+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Otvorene prijave na Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Obavještavamo sve potencijalne aplikante na Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju da je proces prijava omogućen isključivo putem online sistema javnipoziv.undp.ba.

Korisničko uputstvo za podnosioce prijava putem online sistema projekta EU4AGRI, dostupno je na ovom linku zajedno sa video instrukcijama za registraciju i prijavu u sistem, te korištenje online sistema.

Prijave za fizička lica na ovaj javni poziv otvorene su putem ovog linka.
Prijave za pravna lica na ovaj javni poziv otvorene su putem ovog linka.

Tehnička pitanja vezana za korištenje sistema, mogu se postaviti isključivo putem mail adrese [email protected] najkasnije do 21. januara 2022. godine do 12:00 sati. Na upite koji stignu poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga projekata je 31. januar 2022. godine do 17.00 sati

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzete u razmatranje.

Dodatna pitanja koja su direktno vezana za investicije (npr. prihvatljivost investicije ili podnosioca, struktura troškova, kriteriji javnog poziva i sl.) se dostavljaju putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje do 15.01.2021. godine.

Podsjećamo podnosioce prijava da prije postavljanja pitanja pažljivo pročitaju dokument Smjernice za podnosioce prijava i objavljena pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv obzirom da projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA ODRAĐIVANJE VOLONTERSKOG RADA U OPĆINI PROZOR-RAMA ZA 2022.GODINU

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022.godinu
Pozivaju se sve  neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.
Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave općine Prozor-Rama.
Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.
Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.
Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdano do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:
OPĆINA PROZOR/RAMA
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022. godinu“
Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama.

Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2021. godine smatrat će se prijavljenima.

Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA PRIJAVU PROMJENE PODATAKA IZ REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I REGISTRA KLIJENATA

Dana: 05.01.2022. godine
Broj: 04/1-20-12/22

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih   
                     gospodarstava i registra klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata  („S. Novine F BiH“, broj: 42/08), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
–   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
–   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
–  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

Poljoprivredne kulture  na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.

 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
–  promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva  i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju;
–  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

Napominjemo da se neće moći ostvarivati federalni, županijski niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku.

Pročitajte više
Podrška za razvoj ruralnog turizma

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da u okviru projekata da u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija objavljujemo javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Ko se može prijaviti?
Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15% sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 70% finansiranje kroz mjeru podrške od strane Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 07. mart 2022. godine.

Kako se prijaviti?
Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Prilog I Obrazac za prijavu
Prilog II Budžet projekta
Prilog III Logički okvir
Prilog IV Plan aktivnosti
Prilog V Formular prihod i rashodi
Prilog VI Pismo namjere za sufinanciranje projekta
Prilog VII Izjava o partnerstvu na projektu
Prilog VIII Lista za provjeru
Prilog IX UN Globalni principi
Prilog X Izjava o povezanim licima
Prilog XI Dobrobiti životinja

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 10.01.2022. do 28.02.2022. godine.

Postavi pitanje za ovaj javni poziv
U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH.

Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 mili

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Pročitajte više
KALENDAR SAJMOVA I MANIFESTACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 2022.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, svake godine izrađuje ”Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduslov za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi, konferenciji, kongresu ili drugoj promotivnoj aktivnosti.
Usljed pandemije „korona virusa“, koja je 2020 godine pogodila cijeli svijet i čije su se posljedice značajno osjetile i u 2021 godini, kao i zbog uvedenih restriktivnih mjera nadležnih institucija i kriznih štabova, kako u našoj zemlji, tako i u svijetu, i ovogodišnji sajamski kalendar izdajemo u uslovima različitih restrikcija kao što su posebni propisi kod većih okupljanja u zatvorenim prostorima, ograničena putovanja, dodatne potvrde o vakcinaciji, tzv. Covid pasoši i sl.
Nadamo se da će ovaj Kalendar dati adekvatan doprinos promociji privrednih potencijala Bosne i
Hercegovine, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu, te ojačati i unaprijediti saradnju
i promociju privrednih aktivnosti.

Odricanje od odgovornosti:
Napominjemo da je ovaj Kalendar sajmova kreiran na osnovu službenih informacija dostavljenih od strane organizatora pojedinih sajamskih događaja, te Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ne preuzima odgovornost za bilo kakve promjene u datumima planiranih događaja. Ukoliko ste zainteresovani za određeni događaj iz ovog Kalendara, molimo da obavezno provjerite ažuran raspored sajma direktno sa organizatorom istoga.

