+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

JAVNI POZIV – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

Objava Javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Usljed velikog broja pristiglih upita putem e-maila, obavještavamo zainteresiranu javnost da se neće pojedinačno odgovarati na upite.

FEDERALNO MINISTARSTVO

OKOLIŠA I TURIZMA

JAVNI POZIV

PRILOG I OBRAZAC P1

PRILOG I OBRAZAC P2

PRILOG I OBRAZAC P3

PRILOG I OBRAZAC P4

01 IZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA (I-1)

02 IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI I NEVOĐENJU POSTUPKA (I-2)

03 IZJAVA O NESUDJELOVANJU U KORUPTIVNIM RADNJAMA (I-3)

04 IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (I-4)

Pročitajte više
Vlada FBiH: Objavljen Javni poziv za finansiranje projekata općina i gradova u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. maja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 miliona KM.

Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, itd.), komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.), te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, Javni poziv je otvoren i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su do momenta zatvaranja javnog poziva, izvršile povrat neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2020. godine. Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave, te  direktno  doprinose boljem kvalitetu života.

Maksimalna vrijednost finansiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM. Jedan aplikant može dostaviti više zahtjeva,  ali u tom slučaju mora predati odvojene prijave i dokumentaciju uz svaku od njih.

Javnim pozivom utvrđeni su opći i posebni kriteriji, te način dostavljanja prijave.

Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH, a konačnu rang listu utvrdiće Vlada FBiH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

Inače, u okviru finansijske podrške gradovima i općinama u Federaciji BiH, pored ovih 29 miliona KM namjenjenih projektima, u ovogodišnjem Budžetu FBiH osigurana su i sredstva u iznosu od 10 miliona KM, a koja će biti dodjeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.

Javni poziv otvoren je do 30.6.2022. godine, a objavljen je danas u dnevnim novinama i na web stranici Vlade FBiH ( LINK ).

Pročitajte više
Otvoreni javni pozivi za projekte kulture i sporta u vrijednosti od 4,8 miliona KM

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo je javni poziv za odabir programa i projekata koji će biti sufinancirani sa ukupno 4.818.000 KM iz Proračuna FBiH za ovu godinu i to za transfere namjenjene obnovi kulturnog i graditeljskog naslijeđa, kulturi i sportu od značaja za FBiH, podršci mladima, kao i institucijama nauke i kulture od značaja za BiH.

– Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta,  u ovogodišnjem proračunu FBiH za programe potpore kulturi i sportu, te mladima osigurala ukupna sredstva u iznosu od 6.450.000 KM. Ministarstvo je već raspisalo javne pozive kojima je na raspolaganju 4.818.000 KM, a koji će biti otvoreni do 3. lipnja ove godine – kazala je federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović.

Sredstva od ukupno 588.000 KM raspoloživa su za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za izradu projekata i izvođenje radova za zaštitu javnih objekata kulture, koji imaju status nacionalnog spomenika, za šta je planirano 488.000 KM, zatim za zaštitu stambenih objekata koji imaju status nacionalnog spomenika u iznosu od 60.000 KM, te za izradu projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine sa 40.000 KM. Pravo podnošenja zahtjeva za ova sredstva imaju pravni subjekti, organizacije, udruge i drugi nositelji projekata očuvanja kulturno-povijesnog naslijeđa i fizička lica ukoliko su vlasnici objekata koji imaju status nacionalnog spomenika.

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH iznosi 1.380.000 KM i namijenjen je za manifestacije, programe i projekte kulture od internacionalnog značaja za  BiH i FBiH za šta je raspoloživo ukupno 680.000 KM, te za manifestacije, programe i projekte kulture od posebnog značaja za FBiH sa 700.000 KM.

Projekti i programi za sport od značaja za FBiH bit će sufinancirani sa ukupno 1.960.000 KM. Od tih sredstava, sa 1,2 miliona KM sufinancirat će se izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih objekata, dok će sufinanciranje sportskih manifestacija koje se organiziraju u FBiH i sufinanciranje sudjelovanja sportaša na zvaničnim međunarodnim takmičenjima biti podržano sa 300.000 KM. Raspoloživa sredstva za djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH iznose 400.000 KM, dok je za sufinanciranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom na raspolaganju 60.000 KM.

Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj javni poziv imaju sportske organizacije, klubovi, savezi, udruženja i drugi nositelji s projektima iz oblasti sporta registrirani u FBiH, izuzev privatnih organizacija osnovanih s ciljem ostvarenja profita.

Otvoren je i Javni poziv za projekte mladih u iznosu od 290.000 KM, a odnosi se na podršku projektima istraživanja, formiranja, promoviranja i realizacije politika prema mladima u FBiH. Pravo podnošenja zahtjeva za ova sredstva imaju institucije, organizacije, udruge i drugi nositelji koji obavljaju djelatnosti u oblasti mladih i omladinskog aktivizma registrirani u FBiH.

Sa ukupno 600.000 KM planirano je sufinanciranje institucija nauke i kulture od značaja za BiH čime se daje potpora institucijama od značaja za BiH i FBiH. Pravo podnošenja zahtjeva na ovaj poziv imaju institucije od značaja za BiH i FBiH kojima se osigurava kontinuitet rada i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou za 2022. godinu.

– Za dosadašnje javne pozive pokazano je veliko interesovanje aplikanata, tako da očekujemo značajan broj prijava na aktualne javne pozive. Istodobno, pozivam sve zainteresirane da obrate pažnju na sve uvjete i potrebnu dokumentaciju, a kako bi ostvarili pravo razmatranja prijave, te i dobili potporu za projekt – napomenula je ministrica Dujmović.

Javni pozivi su otvoreni do 3. juna/lipnja 2022. godine, a svi detalji poziva dostupni su na web stranici Ministarstva, i to sljedećem linku: Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za transfere: (fmks.gov.ba).

Pročitajte više
Mjera Tražim poslodavca 2022 od 6.6. do 10.6.2022. godine
Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2022 biti otvoren od 6. do 10.6.2022. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje TP1 bit će dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti.

Javni poziv će se otvarati parcijalno po kantonima, i to prema sljedećem rasporedu:
6.6.2022. godine – Hercegovačko-neretvanski kantona/županija i Srednjobosanski kanton/županija,
7.6.2022. godine – Unsko-sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton/županija i Kanton 10 (Livno),
8.6.2022. godine – Zeničko-dobojski kanton, Bosanskopodrinjski kanton i Posavski kanton,
9.6.2022. godine – Tuzlanski kanton,
10.6.2022. godine – Kanton Sarajevo.

Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2, koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, bit će omogućeno od 13.6.2022. godine.

Primjer podnošenja prijave putem web portala Zavoda za fizičke osobe i poslodavce možete pogledati OVDJE.

VAŽNA NAPOMENA:  Ističemo da su poslodavci i fizičke osobe, kao preduslov za učešće, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili). Krajnji rok za registraciju je 29.5.2022. godine.

Primjer registracije na web portal Zavoda za poslodavce i za fizička lica dostupan je OVDJE.

Više detalja o ovoj mjeri, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022.

(NAPOMENA: Fizičke osobe koje su prijavljene na evidenciju nezaposlenih u određenom kantonu moći će aplicirati isključivo onaj dan koji je u rasporedu naznačen za taj kanton.) 

Pročitajte više
JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2022. GODINE

Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godine

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2022. godinu

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati u nastavku.

Javni natječaj

1. Izgradnja poduzetničkih zona

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

– Prilog I – Plan aktivnosti

– Prilog II-Proračun projekta

– Prilog III-Logički okvir

– Prilog IV-Administrativni i financijski podaci

– Prilog V-Pismo namjere

– Prilog VI-Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

2. Izrada dokumentacije za uspostavljanje poduzetničke zone

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

– Prilog I – Plan aktivnosti

– Prilog II-Proračun projekta

– Prilog III-Administrativni i financijski podaci

– Prilog IV-Pismo namjere

3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture 

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projektnog prijedloga

– Izjava o realizaciji projekata

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer popunjene izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama 

– Izjava o de minimis pomoći

– Primjer popunjene izjave o de minimis pomoći

4. Poticaj udruženjima i komorama

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projekta

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o de minimis pomoći

– Primjer popunjene Izjave o de minimis pomoći

5. Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta

– Smjernice

– Zahtjev-Obrazac projekta

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

6. Poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti

– Smjernice 

– Zahtjev-Obrazac projekta

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima popunjena

7. Poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva

– Smjernice 

– Zahtjev-Obrazac projekta 

– Izjava o realizaciji projekta

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

8. Jačanje konkurentnosti MSP-a

– Smjernice

– Zahtjev – Obrazac projektnog prijedloga

– Plan aktivnosti

– Pismo namjere

– Proračun projekta

– Upitnik _ESSQ

– Primjer_popunjenog Upitnika _ESSQ

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Primjer popunjene Izjave o neosuđivanosti i nevođenju postupka

