+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: srpanj 2019

EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces prerade poljoprivrednio-prehrambenih proizvoda, povećanje produktivnosti prerađivačkih subjekata, unaprijeđenje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje standarda kvaliteta, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša, i otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške  investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mogu biti:

 1. obrti, zadruge i preduzeća koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom a planiraju da kroz ovaj javni poziv investiraju u preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i
 2. obrti, poduzetnici, zadruge i preduzeća  koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda.

Za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing prehrambenih proizvoda prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na sljedeće poljoprivredne pod-sektore:

 • prerada povrća,
 • prerada voća, vinarstvo i maslinarstvo,
 • prerada mlijeka,
 • prerada mesa.

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznose do 2.550.000 KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 145.000 KM do 290.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 50% ukupnog iznosa predložene investicije (50% sufinansiranje podnosioca prijave i 50% sufinansiranje kroz mjeru podrške)Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. septembar 2019. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju, te ruralni razvoj.

Potrebna dokumentacija:

Smjernice za javni poziv (PDF file – 7Mb)

Prilog 1 – Obrazac za prijavu na javni poziv

Prilog 2 – Obrazac poslovnog plana

Prilog 2a – Poslovni plan – tabele

Prilog 3 – Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Prilog 4 – Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Pročitajte više
Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – INTERVENTNA SREDSTVA

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim u Odluci o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/19).

Interventna sredstva odobravat će se iz sljedećih transfera:

 • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
 • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
 • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
 • Transfer za sport od značaja za Federaciju
 • Transfer za mlade

Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.

Adresa za dostavu aplikacija:
Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti: „Za interventna sredstva“ – „Naziv transfera“.

Ovdje možete preuzeti Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2019. godinu – Interventna sredstva.

Pročitajte više
Javni poziv

Javni poziv za financiranje projekata udruženja raseljenih lica, povratnika i izbjeglica iz oblasti kulture i sporta, usmjerenih na unapređenje položaja statusa ovih kategorija društva.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju udruženja, koja u svom članstvu imaju raseljene osobe, povratnike i izbjeglice, odnosno udruženja čije su programske aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta života ovih kategorija našeg društva.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja poziva.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Treći poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa ADRION 2014.-2020.

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog programa suradnje (ADRION) 2014.-2020. otvoren treći poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji se odnose na prioritetnu osu 1 – Inovacije (pametna regija) i prioritetnu osu 3 – Promet (povezana regija).

Poziv za prioritetnu osu 1 je otvoren 20.05.- 29.07.2019. za sljedeće teme:

Tema 1: Plavi rast u okviru strategije pametne specijalizacije (S3)

Tema 2: Socijalne inovacije 

Poziv za prioritetnu osu 3 je otvoren od 22.05.-31.07.2019. za sljedeće teme:

Tema 1: Pomorski promet

Tema 2: Gradski promet  

Relevantnu dokumentaciju i detaljne informacije o uvjetima sudjelovanja, kao i prijave za  poziv možete preuzeti na adresi: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/2019/05/20/adrion-3rd-call-for-proposals/

Direkcija za europske integracije Vijeća ministara BiH u suradnji sa Zajedničkim sekretarijatom ADRION programa organizira INFO DAN posvećen trećem pozivu za prijavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg ADRION 2014.- 2020. Zainteresirani za sudjelovanje u događaju mogu se prijaviti do 11.06.2019., do 15 sati, putem online obrasca. Dnevni red događaja možete pronaći ovdje.

(komorabih.ba)

Pročitajte više
PODRŠKA MSP ZA PRISTUP TRŽIŠTU EVROPSKE UNIJE KROZ POVEĆANU KONKURENTNOST

Putem kredita i grantova, Program podrške konkurentnosti MSP pomaže MSP u Bosni i Hercegovini da povećaju svoju sposobnost trgovine sa EU klijentima, kao i unutar svojih domaćih tržišta, tako što olakšava investicije u ciljane projekte

 

Šta predstavlja Program podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini?

Perspektiva članstva u EU podrazumijeva mnoštvo mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, posebno za MSP u zemlji. Međutim, dalje usvajanje pravne stečevine EU uključivat će značajne izmjene propisa, zbog čega će usklađenost sa novim standardima za preduzeća predstavljati veliki investicijski teret. Program podrške konkurentnosti MSP u Bosni i Hercegovini razvijen je posebno kako bi pomogao MSP u privatnom vlasništvu da ispune nove propise i razumiju zahtjeve za poboljšanjima u području zaštite okoliša, profesionalnog zdravlja i sigurnosti te kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Nova kreditna linija, koju EBRD pruža putem lokalnih partnerskih banaka uz grant u iznosu od 15% i besplatnu tehničku pomoć koju finansira Evropska unija, pomaže MSP da identifikuju svoje zahtjeve za investicijama s ciljem unaprjeđenja u smjeru usklađenosti sa prioritetnim EU direktivama. EU direktive se, na prvi pogled, mogu učiniti zastrašujućim. Međutim, često i jednostavno rješenje može ispunjavati zahtjeve, a ponekad je potreban kompleksan pristup. Besplatni tehnički savjeti koje pruža međunarodni tim stručnjaka pomažu MSP u Bosni i Hercegovini da pronađu najbolje rješenje kako bi udovoljili EU direktivama, postali konkurentni u trgovini sa EU partnerima i povećali svoju profitabilnost kod kuće, nudeći proizvode i usluge boljeg kvaliteta.

 

KOJI KREDITI SU DOSTUPNI?

Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrijednosti i do 1 milion eura po kompaniji. Kako bi investicije učinile što lakšim, kompanije mogu slijediti dva različita pristupa:

PRILAGOĐEN PRISTUP KREDITIRANJU ZASNOVAN NA POTREBAMA MSP

Standardni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namijenjena za standardnu opremu koja ne zahtijeva kompleksne procjene. Standardna oprema uključuje tehnologije poput bojlera, kompresora, PV sistema, traktora i još mnogo toga. Ovu opremu je procijenio i prethodno odobrio kao pogodnu naš međunarodni tim inžinjera. Za više detalja, molimo posjetite naš TEHNOLOŠKI SELEKTOR.

Kompleksni pristup

Ovaj pristup se odnosi na projekte u kojima je investicija namijenjena za projekte i opremu koji zahtijevaju kompleksnije procjene. Projekti se mogu finansirati sa jednim ili više kredita ukupne vrijednosti i do milion eura za svaku kompaniju ili grupu kompanija. Investicijski projekti bi trebali povećati konkurentnost kompanije na bilo kojem tržištu i osigurati usklađenost sa jednom ili više EU direktiva u području zaštite okoliša, energetske efikasnosti, sigurnosti radnika, te kvaliteta i sigurnosti proizvoda. Međunarodni tim stručnjaka će procijeniti vaš projekat i, ukoliko to želite, savjetovati vas o boljoj ili alternativnoj strukturi projekta kako biste postigli svoj željeni cilj.

Više informacija: https://web-sme-csp.com/bosnia-and-herzegovina/?lang=bs

 

Pročitajte više
Javni natječaj – Izgradnja poduzetničkih zona i mentoring usluge

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2019. godini za projekte: Izgradnja poduzetničkih zona i Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva.

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije i obrasce za navedene projekte.

JAVNI NATJEČAJ 2019

IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA – 2019

– Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga

– Obrazac projektnog prijedloga

– Prilog I – Plan aktivnosti

– Prilog II – Budžet projekta

– Prilog III – Logistički okvir

– Prilog IV – Administrativni i financijski podaci

– Prilog V – Pismo namjere

– Prilog VI – Popis aktivnih gospodarskih subjekata u poduzetničkoj zoni

– Prilog XIII – Ugovor- zone

– Prilog XIV – Obrazac tehničkog i financijskog izvješća

PRUŽANJE MENTORING USLUGA ZA SUBJEKTE MALOG GOSPODARSTVA

– Smjernice za podnositelje projektnih prijedloga 

– Zahtjev za uključivanje u projekt

– Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka I-2

– Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama I-3

– Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima I-4

Pročitajte više
Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora

U utorak, 02.07.2019. godine, objavljen je Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora. Svrha ovog poziva je da se poboljša konkurentnost izvozno-orijentisanih sektora u Bosni i Hercegovini. Stoga je 3 miliona eura bespovratnih sredstava dostupno za izvozna partnerstva. Ova sredstva će podržati projekte kojima se podstiču:

 • Inovacije: sposobnost dodavanja vrijednosti proizvodima/uslugama putem novih pristupa
 • Saradnja: zajednički napori sektorskih aktera unutar poslovnih mreža, klastera, i sl.
 • Digitalizacija: korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Poslovno okruženje: dostupnost usluga za razvoj poslovanja koje se bave prethodno navedenim temama (inovacije, saradnja, digitalizacija)

Krajnji korisnici bit će mikro, mala i srednja poduzeća (MMSP) i poduzetnici. Rezultati provedenih projekata će se mjeriti sa povećanjem broja novih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na žene i mlade, povećanjem izvoza kod podržanih MMSP-a, novim uslugama poslovnog razvoja te njihovom upotrebom od strane krajnjih korisnika, kao i uklonjenim preprekama za inovacije i rast.

