+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Poziv za registraciju na Via Dinarica platformu

Pozivamo planinarska društva, te registrovana domaćinstva (ili ona koja su u procesu registracije) i druge pružaoce usluga hrane i/ili smještaja, a koja se nalaze u opštinama/općinama sa liste, da popune upitnik koji se nalazi na ovom linku . Informacije koje budu dostavljene koristiće se u svrhu promocije turističkih potencijala na dionicama Via Dinarica staza.

Također molimo sve one koju su do sada dostavili informacije ili su iste prikupljene direktno sa terena, a koje se već nalaze na viadinarica platformi, da provjere podatke, te da posalju izmjene i dopune popunjavanjem formulara, i to dijelova koje treba izmijeniti.

Za sve dodatne informacije ili objašnjenja, molimo Vas da nam pišete na [email protected] ili [email protected]

Opštine/Općine:
Banovići, Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosansko Grahovo, Bugojno, Centar Sarajevo, Čapljina, Čelinac, Donji Vakuf, Drvar, Foča, Fojnica, Gacko, Glamoč, Goražde, Gornji Vakuf/Uskoplje, Grude, Hadžići, Han Pijesak, Ilijaš, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jablanica, Jajce, Jezero, Kakanj, Kalinovik, Kladanj, Ključ, Kneževo, Konjic, Kotor Varoš, Kreševo, Krupa na Uni, Kupres, Livno, Ljubuški, Maglaj, Mostar, Mrkonjić Grad, Neum, Nevesinje, Novi Travnik, Olovo, Pale (FBiH), Pale (RS), Petrovac-Drinić, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Ribnik, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Stari Grad Sarajevo, Stolac, Šipovo, Teslić, Tomislavgrad, Travnik, Trebinje, Trnovo (FBiH), Trnovo (RS), Tuzla, Vareš, Višegrad, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zenica i Žepče.

Napomena: Na platformu ce biti registrovani objekti koji se nalaze na ili u neposrednoj blizini Via Dinarica staza, a koji zadovoljavaju principe Via Dinarice.

 

 

Pročitajte više
INVESTICIJSKI JAVNI POZIV U OKVIRU UNDP PROJEKTNE KOMPONENTE KOJA SARAĐUJE SA MSP

UNDP objavio je investicijski javni poziv u okviru projektne komponente koja direktno sarađuje sa privatnim sektorom.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva (u obliku bespovratnih sredstava) po ovom javnom pozivu iznose ukupno 436.000 KM. Maksimalni iznos bespovratne finansijske podrške po projektu iznosi 200.000 KM, dok je minimalni iznos podrške po projektu 88.000 KM. Podnosilac prijedloga investicijskog projekta mora osigurati sufinansiranje u vrijednosti od najmanje 60% od ukupnog iznosa investicije. Krajnji rok za podnošenje prijedloga investicijskih projekata je 23. decembar 2019.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći klikom na LINK.

Pročitajte više
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2019./20. GODINI

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja općine Prozor-Rama, broj: 01/1-40-42/18, Načelnik općine Prozor-Rama  r a s p i s u je

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA
 U AKADEMSKOJ 2019./20. GODINI

Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019./2020.godinu

Osnovni kriterij za dodjelu stipendija su:

 1. Državljanstvo BiH,
 2. Prebivalište u općini Prozor-Rama,
 3. Redovni studenti druge i viših godina studija,
 4. Da nisu korisnici drugih stipendija.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:

 1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org)
 2. Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2019./2020. godini prvi put upisao   godinu studija za koju se natječe,
 3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).
 4. Izjava o ne primanju druge stipendije.

Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2020. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2019./20. godini”

NAPOMENA: Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uvjete, te će se, sukladno Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Izjava o neprimanju stipendija1

Prijavni obrazac za Stipendije opcine_Prozor-Rama

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA ZA POBOLJŠANJE INOVATIVNIH KAPACITETA MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

U četvrtak, 28.11.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za poboljšanje inovativnih kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP).

Fond od milion i po eura bespovratnih sredstava unutar projekta EU4Business dostupan je za projekte koji povećavaju konkurentnost MMSP kroz inovacije:

 • razvoj proizvoda / usluga kroz nove pristupe
 • u pred-produkciji, proizvodnji i post-produkciji,

na primjer, kroz upotrebu opreme na višem tehnološkom nivou, uvođenje standarda i certifikaciju, digitalizaciju i uvođenje e-poslovanja, obuku menadžmenta i osoblja, itd.

Pravna lica iz BiH koja pripadaju kategoriji MMSP mogu aplicirati na ovom Pozivu. Iznos bespovratnih sredstava je 100.000 eura po projektu.

Korisnici su MMSP i poduzetnici. Rezultati će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza i povećanjem broja inovacija kod podržanih MMSP.

