+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: siječanj 2022

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2021./22. GODINI

Broj: 01/1-11-203/22
Dana: 26.01.2022. god

Na temelju članka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa područja općine Prozor-Rama broj: 01/1-11-2660/20,  Načelnik općine Prozor-Rama,  r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
O DODJELI STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ
2021./22. GODINI

Raspisuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2021./22. godinu.

Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:

  1. Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
  2. Prebivalište u općini Prozor-Rama,
  3. Redovni studenti drugih i viših godina studija,
  4. Da nisu korisnici drugih stipendija.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:

  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),
  2. Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2021./22. godini prvi put upisao godinu studija za koju se natječe,
  3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  4. Izjava o ne primanju druge stipendije.
  5. Uvjerenje o državljanstvu

Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumantacijom treba dostaviti najkasnije do 15.02.2022. godine putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR/RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: „Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2021./22. godini“
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Napomena:
 Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uvjete, te će se sukladno Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente.


NAČELNIK

dr. Jozo Ivančević
Pročitajte više
Otvorene prijave na Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Obavještavamo sve potencijalne aplikante na Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju da je proces prijava omogućen isključivo putem online sistema javnipoziv.undp.ba.

Korisničko uputstvo za podnosioce prijava putem online sistema projekta EU4AGRI, dostupno je na ovom linku zajedno sa video instrukcijama za registraciju i prijavu u sistem, te korištenje online sistema.

Prijave za fizička lica na ovaj javni poziv otvorene su putem ovog linka.
Prijave za pravna lica na ovaj javni poziv otvorene su putem ovog linka.

Tehnička pitanja vezana za korištenje sistema, mogu se postaviti isključivo putem mail adrese [email protected] najkasnije do 21. januara 2022. godine do 12:00 sati. Na upite koji stignu poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Krajnji rok za podnošenje prijedloga projekata je 31. januar 2022. godine do 17.00 sati

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzete u razmatranje.

Dodatna pitanja koja su direktno vezana za investicije (npr. prihvatljivost investicije ili podnosioca, struktura troškova, kriteriji javnog poziva i sl.) se dostavljaju putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje do 15.01.2021. godine.

Podsjećamo podnosioce prijava da prije postavljanja pitanja pažljivo pročitaju dokument Smjernice za podnosioce prijava i objavljena pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv obzirom da projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA ODRAĐIVANJE VOLONTERSKOG RADA U OPĆINI PROZOR-RAMA ZA 2022.GODINU

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022.godinu
Pozivaju se sve  neuposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.
Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave općine Prozor-Rama.
Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i općine Prozor-Rama sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.
Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.
Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdano do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:
OPĆINA PROZOR/RAMA
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2022. godinu“
Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama.

Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2021. godine smatrat će se prijavljenima.

Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA PRIJAVU PROMJENE PODATAKA IZ REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I REGISTRA KLIJENATA

Dana: 05.01.2022. godine
Broj: 04/1-20-12/22

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih   
                     gospodarstava i registra klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata  („S. Novine F BiH“, broj: 42/08), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
–   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
–   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
–  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

Poljoprivredne kulture  na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.

 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
–  promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva  i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju;
–  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

Napominjemo da se neće moći ostvarivati federalni, županijski niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.

Potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku.

Pročitajte više
Podrška za razvoj ruralnog turizma

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da u okviru projekata da u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija objavljujemo javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Ko se može prijaviti?
Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno dva partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bavi pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda, javna ustanova i organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim područjima u BiH, nevladina organizacija (NVO) i udruženje sa iskustvom u vođenju projekata razvoja i promocije turističke ponude.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 KM do 250.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova investicije bez PDV-a (tj. minimalno 15% sufinansiranje podnosioca prijave i partnera i 70% finansiranje kroz mjeru podrške od strane Projekata EU4AGRI).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 07. mart 2022. godine.

Kako se prijaviti?
Korak 1: Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Korak 2: Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

Prilog I Obrazac za prijavu
Prilog II Budžet projekta
Prilog III Logički okvir
Prilog IV Plan aktivnosti
Prilog V Formular prihod i rashodi
Prilog VI Pismo namjere za sufinanciranje projekta
Prilog VII Izjava o partnerstvu na projektu
Prilog VIII Lista za provjeru
Prilog IX UN Globalni principi
Prilog X Izjava o povezanim licima
Prilog XI Dobrobiti životinja

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 10.01.2022. do 28.02.2022. godine.

Postavi pitanje za ovaj javni poziv
U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH.

Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 mili

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Pročitajte više
KALENDAR SAJMOVA I MANIFESTACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 2022.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, svake godine izrađuje ”Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduslov za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi, konferenciji, kongresu ili drugoj promotivnoj aktivnosti.
Usljed pandemije „korona virusa“, koja je 2020 godine pogodila cijeli svijet i čije su se posljedice značajno osjetile i u 2021 godini, kao i zbog uvedenih restriktivnih mjera nadležnih institucija i kriznih štabova, kako u našoj zemlji, tako i u svijetu, i ovogodišnji sajamski kalendar izdajemo u uslovima različitih restrikcija kao što su posebni propisi kod većih okupljanja u zatvorenim prostorima, ograničena putovanja, dodatne potvrde o vakcinaciji, tzv. Covid pasoši i sl.
Nadamo se da će ovaj Kalendar dati adekvatan doprinos promociji privrednih potencijala Bosne i
Hercegovine, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu, te ojačati i unaprijediti saradnju
i promociju privrednih aktivnosti.

Odricanje od odgovornosti:
Napominjemo da je ovaj Kalendar sajmova kreiran na osnovu službenih informacija dostavljenih od strane organizatora pojedinih sajamskih događaja, te Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ne preuzima odgovornost za bilo kakve promjene u datumima planiranih događaja. Ukoliko ste zainteresovani za određeni događaj iz ovog Kalendara, molimo da obavezno provjerite ažuran raspored sajma direktno sa organizatorom istoga.

KALENDAR SAJMOVA I MANIFESTACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 2022.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE POSLOVNIM SUBJEKTIMA IZ TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOG SEKTORA

Na temelju članka 5. Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske  uprave („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNŽ o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Proračunom HNŽ  za 2021. godinu  Ministarstvu trgovineturizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-3281/21 od 21. prosinca 2021. godine, objavljuje se JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore poslovnim subjektima iz turističko-ugostiteljskog sektora Hercegovačko-neretvanske županije iz sredstva „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Proračunom HNŽ za 2021. godinu.

Rok za podnošenje prijava na temelju objavljenog Javnog poziva istječe u PETAK, 14. SIJEČNJA 2022.

Tekst Javnog poziva i prijavne obrasce možete preuzeti u prilogu.

Pročitajte više