+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: veljača 2023

POZIV NEZAPOSLENIM MLADIM OSOBAMA ZA UČEŠĆE U BESPLATNIM CERTIFICIRANIM OBUKAMA ZA RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA
Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg financira Europska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, poziva nezaposlene mlade osobe od 18 do 30 godina sa prebivalištem na području partnerskih gradova / općina / opština: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Goražde, Grad Istočno Sarajevo, Gradiška, Novo Sarajevo, Prozor-Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez, da se prijave za učešće u besplatnim certificiranim obukama za razvoj digitalnih vještina.

Zainteresirane mlade osobe bi trebale da svoj interes za učešće u besplatnim certificiranim obukama potvrde popunjavanjem obrasca koji se nalazi na ponuđenom linku shorturl.at/iqsH1 najkasnije do 21. ožujka 2023. godine.

Dinamika i sprovedba certificirane obuke će biti definirana na osnovu broja prijava i preferencija načina za učešće u obukama.
Obuke će biti organizirane i sprovedene na osnovu programa ovlaštenih certificiranih kuća sa područja Bosne i Hercegovine. Zainteresovane mlade osobe će moći odabrati učešće u sljedećim certificiranim obukama:

Razvoj digitalnih vještina (sprovedba obuke je moguća online ili uživo)

 1. MS Excel – osnovno i napredno poznavanje; procjenjeno trajanje obuke je 24 sata
 2. Grafički dizajn (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator); procjenjeno trajanje obuke je 48 sata
 3. Digitalni marketing – upravljanje društvenim mrežama; procjenjeno trajanje obuke je 22 sata

Prema planu sprovedbe obuka očekuje se da će obuke biti organizirane u period svibanj – lipanj  2023. godine.
Odabrani kandidati će biti blagovremeno informirani o dinamici izvođenja obuke. Sva pitanja vezana za ovaj poziv mogu se poslati e-poštom na [email protected] sa referencom na „Besplatne certificirane obuke – ReLOaD2 BiH projekat“ u naslovu. Ohrabrujemo nezaposlene mlade osobe da se prijave čim prije i time osiguraju učešće u ovoj obuci.

Pročitajte više
JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

 • LOT I – obrazac JPA L-1 – LINK
 • LOT II – obrazac JPA L-2 – LINK
 • LOT IV – obrazac JPA L-4 – LINK
 • LOT V – obrazac ORG JPA-5 – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom 
„Javni poziv 2023. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“ 

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.03.2023. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda, fond.ba.
 • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.
 • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate Javnog poziva biti će preciziran prilikom objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja Javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

Datum objave: 22.02.2023. godine.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
OPĆINA PROZOR-RAMA U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA
U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRACIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Općina Prozor-Rama i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Prozor-Rama za period 2022-2027. godina, iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. MLADI
1.1. Projekti koji promovirajuu volonterizam i aktivizam mladih;
1.2. Projekti koji rade na unapređenju znanja i vještina mladih za istraživanje, razvoj i inovacije;
1.3. Projekti koji potiču stjecanje znanja i vještina neformalnim obrazovanjem za djecu i mlade;
1.4. Podrška projektima za promociju zdravih stilova života (organizacija i sprovedba rekreativnih sadržaja za mlade);
1.5. Kultura i umjetnost (organizacija kulturno-umjetničkih, društvenih sadržaja i događaja za mlade);
1.6. Ekološke volonterske akcije za mlade;
2. KULTURA I SPORT
2.1. Podrška projektima koji potiču razvoj kulturnih sadržaja kroz promociju različitih vidova kulture i umjetnosti;
2.2. Podrška projektima koji afirmišu sport i unapređuju kvalitet i dostupnost sportsko-rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva;
3. SOCIJALNA POLITIKA
3.1. Projekti koji promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova;
3.2. Projekti koji potiču socijalnu inkluziju, poboljšanje kvaliteta života i zaštitu mentalnog zdravlja lica sa invaliditetom i članova njihovih porodica;
3.3. Projekti koji doprinose poboljšanju položaja ugroženih kategorija stanovništva sa posebnim fokusom na djecu i mlade školskog uzrasta;
4. PODRŠKA UPOŠLJAVANJU
4.1. Inovativni projekti koji potiču unapređenje znanja i vještina stanovništva u ruralnim sredinama;
4.2. Projekti koji podstiču unapređenje znanja i vještina mladih na tržištu rada.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Općina Prozor-Rama i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu april/travanj 2023. – decembar/prosinac 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uuvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici općine: www.prozor-rama.org.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Prozor-Ramu također se može preuzeti od 21. februara/veljače 2023. godine do 28. marta/ožujka 2023. godine, sa zvanične web stranice Općine Prozor-Rama (www.prozor-rama.org) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 22. februara/veljače 2023.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 22. februara/veljače 2023. godine od 11,00 do 12,00 sati u prostorijama općinske uprave, Ulica Kralja Tomislava bb, Prozor-Rama. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Za zainteresiranene predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM) koji će biti organiziran u sklopu javnog poziva u periodu od 27. februara/veljače do 13. marta/ožujka 2023. godine u prostorijama HE Rama u ulici Kralja Tomislava bb. Prijave na trening su otvorene za OCD sa područja Općine Prozor-Rama do 24. februara/veljače do 12 sati i primaju se na email adrese: [email protected] ili [email protected].
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran 3. marta/ožujka 2023. godine od 11,00 sati u prostorijama Općine Prozor-Rama. Dodatni sastanci koje organizira mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Prozor-Rama. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 23. marta/ožujka 2023. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obavezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Prozor-Rama
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 28. mart/ožujak 2023. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u općinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici općine www.prozor-rama.org kao i na oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

Priloženi dokumenti:

 1. Pregled budzeta proracuna
 2. Plan aktivnosti i promocije
 3. Projektni prijedlog
 4. Najcesca pitanja sa odgovorima
 5. Finansijska identifikaciona forma
 6. Administrativni podaci o aplikantu
 7. Izjava o podobnosti
 8. Matrica logickog okvira
 9. Izjava o dvostrukom_finansiranju
 10. Izjava o partnerstvu
 11. Smjernice za aplikante Opcina Prozor-Rama
 12. Lista za provjeru
 13. Ciljevi odrzivog razvoja compressed
Pročitajte više
JAVNI OGLAS ZA UN VOLONTERA/KU U OPĆINI PROZOR-RAMA

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavljuje Javni oglas za prijem mlade osobe u Općini Prozor-Rama. Pozivaju se mlade osobe od 18 do 30 godina starosti, koje su nastanjene na području Općine Prozor-Rama, a koje ispunjavaju uvijete iz oglasa da se prijave za objavljenu poziciju. Javni poziv ostaje otvoren do 02.03.2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se mogu slati na [email protected].

Odabrana osoba će u prostorijama Općine, sa dogovorenim radnim vremenom, pružati podršku predstavniku/ci općinske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u sprovedbi aktivnosti na nivou Općine.

Ovo je odlična prilika za sve zainteresirane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad općinske uprave kako bi stekli radno iskustvo u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada. Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju/radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija), preko čijeg modaliteta se vrši angažman.

Oglas za prijem mlade osobe u Općini Prozor Rama

Pročitajte više