Projektne ideje moraju se odnositi na jedan od slijedećih ekonomskih sektora:

 • Metaloprerađivačka i mašinska industrija
 • Drvoprerada

MMSP registrirani u sektorima plastike i elektroindustrije su prihvatljivi u okviru ovog poziva, ukoliko implementiraju projekte u metaloprerađivačkoj i mašinskoj industriji. MMSP registrirani u sektoru informacijsko-komunikacijske tehnologije također mogu aplicirati ukoliko implementiraju projekte u ciljanim sektorima.

Prihvatljivo područje je cjelokupna teritorija BiH.

Više detalja o podobnosti možete naći u Smjernicama za podnosioce zahtjeva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba

Informativne sesije će se održati u skladu sa sljedećim planom:

 • Zenica, Hotel Zenica, 03.12.2019. godine, u 11:00
 • Brčko District BiH, Hotel Jelena, 04.12.2019. godine, u 11:00
 • Banja Luka, Hotel Jelena, 05.12.2019. godine, u 11:00
 • Mostar, Hotel Mostar, 09.12.2019. godine, u 11:00
 • Trebinje, Hotel Leotar, 10.12.2019. godine, u 11:00

Sve zainteresirane strane su pozvane da prisustvuju informativnim sesijama.

Sve kvalificirane strane su pozvane da podnesu svoje prijave najkasnije do ponedeljka, 03.02.2020. godine do 16:00.

Prijedlozi projekata u vezi ovog poziva će se dostaviti u skladu sa Smjernicama za podnosioce zahteva, koje su dostupne putem aplikacionog portala: eu4business.ba.

U sklopu projekta EU4Business ukupno 10 miliona eura bespovratnih sredstava namijenjeno je jačanju ekonomskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta u BiH, razvojem konkurentnosti i inovacija u odabranim sektorima. Ukupna vrijednost projekta iznosi 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion eura). EU4Business zajedno provode  GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Srdačni pozdravi,

Vaš EU4Business tim

Pročitajte više
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, organizira Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH.

Javna rasprava će biti održana u četvrtak, 28.11.2019.godine, sa početkom u 11,00 sati u zgradi Skupštine HNŽ, ul. Jakova Baruha Španca br.2. u Mostaru.

Pozivamo predstavnike drugih institucija, pravnih i fizičkih osoba koje su zainteresirane za oblast ugostiteljstva da sudjeluju u Javnoj raspravi i eventualno dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Zakona o ugostiteljstvu Federacije BiH. Iste se mogu, u pisanoj formi dostavi na adresu: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ul. Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo,  ili na mali adrese: [email protected] ili [email protected] i na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ, Braće Fejića br.2, Mostar ili na mali adresu: [email protected]

Tekst Nacrta Zakona može se pronaći na web stranici Federalnog ministarstava okoliša i turizma, www.fmoit.gov.ba u odjeljku Vijesti, kao i u odjeljku Turizam, pododjeljak Ugostiteljstvo.

Pročitajte više
Općina Prozor – Rama i REDAH potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

U utorak, 26.11.2019. u prostorijama Općine Prozor – Rama potpisan je Sporazum o poslovno – tehničkoj  suradnji sa Asocijacijom za ekonomski razvitak REDAH iz Mostara.

Sporazum su potpisali Općinski Načelnik Jozo Ivančević i Izvršna direktorica REDAH-a Mirna Jeličić, općina se uključila u ovu suradnju na inicijativu Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama.

Kao predmet Sporazuma definirana je suglasnost obiju strana za suradnju u procesima lokalnog i regionalnog gospodarskog razvitka. Precizirano je da će REDAH kroz provedbu Sporazuma vršiti brojne aktivnosti, između ostalih: pružanje smjernica za izradu lokalne strategije razvitka, pružanje tehničke pomoći u izgradnji kapaciteta za izradu i upravljan je razvojnim projektima, upoznavanje sa fondovima EU i procedurama za povlačenje sredstava iz tih fondova, praćenje, prikupljanje i provedba informacija od interesa za lokalnu zajednicu i regiju, pronalazi potencijalne donatore i financijere za lokalne razvojne projekte i slično. Općina će sa svoje strane staviti na raspolaganje vlastite kapacitete i osigurati odgovarajuću financijsku potporu.

U narednom razdoblju pokrenut će se program obuka usmjerenih na uposlenike Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama i općine Prozor Rama kako bi se ojačali kapaciteti u kreiranju i provedbi razvojnih projekata.

Pročitajte više
Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama -sufinanciranje lovstva

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
objavljuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) s pozicije „Namjenska
sredstva od naknada za lovstvo”–organizacijska jedinica 37010008, ekonomski kod 614300
Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine HNK”,
broj: 11/18).