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Primjer popunjene Izjave o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

– Primjer popunjene Izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Pročitajte više
Bajramska čestitka

Našim uposlenicima, suradnicima, poslovnim partnerima, prijateljima i ostalim građanima općine Prozor-Rama  koji dočekuju Ramazanski bajram, upućujemo iskrene čestitke ,  da ga provedu u miru, okruženi blagostanjem i ljubavlju svojih najbližih.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Danijel Burečić, direktor

Pročitajte više
Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede
Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na  održanoj sjednici  26.4.2022. godine , između ostalog, donio Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 i Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022.

Pozivaju potencijalni korisnici (poslodavci i nezaposlene osobe) da se informišu o programima radi eventualnog učešća.

Linkovi programa i obrasci zahtjeva za učešće dostupni su u nastavku:

Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022
Obrazac prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 
Obrazac prijave 

Pročitajte više
JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

JAVNIPOZIV
za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –
Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
a. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita
vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
c. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto
prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u
stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području
Republike Srpske;
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog
poziva;
e. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim
propisima:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
ii. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
f. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

– čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
– koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i
dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i
zadruge.
(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i
imaju registrovanu djelatnost:
a. na području općina entiteta RS-a,
b. Brčko Distrikta i
c. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić,
Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH,
Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres,
Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo,
Vareš, Zavidovići i Žepče.
(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje
razmatranje, osim za aplikante koji su u postupku registracije, a koji su obavezni u toku provođenja
javnog poziva, najkasnije do dana donošenja konačne rang liste, dostaviti sve potrebne dokaze.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA
(1) Nepovratna sredstva će se koristiti za:
a) izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;
b) nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta;
c) ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika/uposlenika (do 20% od ukupne vrijednosti
investicije).
(2) Sredstva za namjene iz stava (1) ovog člana će se odobriti na slijedeći način:

I. Uplata sredstava za namjene iz prethodnog stava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon
dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za
planirana ulaganja, ili ako je to Ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun
firme(dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do
maksimalno 15.000,00 KM;
II. Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od
projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni
poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog
za ovaj program po regionalnom principu. Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se
odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe
životne dobi(do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će
biti regulisano posebnim pravilnikom;
(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom (1) ovog člana
smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Ciljevi koji se žele postići su:
Povećati stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika.
Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24 mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva.

V – NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:
A. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

I. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini sastavni dio ovog
Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, ili
putem web stranice Ministarstva www.fmroi.gov.ba.

II. BIZNIS PLAN (popunjen na obrascu Ministarstva, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini
sastavni dio ovog Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića
br.2, Sarajevo, ili putem web stranice Ministarstva.

III. DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:

1. Rješenje o registraciji ili dokaz da je podnesen zahtjev za registraciju poslovnog subjekta.
(Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
2. Uvjerenje/ o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – JIB broj (kopija uvjerenja u 2
primjerka)
3. Dokaz da poslovni subjekt posjeduje aktivan transakcijski račun (Ugovor o otvaranju računa
ili potvrda sa brojem računa izdata od strane banke ne stariji od 3 mjeseca)
4. Potvrda/uvjerenje/izjava o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika(e) ili
osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato/ovjereno od strane nadležnog organa za općinu
povratka (Iznimno će se uvažiti i lična izjava vlasnika/povratnika uz potvrdu općine koja nije
u mogućnosti izdati Uvjerenja, Izjave i Potvrda općine -original ili ovjerena kopija, ovjera ne
starija od 30 dana);
5. Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača
obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
6. Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv,
izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
7. Predračun, ponuda ili predugovor za planiranu investiciju usaglašen sa Biznis planom
(predmet je bodovanja uz biznis plan ako se dostavi uz prijavu, a obavezno se dostavlja
najkasnije na dan potpisivanja ugovora).