KALENDAR SAJMOVA I MANIFESTACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 2022.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE POSLOVNIM SUBJEKTIMA IZ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOG SEKTORA

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Proračunom HNŽ  za 2021. godinu  Ministarstvu trgovineturizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-3281/21 od 21. prosinca 2021. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava na temelju objavljenog Javnog poziva istječe u PETAK, 14. SIJEČNJA 2022.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više
Božićna čestitka

U tijelu zdravlje, u duši mir, u mislima radost, u srcu mladost, a u radu uspjeh.

Svim poslovnim partnerima i suradnicima,kao i svim vjernicima katoličke vjeroispovjesti upućujemo iskrene čestitke povodom najradosnijeg kršćanskog blagdana.

Neka Vam novorođeni Spasitelj Isus Krist donese blagoslov,mir i ljubav.

Čestit i blagoslovljen Božić i sretna nova 2022.godina želi  Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama.

 

DIREKTROR

Danijel Burečić

Pročitajte više
3,5 milijuna KM za ruralni turizma u Bosni i Hercegovini

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Europska unija, danas je objavljen javni poziv vrijedan 3,5 milijuna KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je razvoj ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta, te očuvanje prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane covid-19 pandemijom.

“Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnositelj prijave i minimalno dva partnera. Podnositelj prijave može biti jedinica lokalne samouprave, poduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude”, saopšteno je.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekt, podnositelj prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 15 posto ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15 posto sufinanciranje podnositelja prijave i partnera i 70 posto financiranje kroz mjeru podrške od Projekta EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 7. ožujka 2022. godine. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice.

“U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena poduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utječe na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 milijuna eura”, podsjećaju iz EU4AGRI projekta.

Pročitajte više
JAVNI POZIV LOKALNIM ZAJEDNICAMA, JAVNIM USTANOVAMA I VLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU

Udruženje trenera CEFE u BiH u sklopu Programa podrške preduzetništvu u Bosni i Hercegovini, objavljuje javni poziv lokalnim zajednicama (opštinama i gradovima), javnim ustanovama i vladinim organizacijama za iskazivanje interesa za učešće u projektima podrške preduzetništvu na teritorijama svojih interesnih područja u toku 2022. godine.

CEFE BiH implementira Program podrške preduzetništvu od 2014. godine i do sada je kroz partnerstva sa međunarodnim i domaćim organizacijama i donatorima podržano osnivanje više stotina novih preduzeća, a kroz programa podrške obučeno je više od hiljadu preduzetnika.

U sklopu programa podrške preduzetništvu je podrška odabranim kandidatima (potencijalnim preduzetnicima) u jačanju preduzetničkih vještina, razvoju poslovne ideje, povezivanju sa ciljnim tržištima, osnivanju i pokretanju rada poslovnih subjekata, te praćenju i stručnoj podršci (mentoringu, koučingu) nakon osnivanja i pokretanja poslovnih subjekata.

Iskazivanje interesa lokalnih zajednica (opština i gradova), javnih ustanova i vladinih organizacija podrazumijeva spremnost za sufinansiranje programa podrške, te mobilizaciju dovoljnog broja kandidata za podršku.

Ovaj javni poziv otvoren je do 30.12.2021. godine do 16.00 sati.

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Format Pisma za iskazivanje interesa preuzmite OVDJE. 

Pročitajte više
Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2021./2022.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2021./2022.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2021./2022. značajno povećao broj i iznos stipendija te će se studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske dodijeliti – 1000 stipendija za akademsku godinu 2021./2022., od čega 250 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 30 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 20 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i 750 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. Stipendije se dodjeljuju studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju studenti – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, koji su upisani u statusu redovitog studenta na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prijava na Javni natječaj obavezno se podnosi u elektroničkom (sva dokumentacija) i papirnatom (prijavni obrazac i obvezna dokumentacija) obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac, dostupan putem poveznice: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/stipendije/ konačno preda i spremi putem računalnog sustava, potrebno ga je ispisati i vlastoručno potpisati te zajedno s propisanom obveznom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2021./2022.“

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je od 20. prosinca 2021. do 19. siječnja 2022. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave/dopune prijava koje ne budu podnesene u roku i na način propisan Javnim natječajem, neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na Javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj kandidati mogu poslati pisani upit do isteka roka za podnošenje prijava na adresu e-pošte: [email protected] ili nazvati na broj: +385 (0)1/6444-687, +385 (0)1/6444-662 svaki radni dan od 10:00 – 14:00 sati.

E-prijavni obrazac: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/stipendije/

Pročitajte više
1 2 3 37