Javni poziv se raspisuje u cilju sufinanciranja programa unapređenja lovstva na području
Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pod pojmom unapređenja lovstva smatra se: zaštita,
održavanje i poboljšanje životnih uslova za divljač u lovištu (poboljšanje ispasišta, dodatna
ishrana, izgradnja i održavanje solila i pojilišta), dostizanje i održavanje odgovarajuće
polne i starosne strukture pojedinih vrsta divljači u okviru utvrđenih kapaciteta lovišta,
unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta (opremljena i
obučena lovočuvarska služba), izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata,
poduzimanje mjera za smanjenje štete koju pričini divljač, stručno osposobljavanje
kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih
lovačkih pasa i izdavačka djelatnost.

Pravo prijave na Javni poziv imaju korisnici lovišta koji sa Ministarstvom poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede HNK imaju potpisan ugovor o zakupu sportsko-privrednog
lovišta i lovački savezi u koje su učlanjeni korisnici lovišta sa područja Hercegovačkoneretvanskog kantona.

Dokumenti Javnog poziva:

 

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U ORGANE KANTONALNE UPRAVE

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona objavila je  Javni poziv  za prijem 100 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe  i institucije Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje ispita općeg znanja odnosno stručnog ispita.

Ugovor s pripravnikom bit će zaključen na 12 mjeseci.

Prijave na Javni poziv dostavljaju se do 21. novembra 2019. godine.

Javni poziv  i obrazac prijave mogu se preuzeti na web-stranici Vlade HNK – www.vlada-hnz-k.ba

Pročitajte više
Konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2019/20. godinu

KONKURS
za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovnim studentima s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona u akademskoj 2019/2020 godini


I.

Raspisuje se Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove (u daljnjem tekstu: subvencija smještaja) redovnim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljnjem tekstu: HNK) za akademsku 2019./2020. godinu.

Student se prijavljuje za dodjelu stipendije/subvencije smještaja za maksimalno dvije od četiri grupe, kako slijedi:

I grupa – Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,

II grupa – Stipendije na osnovu uspjeha u učenju,

III grupa – Stipendije za studenta – dijete pripadnika boračke populacije i

IV grupa – Stipendije u statusu socijalno ugroženih osoba.

II.

Pravo učešća na Konkursu za dodjelu stipendije i subvencije smještaja ima student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima status redovnog studenta; (dokaz: potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta),
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 • da student i roditelji imaju stalno prebivalište na području HNK najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa; (dokaz: prebivalište za studenta i roditelje koje nije starije od šest mjeseci),
 • da nije stariji od 21 godinu kada upisuje prvu godinu studija; (dokaz: potvrda fakulteta s naznačenom godinom upisa na studij),
 • da nema bespovratnu finansijsku pomoć Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK (u daljnjem tekstu: Ministarstva), ili drugog davaoca (iz sredstava budžeta i vanbudžetskih fondova bilo kog nivoa vlasti u BiH, javnih preduzeća, ili javnih ustanova); (dokaz: ovjerena izjava )
 • da već nema subvencioniran smještaj u studentskom domu; (dokaz: ovjerena izjava),
 • da ne studira u inostranstvu ako takav studij, na materinjem jeziku, postoji u Bosni i Hercegovini,
 • da tokom studija nije obnovio više od jedne godine, s tim da to ne može biti godina u kojoj konkuriše za dodjelu stipendije, ili subvencije smještaja; (dokaz: potvrda fakulteta),
 • da student studira na javnoj visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini.

III.

Pravo učestvovanja na konkursu za subvenciju smještaja ima student  koji ispunjava  uslove iz tačke II. Konkursa, a korisnik je usluga studenskog centra (doma) u FBiH, čije je prebivalište izvan područja jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi studentski dom.


IV.

Kriteriji za dodjelu stipendije/subvencije smještaja su sljedeći:

 • opći uspjeh iz srednje škole (za studente prve godine);
 • prosjek ocjena svih položenih ispita (za studente ostalih godina);
 • deficitarnost zanimanja (Odlukom utvrđuje Ministarstvo);
 • dobivene nagrade (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na takmičenjima relevantnim za studij (prethodna akademska godina);
 • osvojena mjesta na sportskim takmičenjima (državna i međunarodna);
 • sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima, objavljeni radovi i knjige, relevantni za studij (prethodna akademska godina);
 • pripadnost boračkoj populaciji (dokaz nadležne službe);
 • socijalni status i otežani uslovi života (dokaz nadležne službe);
 • srodstvo;

V.

Od bodovanja po kriterijima iz prethodne tačke izuzima se :

 • student prve godine studija koji je upisao studij po završetku srednje škole, a proglašen je za đaka generacije u nekoj od srednjih škola na području HNK;
 • student sa prosječnom ocjenom studija 10,00 ili 5,00;
 • student bez oba roditelja;
 • student – dijete poginulog borca pripadnika Oružanih snaga;
 • student 100% invalid.

