrađeni promotivni foto i video materijali koji predstavljaju prirodne te kulturno-povijesne znamenitosti Općine Prozor-Rama
 • Kreiran vizualni identitet te izrađena i objavljena turistička internetska stranica s prezentiranim turističkim resursima i statističkim sustavom za prikupljanje podataka o turistima
 • Izrađeni i prezentirani promotivni materijali (brošure, letci, razglednice…)
 • Predstavljeni rezultati projekta i turistički potencijali područja Općine Prozor-Rama kroz medijske objave i završnu konferenciju

Prisutni gosti imali su priliku među prvima pogledati službenu turističku stranicu Općine Prozor-Rama kao i turističke promotivne materijale.

U ime organizatora konferencije i nositelja projekta, Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama, direktorica Jelena Ćališ zahvalila je medijima, sportskim i kulturnim institucijama kao i pojedincima – volonterima za podršku u provedbi projekta.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE KOJE ODOBRI RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH

Nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Javni poziv je raspisan na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK, a za subvencionisanje kamata Vlada će izdvojiti iznos od 500.000 KM.

Obrtnicima i privrednicima koji zadovolje kriterije iz Javnog poziva bit će omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćat će Vlada HNK, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Javni poziv, izjavu i obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima.

File javni_poziv_-_subvencije_kamata_b.docxMicrosoft Office document icon izjava_subvencionisanje_kamata_b.docFile obrazac_zsk1-_v1_10_b.docx

 

https://www.vlada-hnz-k.ba/

Pročitajte više
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 5. studenog 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr.

 

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Pročitajte više
VLADA DONIJELA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, u cilju pomoći privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Javni poziv bit će raspisan na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK, a za subvencionisanje kamata Vlada će izdvojiti iznos od 500.000 KM.

Naglašeno je kako je Hercegovačko-neretvanski kanton prvi Kanton s kojim je Razvojna banka sklopila Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima  i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Obrtnicima i privrednicima koji zadovolje kriterije iz Javnog poziva bit će omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćat će Vlada HNK, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Tokom rasprave, podcrtana je i činjenica kako je, nakon provedene procedure Javnoga poziva, do sada, na osnovu tzv. Korona zakona osigurana podrška za 1 833 privredna subjekta u iznosu od 4.740.503,43 KM.

 

https://www.vlada-hnz-k.ba/

Pročitajte više