+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: travanj 2020

Neradni dani 1. i 2. maj/svibanj

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja).

Shodno tome, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, saopćeno je iz ovog ministarstva.

 

Pročitajte više
Produžen rok javnog poziva za poticanje proljetne sjetve
Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, broj 24/20), a u vezi sa aktom ovog Ministarstva broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020.godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  obavještava PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01-04/2-549/2020 od 10.04.2020. g.

Produžava se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 06.05.2020. godi

https://fmpvs.gov.ba/

Pročitajte više
Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor FMB-a iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu krizu. Na temelju ove Odluke, direktorica FMB-a raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DODJELU SADNICA I RASADNOG MATERIJALA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA SA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Više informacija o uslovima finansiranja pročitajte u zvaničnom dokumentu ispod:

Javni poziv za sadnice_FMB_04_20

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratit na email: [email protected].

Krajnji rok za predaju prijava je 04.05.2020. godine.

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

PREDMET: OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavamo Vas da po Pravilniku o načinu i uvjetima novčane potpore po modelu poticaja u proizvodnji („Službene Novine F BiH“, broj; 32/17, 55/17, 56/18, 24/20), svi poljoprivredni proizvođači  koji žele ostvarivati poticaj na svoju proizvodnju obvezni su postupiti  po istom pravilniku, pridržavati se propisanih uvjeta i rokova:
-za prijavu početka proizvodnje nadležnom ministarstvu na propisanom obrascu P1,
-za podnošenje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom nadležnom ministarstvu za ostvarivanje poticaja na ostvarenu proizvodnju.

  Iz Pravilnika posebno izdvajamo sljedeće rokove za podnošenje prijava početka proizvodnje;

 1. Pčelarska proizvodnja do 13.06.2020.god.
 2. Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze ), do 13.06.2020.god.
 3. Svinjogojska proizvodnja: proizvodnja svinjskog mesa pet dana nakon završetka karantene (za grla iz uvoza) odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj), a uzgoj rasplodnih krmača do 29.06.2020. god.
 4. Uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15.08.2020.god.
 5. Uzgoj rasplodnih junica do 15.08.2020.god.
 6. Tov junadi najkasnije pet dana po početku tova.
 7. Proizvodnja krušnih žitarica ( pšenica, raž i), stočnog ječma, zobi i tritikale do 13.06.2020.god.
 8. Proizvodnja povrća: rajčica, paprika, krastavac, patliđžan, mrkva, cikla,salata i luk do 29.06.2020.god.
 9. Proizvodnja silažnog kukuruza do 29.06.2020.god.
 10. Ribarska proizvodnja do 30.06.2020.god.
 11. Proizvodnja grožđa i voća do 30.06.2020.god.
 12. Proizvodnja heljde do 14.07.2020.god
 13. Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja do 14.07.2020.god.

Uvjeti i visina potpore za 2020. godinu utvrđeni su Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o načinu i uvjetima novčane potpore po modelu poticaja u proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači mogu se informirati o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora za svoju proizvodnju, preuzeti potrebne obrasce u Odsjeku za poljoprivredu općine Prozor/Rama ili na tel; 036/770-552. Korisnici mogu preko Farmer web portala (www.farmerportal.ba), aplikacije koja omogućava pregled podataka Registra poljoprivrednih gospodarstava/klijenata FBIH, uvid u statuse svoga zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja iz proračuna FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisničkih uputstava.

https://prozor-rama.org/

Pročitajte više
Poziv općinama za uspostavu savjetodavne usluge poduzetnicima pogođenim pandemijom

Investicijska fondacija “Impakt” Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta u obrtima i malim preduzećima.

Program podrške razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta pod nazivom «YEP inkubator poslovnih ideja 2020-2021», realizuje se u saradnji sa kantonima i jednicima lokalne samouprave koje su iskazale odnosno iskažu interes za učešće u relizaciji programa, kroz udruživanje resursa i finansijskiih sredstava.

Evidentno je da postoji potreba za savjetodavnom podrškom postojećim preduzetnicima i obrtnicima o načinima i koracima korištenja različitih mjera koje institucije vlasti donose kako bi se olakšalo poslovanje u trenutnim uslovima, upravljanju ugovorima koje imaju (sa dobavljačima, kupcima, zavodom za zapošljavanje, najmodavcima prostora itd.), upravljanjem radno-pravnim odnosima, te bi se na ovaj način ostvario doprinos očuvanju radnih mjesta u postojećim poslovnim poduhvatima na području lokalnih zajednica.

Imajuću u vidu novonastalu situaciju sa pandemijom COVID-19, te pogubnim efektima koje epidemija ima na mikro i male biznise, ali i cijelu ekonomiju, u skladu sa odabranim opštinama organizovana je besplatna savjetodavna podrška postojećim preduzetnicima i obrtnicima kroz info tačku kroz koju je poduzetnicima i obrtnicima iz Vaše lokalne zajednice bili na raspolaganju IMPAKT poduzetnici, ekonomisti, pravnici i drugi stručnjaci koji im pružaju savjete, informacije, te podršku.

Fondacija IMPAKT na realizaciji ovog programa već radi sa određenim općina. Kako je interes veliki, te kako bi podršku na isti način ponudili svima pozivamo zainteresovane Općine da pošalju pismo interesa do četvrtka 30.04.2020.godine.  Za dodatne informacije je otvorena telefosnka linija 033/202-043 (mob 066/370-675).