VI.

Kandidat je obavezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojeg, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Prilikom popunjavanja on-line obrasca kandidat će zadužiti šifrirani kod.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane od tačke II. do V. Konkursa. Popis potrebnih dokumenata je sastavni dio on-line obrasca.

Dokumenti moraju biti originali, ili ovjerene kopije.

VII.

Odluka o visini iznosa i broju korisnika stipendije u akademskoj 2019./2020. godini te Odluka o broju studenata kojima će biti subvencioniran smještaj u studentskim domovima, mjesečni iznos subvencije i način isplate, donijet će se naknadno.

VIII.

Šifrirani popis studenata s ostvarenim brojem bodova bit će objavljen u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja Konkursa na oglasnoj ploči Ministarstva te na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNK.

U roku od pet (5) dana od dana objave bodova studenti mogu uložiti prigovor, nakon čega se donosi Odluka o dodjeli stipendija i subvencija smještaja u studentske domove u akademskoj 2019./2020. godini, na osnovu koje se zaključuje ugovor između Ministarstva i studenta.


IX.

Prijavni se obrazac, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, dostavlja u roku od petnaest (15) dana od dana objave Konkursa, na protokol Ministarstva u vremenu od 11 do 14 sati, ili putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK
Stjepana Radića 3/III, 88 000 Mostar
sa naznakom: „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove“.

NAPOMENE:

 • Pravo na stipendiju isključuje pravo na subvenciju smještaja u studentski dom, i obrnuto.
 • Iz istog zajedničkog domaćinstva samo jedan student može biti korisnik stipendije, ili subvencije smještaja (Izuzetak su studenti deficitarnih zanimanja sa prosjekom ocjena većim od 8 ili 3,5, studenti iz porodice poginulog borca pripadnika Oružanih snaga i studenti bez oba roditelja.)

 

Sljedeći se studiji utvrđuju kao deficitarni za akademsku 2019/2020. godinu:

 1. Studij fizike
 2. Studij matematike
 3. Studij muzičke umjetnosti (instrumentalni smjerovi)
 4. Studij geodezije

Instrukcije:

 • Kako bi se prijavili na konkurs za stipendije za akademsku 2019/2020. godinu potrebno je popuniti prijavni on-line obrazac i prijavu obavezno izvršiti na računaru, a ne na mobilnim uređajima. Preporučuje se kandidatima da prvo prikupe svu potrebnu dokumentaciju, nakon čega mogu popuniti on-line prijavni obrazac.
 • Prijava na konkurs se vrši putem on-line prijave: stipendije.monkshnk.gov.ba ili klikom na „STIPENDIJE“ na web stranici Ministarstva: www.monkshnk.gov.ba
 • Kliknite na „Prijava na konkurs/natječaj“ i popunite sva polja označena sa ( * )
 • Nakon uspješne on-line prijave na konkurs potrebno je da pristupite Vašem računu (klikom na login) gdje možete preuzeti prijavni obrazac, isti isprintati te potpisati i poslati poštom ili dostaviti u Ministarstvo zajedno sa ostalom dokumentacijom.

Dokumenti :

Pročitajte više
Poziv za projekte Ambasade SAD: Program malih grantova

PROGRAM MALIH GRANTOVA DEMOCRACY COMMISSION
DEMOCRACY COMMISSION SMALL GRANTS PROGRAM

Ovaj program podržava napore nevladinih organizacija na promicanju demokratije, održivog civilnog društva u BiH, poštivanja ljudskih prava i promicanja euroatlantskih integracija. To se može postići medijskim pomacima, javnim kampanjama zagovaranja, radionicama i drugim projektima. Organizacije civilnog društva koje se finansiraju iz donacija mogu se fokusirati na osnaživanje mladih – promoviranje učešća mladih u ekonomiji, politici, vladi i društvu. To može uključivati ​​zapošljavanje mladih (neformalno obrazovanje o tržišnoj ekonomiji, preduzetništvu, tehnikama traženja posla, umrežavanju, itd.) i aktivizmu mladih (efikasno uključivanje u akcije javnog zagovaranja radi zaštite životne sredine, suzbijanje korupcije itd., kao i razvoj omladinskog liderstva, komunikacijskih i pregovaračkih vještina). Pored toga, organizacije se mogu baviti promocijom euroatlantskih integracija i ljudskih prava, uključujući projekte fokusirane na LGBT pitanja, rodnu ravnopravnost i podršku osobama sa invaliditetom i manjinama.

PROJEKTNE TEME

Projekti se trebaju baviti jednom od sljedećih tema:

 • zapošljavanje mladih,
 • euroatlantske integracije,
 • ljudska prava, uključujući osobe sa invaliditetom i LGBT zajednicu.

Kompletan  Poziv za projekte Ambasade SAD.

Pročitajte više
1 2 3 24