Za više informacija o EU4Business projektu i Javnom pozivu za partnerstva u oblasti izvozno-orijentisanih sektora posjetite web stranicu www.eu4business.ba.

Dokumenti:

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – DJEČIJI TJEDAN 2019. GODINA

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za obilježavanje Dječjeg tjedna.

Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Dječji tjedan u iznosu od 40.000,00 KM za obilježavanje “Dječjeg tjedna” na području Federacije BiH .

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Napomena : Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 12.07.2019. godine

Pročitajte više
JAVNI POZIV za odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju finansirati iz Proračuna HNK za 2019. godinu

Predmet javnog poziva je odabir projekata iz oblasti socijalne politike koji se planiraju finansirati iz Proračuna HNK u 2019. godini za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite u iznosu od 100.000,00 KM. 

Pravo na sudjelovanje i dodjelu sredstava iz Proračuna HNK za 2019. godinu imaju registrirane udruge i organizacije čiji se obim rada odnosi na brigu i skrb o socijalno ugroženim i isključenim osobama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Sredstva predviđena za „Finansiranje projekata socijalne politike” za 2019. godinu dodjeljuju se prvenstveno udrugama i organizacijama za projekte koji su skladno ciljevima i politici Hercegovačko-neretvanskog kantona, usmjereni na:

 1. Pružanje podrške starijim osobama- podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihovog zadržavanja u vlastitom domu i aktivnosti protiv diskriminacije na temelju starosti;
 2. Pružanje potpore djeci i porodicama u riziku od razdvajanja kojima je uslijed posebnih okolnosti potreban odgovarajući oblik socijalnih usluga i promociji udomljavanja;
 3. Promocija i zaštita ljudskih prava, prava djeteta, zaštite od nasilja u porodici, pomoć žrtvama radne eksploatacije i trgovine ljudima i slično;
 4. Programe razvoja socijalnog poduzetništva;
 5. Pružanje potpore osobama s invaliditetom u smislu prevladavanja prepreka u školovanju, rehabilitaciji, resocijalizaciji i profesionalnoj edukaciji.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo projekti udruga i humanitarnih organizacija  koje se bave bilo kakvom profitabilnom i profesionalnom djelatnošću.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 09.08.2019. godine.

Javni poziv i prijavne obrasce možete preuzeti u priloženim dokumentima:

Pročitajte više
OMLADINSKO GRAĐANSKO PREDUZETNIŠTVO RASPISALO POZIV ZA TAKMIČENJE

Omladinsko građansko preduzetničko takmičenje raspisalo je prijave za kandidate u oblasti preduzetništva, biznisa, neprofitnih organizacija.

OBLAST:
Preduzetništvo, biznis

OPIS
Raspisan je konkurs za prijave za Omladinsko građansko preduzetničko takmičenje 2019. Omladinsko građansko preduzetničko takmičenje je globalno onlajn takmičenje za ostvarivanje 17 održivih razvojnih ciljeva i poslovnih ideja/projekata. Ova globalna platforma jača mlade preduzetnike iz cijelog svijeta za angažovanje u mirnijem svijetu. Učesnici su pozvani da predstave svoje inovativne ideje i projekte i da sprovedu jedan ili više od 17 ciljeva održivog razvoja kao i 169 povezanih ciljeva koji se bave najvažnijim društvenim, ekonomskim, ekološkim, zdravstvenim izazovima našeg vremena. Program je aktivnost globalnog akcionog programa UNESCO-a o obrazovanju za održivi razvoj.

USLOVI
Potrebno je da imate između 15 i 35 godina, da imate inovativnu ideju za preduzeće koje doprinosi ciljevima održivog razvoja ili da vodite takvo preduzeće u formi biznisa, neprofitne organizacije ili neformalnog programa. Potrebno je poznavanje engleskog.

NAČIN PRIJAVE
Kako biste se prijavili ispunite onlajn aplikacionu formu na https://www.entrepreneurship-campus.org/register/

ROK ZA PRIJAVU:
31. jul 2019.

Detaljnije na: https://www.entrepreneurship-campus.org

 

Izvor: https://mladiinfo.me

Pročitajte više