Program podrške izvoditi na ograničenom broju lokacija u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte više
I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2020. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrasce za aplikaciju na Javni poziv možete preuzeti klikom na linkove :

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2020. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.05.2020. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

 Datum objave: 24.04.2020. godine.

fond.ba

Pročitajte više
Obavijest za korisnike usluga Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

 Temeljem brojnih upita o načinu redovite prijave u evidenciju nezaposlenih osoba radi stjecanja statusa nezaposlene osobe zbog prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava temeljem nezaposlenosti (novčana naknada, zdravstveno  i mirovinsko osiguranje) informiramo Vas o sljedećem:

Osobe koje već imaju status nezaposlene osobe nisu dužni vršiti redovnu prijavu u podružnice – biroe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti. Svi rokovi za redovne prijave su prolongirani do trajanja vanrednog stanja.

Osobe kojima je prestao radni odnosradi ostvarivanja svojih prava,  mogu se putem e-maila [email protected] ili faksa na broj 036/334-810 prijaviti i tako dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Potrebna dokumentacija je:
-osobna karta,
-dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
-dokaz o prestanku rada (rješenje/odluka o prestanku radnog odnosa, ugovor o radnom odnosu na određeno vrijeme ako je iz istog vidljiv datum prestanka radnog odnosa, te obrazac JS 3100 ako je isti dostupan),

– ako imate radni staž ostvaren prije 31.12.2010. dostaviti radnu knjižicu, uvjerenje MIO/PIO o radnom stažu ili potvrdu poslodavca o stažu. Ako ne posjedujete dokaze o postojećem stažu prije 31.12.2010., navedite isto u mailu, kako bi Služba službeno zatražila podatke od nadležne službe od MIO/PIO.

VAŽNO: ako agencije dostavljaju potrebnu dokumentaciju za svoje komitente, obvezno je da u jednom mailu budu podaci samo za jednu osobu, zbog lakšeg praćenja pristizanja zahtjeva. Mailovi sa podacima više osoba od jedne neće se obrađivati!

Obvezno je dostaviti kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi Vas naši djelatnici kontaktirali po prijemu prijave sa dokumentacijom!!!!!

U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju zbog tehničkih poteškoća (nemogućnosti pristupa internetu ili faksu) obratite se podružnici-birou Službe za zapošljavanje u skladu sa prebivalištem za daljnje upute. Kontakt brojevi i e-mailovi podružnica-biroa rada Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK su sljedeći:

Podružnica-biro rada Čapljina: 036/808-135, [email protected]

Podružnica-biro rada Čitluk: 036/642-630, [email protected]

Podružnica-biro rada Jablanica: 036/752-818, [email protected]

Podružnica-biro rada Konjic: 036/726-253, [email protected]

Podružnica-biro rada Mostar – Odjeljenje 1: 036/334-836, [email protected]

Podružnica-biro rada Mostar – Odjeljenje 2: 036/551-435, [email protected] i

Podružnica-biro rada Neum: 036/880-219, [email protected]

Podružnica-biro rada Prozor-Rama: 036/770-102[email protected]

Podružnica-biro rada Ravno: 036/891-030, [email protected]

Podružnica-biro rada Stolac: 036/853-330; [email protected]

Pročitajte više
U Federaciji BiH više od 510.000 zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 17.4.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 511.892, a po sjedištu poslodavca 512.205, saopćila je Porezna uprava Federacije BiH.

Podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Naime, broj zaposlenih je baziran na prebivalištu zaposlenika (JMBG), bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj ili u istom ili drugom kantonu).

Broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili na to gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali i iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Pročitajte više
POZIV POLJOPRIVREDNICIMA DA PRIJAVE PROLJETNU SJETVU

Uvažavajući trenutnu situaciju i potrebu povećanja obima poljoprivredne proizvodnje, općina Prozor-Rama u suradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dati će podršku za različite programe pokretanja i povećanja obima proizvodnje, proljetne sjetve mjere nabave repromaterijala, koje nisu obuhvaćene drugim modelima poticaja.
Pozivaju se svi  zainteresirani poljoprivredni proizvođači koji su već obavili ili planiraju proljetnu sjetvu (žitarice, povrće), da se prijave u nadležnu službu općine Prozor-Rama,  za podršku nabave repromaterijala (sadnog materijala, mineralni gnojiva, zaštitni sredstava). Prihvatljivi troškovi  nabave repromaterijala za proljetnu sjetvu u tekućoj godini su u maksimalnom iznosu  do 1 000,00 KM, po korisniku.

Podrška će se provoditi po Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški, kojim su propisani uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava. Korisnici podrške obvezni su posjedovati fiskalni račun za nabavu repromaterijala, da su zasijane prijavljene površine i upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata.

Prijave se vrše do 20.04.2020. godine do 12,00 sati, na propisanom obrascu (ZA-RPS) na e-mail; [email protected] ili na telefon; 036/770-552, 036/771-041, u periodu od 9,00 -12,00 sati, gdje možete dobiti i dodate informacije.

U ovom trenutku nema potrebe dolaziti u zgradu Općine jer se rade preliminarne liste korisnika, a prijavni obrazac će popuniti za vas službenik prema izjavi telefonski, u koliko niste u mogućnosti poslati putem elektronske pošte. O ostalim obvezama i kriterijima ostvarivanja podrške obavijestit će se naknadno.

0brazac zahtjeva za podršku nabave repromaterijala možete preuzeti OVDJE.

https://prozor-rama.org/

Pročitajte više
Uskrsna čestitka

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke svim sugrađanima i poslovnim partnerima katoličke vjeroispovijesti.

Neka nam svima u ovom teškom vremenu naš uskrsli Spasitelj Isus Krist bude utjeha i nada!

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Pročitajte više
1 2