+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

Objavljene izmjene Programa poticaja za 2020.

Obavještavamo vas da je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljena 03.04.2020.g. u Službenim novinama Federacije BiH br. 23/20.

 

Homepage 1

Pročitajte više
Poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru NAGE projekta

Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini raspisuje Poziv za podršku malim organizacijama civilnog društva za projektne inicijative u oblasti zelene ekonomije.

Finansijsku podršku za ovaj poziv za male grantove je obezbijedila Evropska Unija kroz EU finansiran projekat NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji sprovodi Mreža za ruralni razvoj Sjeverne Makedonije u saradnji sa Mrežama za ruralni razvoj Srbije, Kosova, Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Projektni prijedlog treba dostaviti na Aneksu A – Prijavnom formularu, uključujući Aneks B – Budžet, kao i sve ostale potrebne priloge. Prijavni paket i dodatne informacije nalaze se na web stranici Mreže za razvoj u Bosni i Hercegovini. Prijave projekata treba slati on-line na [email protected] . Rok za podnošenje prijava je 01.05.2020 do 23:59.

Pročitajte više
Podaci o gospodarstvenicima – kreiranje mjera za pomoć gospodarstvu

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama poziva sve registrirane gospodarstvenike (gospodarska društva, obrti, zadruge i dr.) s područja općine Prozor-Rama koji su pogođeni mjerama zabrane rada i kretanja tijekom izvanrednog stanja u BiH odnosno stanja nesreće u FBiH izazvanog epidemijom koronavirusa (SARS–CoV-2) da se prijave putem sljedećeg obrasca: Podaci o gospodarstvenicima

Potrebno je upisati osnovne podatke, a ostavljen je i prostor za eventualne napomene, o poteškoćama u radu, o problemu otpuštanja radnika, o potrebnim mjerama prema mišljenju gospodarstvenika i sl.

Podaci su nam potrebni radi točne evidencije o broju pogođenih društava i radnika, u procesu kreiranja mjera za pomoć gospodarstvu koje pripremamo s Općinom Prozor-Rama.

Pročitajte više
Produžuje se rok za prijave na Javne konkurse do 10. aprila

Imajući u vidu trenutnu situaciju u vezi sa koronavirusom, direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić, procijenio je da je neophodno produžiti rok za podnošenje prijava na Javne konkurse, te je u skladu s tim postupio Upravni odbor Fonda.

Tako je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio zaključak o produženju roka za dostavljanje prijava po Javnim konkursima JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3 za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša.

Krajnji rok za podnošenje prijava po navedenim Javnim konkursima produžava se za još 14 dana od dana zatvaranja Javnih konkursa, odnosno, krajnji rok je 10. 04. 2020. godine.

Pročitajte više
Javni konkurs 2020: Raiffeisen BANK

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2020. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarni rad
4. Sport
5. Okoliš

Sve prijave na Konkurs mogu se podnijeti najkasnije do 10.04.2020. godine do 16 časova.

(Raiffeisen BANK)

Pročitajte više
Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sudjelovanja u Programu razvojne suradnje Republike Češke u BiH u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

Na osnovu člana 4. stav 1.alineja 2. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7. stav 1. točka 2. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06, 1/15 i 62/15),  a u skladu sa točkom 2. člana 4. Pravilnika Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine  o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima br. UO-01-3-8-21-2/2018 od 13.12.2018. godine i Odlukom Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o uključivanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u Program razvojne suradnje Republike Češke u BiH za razdoblje 2020-2022 broj: UO-01-3-3-29-2/2020 od 25.02.2020. godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

Poziv za izražavanje interesa za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sudjelovanja u Programu razvojne suradnje Republike Češke u BiH  u partnerstvu sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH

Pozivaju sve svi zainteresirani subjekti da iskažu svoj interes za sudjelovanje u Programu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Poziva.

Sve prijave, u skladu sa „Općim uvjetima i informacijama“ navedenim u tekstu Poziva, slati isključivo elektronski na e-mail adresu: [email protected]

Tekst Poziva za izražavanje interesa i Obrazac za prijavu možete preuzeti na linkovima:

Pročitajte više
Čestitka za Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Danas se obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Referendum o nezavisnosti od SFRJ održan je 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine.

Referendumsko pitanje glasilo je:

“Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”

 

Sretan Dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine!

Pročitajte više
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 98/19) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: UO-01-3-3-29-1c/2020 od 25.02.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 600.000,00 KM.

Tekst JAVNOG KONKURSA i dokumente možete preuzeti na linkovima:

Pročitajte više
Objavljen Program poticaja za 2020. godinu

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” za 2020. godinu koji je usvojen na 210. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 20.02.2020.g. u Mostaru objavljen je u Službenim novinama Federacije br. 14/20 od 21.02.2020.g.

Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2020. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, kao i povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda.

Visina sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu veća su za 18,3 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnji Program za 26,6%.U okviru modela podrški proizvodnji, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju sa prošlogodišnjih 10.779.629,66 na 12.000.000,00 KM za 2020. godinu. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 55.500.000,00 KM. Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2020. godinu, iznos od 17.250.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U skladu s tim, u okviru ovog Modela, uvode se podrške investicijama u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Kao posebna mjera uvodi se podrška legalizaciji građevinskih objekata i ispunjavanju okolišnih standarda, koja ima za cilj potaknuti legalizaciju štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje kako bi oni, između ostalog, stekli pravo na uvrštavanje u popis izvoznih objekata. U istoj mjeri planirana je podrška dogradnji postojećih ili izgradnji novih pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koje nastaje kao posljedica proizvodnog procesa.

U okviru ovog Programa, pokrenut će se i kreditna linija za poljoprivredu u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije, za što je predviđen iznos od 5.000.000 KM u vidu podrške investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka. Pored podrške konkurentnosti, novčane podrške za ruralni razvoj namijenjene su i zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovdje se radi o zajedničkim projektima sa federalnim, kantonalnim odnosno općinskim organima za poljoprivredu i ruralnu infrastrukturu od važnosti za stanovništvo na selu.

U okviru projekata od značaja za Federaciju BiH, ove godine su predviđena sredstva za izradu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede i Program ruralnog razvoja, kao i izrada Operativnog programa zadrugarstva u Federaciji BiH i Programa uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta riba. U okviru mjera „organiziranje poljoprivrednika“ planiran je povećani iznos podrške poljoprivrednim zadrugama za organiziranje otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda od malih poljoprivrednih proizvođača. U okviru Modela ostalih vrsta podrški, podržat će se različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske i proljetne sjetve te mjere zemljišne politike.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pročitajte više
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. ožujka 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Stranica

Pročitajte više
1 2 3 27