+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za projekte mladih i nevladine organizacije

Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu.
PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA I SL.

LOT 1

Uvj.eti  financijske potpore

 • Da se Projekt realizira u razdoblju od godinu dana od dana prijema sredstava,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije ( borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.

Pravo sudjelovanja imaju:

 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama. Iznimno, pravo sudjelovanja mogu imati organizacije i udruge sa sjedištem izvan općine Prozor – Rama, za projekte koji će se provoditi na području općine Prozor – Rama.

Svi podnositelji prijava trebaju biti registrirane prije datuma raspisivanja ovog Javnog poziva.
Iznos sredstava:

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 500,00 KM
 2. Najviša vrijednost projekta: 5.000,00 KM.

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 1: 20.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 PROJEKTI IZ OBLASTI PRAĆENJA IZBORA

LOT 2.

Uvjeti financijske potpore:

 • Da projekt predviđa aktivnosti nadgledanja priprema za Lokalne izbore u Prozoru – Rami, provođenje izbora, prebrojavanje i objavu rezultata,
 • Da se projekt realizira do kraja 2020. godine

Pravo sudjelovanja imaju:
Nevladine organizacije koje su registrirane u Bosni i Hercegovini prije dana raspisivanja ovog Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode se u cilju praćenja Lokalnih izbora 2020.  u BiH za općinu Prozor – Rama.
Iznos sredstava

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 2.000,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 20.000,00 KM

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 2: 30.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
Potrebna projektna dokumentacija za Lot 1 i Lot 2:

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Neformalne skupine mladih:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja koja daje administrativnu   potporu neformalnoj skupini sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Nevladine organizacije:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.

Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu

Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

PRIJAVNI OBRAZAC

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti