+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: rujan 2016

JAVNI POZIV “Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH – Transfer za razvoj turizma” za 2016.godinu

JAVNI POZIV

za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma za 2016. godinu

I.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma” utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2016 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 102/15-).

NAZIV PROGRAMA:
1. Sufinansiranje projekata izgradnje novih, proširenje, obnova i unapređenje turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture, u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM.

2. Sufinansiranje Programa razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma (za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista), u iznosu od 300.000,00 KM.

3. Sufinansiranje Programa razvoja sportsko-avanturističkog turizma (biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i sl.) u cilju obogaćenja i unapređenja turističke ponude i privlačenja kako domaćih, tako i regionalnih i stranih turista, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

4. Sufinansiranje Programa podrške „zelenoj liniji” u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID), za korisnike koji su se registrirali kod UNDP-a za projekt isključivo za područje Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 200.000,00KM.

5. Sufinasiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala (sajmovi, manifestacije, kongresi, festivali, itd.), koji imaju međunarodni značaj i organizuju se na području Federacije BiH, a promoviraju turističku destinaciju, raspoložive resurse, tradiciju i kulturu naroda i običaja u Federaciji BiH, kao i sa kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost BiH turizma i ugostiteljstva, u ukupnom iznosu od 200.000,00KM.

6. Sufinansiranje Programa podrške promociji turističkih potencijala kroz izradu promotivnih materijala u elektronskom i printanom obliku na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, engleskom jeziku i po mogućnosti još jednom stranom jeziku (web portala, aplikacija i video zapisa/spotova, brošura, stručne literature, itd.), koji doprinose boljoj informiranosti turista o raspoloživim resursima i kapacitetima Bosne i Hercegovine, kao i širenju informacija o turističkim destinacijama i ponudi, u ukupnom iznosu od 200.000,00 KM

7. Sufinasiranje Programa podrške putničkim agencijama koje rade na dovođenju turista u BiH – INCOMING i vrše promociju raspoloživih resursa i turističkih destinacija na području Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 150.000KM.

8. Sufinansiranje Programa podrške idejnih rješenja i izrade originalnih turističkih suvenira u svrhu jačanja turističke ponude (etno-suvenir vezan za tradicijsku, ruralnu, kulturnu baštinu; suveniri koji provišu domaće gastronomske brendove i organske proizvode; eko – suveniri kao eterična ulja i sapuni, itd.), koji bi se koristili na domaćim i međunarodnim sajmovima i u prodaji, u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Zahtjevi na osnovu objavljenog Javnog poziva se primaju do 10.10.2016. godine.

Cjelokupan Tekst Javnog poziva kao i prateće dokumente možete preuzeti sa slijedećeg LINKA.

 

Pročitajte više