Napomena:
– Aplikanti koji su prilikom prijave na Javni poziv dostavili dokaz o pokretanju postupka
registracije poslovnog subjekta, obavezni su u toku provođenja javnog poziva, a najkasnije do
dana donošenja konačne rang liste, dostaviti gore navedenu obaveznu dokumentaciju od 1, 2,
3 i 6, a u protivnom će njihova prijava biti odbijena.
-Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju
dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

B. DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE:

1. Preporuka lokalne zajednice (općine) i/ili razvojne agencije sa iskazanim mišljenjem o
zastupljenosti i ekonomskom potencijalu predmetnog biznisa na ciljanom području.
2. Diploma/certifikat o završenoj obuci ili školovanju za bavljenje predmetnom djelatnošću
(certifikati iz inostranstva trebaju biti prevedeni na bosanski/hrvatski/srpski jezik);
3. Dokazi o sufinansiranju projekta od strane aplikanta (lično učešće) ili od strane drugih donatora
( lična izjava na propisanom obrascu Ministarstva);
4. Izjava aplikanta o ranijem korištenju grant sredstava ili donacija, od strane FMROI za
održivost povratka i/ili drugih donatora (Izjavu daju vlasnik/vlasnici u lično ime i u ime svih
članova domaćinstva).
Za korisnike donacija, izjava obavezno treba da sadrži vrstu pomoći koju su koristili, za koje
namjene, naziv donatora i koje ukupne vrijednosti u KM, te ime prezime i srodstvo sa članovima
domaćinstva u čije ime je izjava data. Izjava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene
osobe /podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je
data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva ili dostupnim podacima iz
drugih izvora, odnosno ako je data lažna izjava, kao i u slučaju Korisnika donacija (grantova) koji
nisu adekvatno opravdali utrošak ranije odobrenih sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da
aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva. Aplikanti ili članovi
istog domaćinstva koji su prethodne godine koristili sredstva po istom programu Ministarstva
nemaju pravo ponovnog učešća. (Obrazac izjave je sastavni dio prijavnog obrasca i obavezno se
popunjava i posebno ovjerava pečatom firme);
5. Dokaz o pripadnosti vlasnika/osnivača ranjivim kategorijama društva (žene, lica mlađe
životne dobi (do 35 godina), članovi šehidskih porodica odnosno porodice poginulog borca, RVI,
porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, osobe sa invaliditetom i
sl.) uvjerenja ili potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je vlasnik(ci)/osnivač(i)
poslovnog subjekta pripadaju odeđenoj ranjivoj kategoriji, a za kategoriju „žene, lica mlađe životne
dobi“ dovoljni su obavezni dokazi pod rednim brojevima: 1 i 5 .
Napomena: Navedena dokumentacija pod 1,2,3 i 5 nije obavezna ali će se takođe vrednovati prilikom izbora korisnika.

VI – NAČIN IZBORA KORISNIKA

Izbor korisnika po osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju imenuje Federalni ministar. Komisija će razmatrati prijave u skladu i Programom – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika, broj: 03-32-3-66/22 od 19.04.2022.godine i odredbama ovog javnog poziva.

VII – NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrsi preporučeno poštom ili lično, na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića br.2 , 71000 Sarajevo
“Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju startup-a u 2022. godini”
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/294-139 (140)
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni poziv.

Potrebna dokumentacija :

 

Pročitajte više
IZBOR PREDSTAVNIKA OCD 2022. OPĆINA PROZOR-RAMA

Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Prozor-Rama.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva bio je objavljen od 8.3. do 5.4.2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u ponovljenom javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

Ovaj ponovljeni poziv je otvoren od 20. do 25.4.2022. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: [email protected]. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu maju/svibnju 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Prozor-Rama.

Pročitajte više
Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini – registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.

Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:

  • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
  • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
  • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
  • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
  • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
  • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:

  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe, odnosno Izjava prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta za fizičke osobe, ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe/fizičke osobe) i pečatom (ovjeravaju pravne osobe). Ovjereni dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Pravne osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka, zajedno s potvrdama/uvjerenjima da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdama/uvjerenjima o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci). Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta zajedno s potvrdom/uvjerenjem da se protiv prijavitelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „za Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu“.

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca, obrazac izjave o partnerstvu kao i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekata za fizičke osobe dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 19. svibnja 2022. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-682, +385 (0) 1/6444-662 ili na e-mail adresu: [email protected]

Pročitajte više
1 2 3 41