+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: listopad 2023

Održan info dan projekta „Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno poduzetništvo“ (BC4ESE)

Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama održala je danas Info dan o projektu “Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno poduzetništvo“ na Zahumu. Glavna tema projekta je neformalno obrazovanje mladih za eko-socijalno poduzetništvo.

Info dan bio je namijenjen ciljnim grupama koje projekt uključuje, a to su mladi ljudi, organizacije koje se bave pitanjima mladih, radnici koji rade s mladima, kao i eko-socijalna poduzeća.

Projekt su ispred Agencije za lokalni razvoj predstavile Jelena Nikolić i Tomislava Vladić, a danas su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta koji su važni za djelovanje ciljnih grupa. Okupljene je na samom početku Info dana pozdravio direktor Agencije Danijel Burečić. Osim Agencije kao partnera na projektu iz Bosne i Hercegovine, također ga provode i Diesis Network iz Belgije, HUB Nicosia sa Cipra, Mladi Ambasadori iz Srbije, CDP Globus iz BIH, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid i Centar za stručno obrazovanje iz Crne Gore te CEDRA ili Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj iz Splita.

Upravo su članice ovog udruženja Gabriela Jukić i Maja Alujević gostovale na današnjem Info danu. Ovo udruženje djeluje od 2013. godine na području promoviranja društvenog poduzetništva, održivog razvoja i društvenih inovacija.

CEDRA je brojne EU i druge projekte, koji se provode kroz suradnju javnog, privatnog i civilnog sektora, pripremala, mentorirala, provodila i administrativno vodila. CEDRA Split je nositelj izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala SDŽ i gradskih programa za mlade više JLS-ova uključivo i ruralnih gradova.

Program

Mladi su i oni koji rade s mladima na početku današnjeg programa čuli nešto u projektu, kao i pozitivnim praksama eko-socijalnog poduzetništva. Predstavljeni su i pozitivni primjeri iz Rame, kao što je Zadruga “ProVita”, Javno komunalno poduzeće “Vodograd”, a u projektu su učešće uzeli i mladi iz Srednje škole Prozor baveći se temama samozapošljavanja i poduzetništva mladih. Sudjelovali su i oni koji s mladima rade, poput Veslačkog kluba “Rama”, Centra za socijalni rad, Općine Prozor-Rama i drugi.

Predstavljena je i edukativna e-knjiga “Igrificirano obrazovanje o eko-poduzetništvu, nakon čega su mladi i oni koji s mladima rade pristupili interaktivnoj web platformi Eco-SE-E-lab te kroz grupni rad pristupili igranju igara.

Za sve sudionike na Info danu je organiziran zajednički objed.

O projektu

Projekt “Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education”, u nastavku BC4ESE, sufinanciran kroz ERASMUS+ program Europske Unije i provodi se od siječnja 2022. do siječnja 2025. godine. Provodi ga konzorcij partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Belgije, Crne Gore, Srbije i Cipra.

Tema projekta je neformalno obrazovanje mladih za eko-socijalno poduzetništvo, a glavne aktivnosti umjerene su na razvoj inovativnih alata i metodologija u području digitalnog obrazovanja mladih te jačanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima. Socijalno poduzetništvo u svojoj srži sadrži tri ključne stvari, a to su profit, briga o ljudima i planetu. Eko-socijalno poduzetnici tako preuzimaju brigu o ekonomiji, društvu i ekologiji.

Projekt će proizvesti četiri isprepletena rezultata (outputa):

O1: E-knjiga (Analiza),

O2: Edukativna e-knjiga (igrificirano “gamificirano” ESP obrazovanje)

O3: Interaktivna web platforma (Eco-SE-E-lab),

O4: Online obuka za neformalno obrazovanje za mlade praktikante

Kroz provedbu aktivnosti i stvaranje četiri rezultata planira se uključiti 600 pojedinaca (iz javnog, privatnog i civilnog sektora), 250 mladih praktikanata i na kraju 60 mladih ljudi za pilot testiranje.

Partneri na ovom projektu imaju cilj uspostaviti inovativni okvir u području digitalnog obrazovanja mladih, koji se temelji na principima neformalnog obrazovanja, kao što su učenje temeljeno na igricama i obrazovanje po uzoru.

Ovaj međusektorski eko-socijalni razvoj omogućit će lokalnim organizacijama, mladim praktikantima i mladim ljudima da aktivno pridonose pametnom, održivom i uključivom razvoju ciljanih područja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i na Cipru. To će povećati kapacitet partnera za razvoj i provedbu visokokvalitetnog digitalnog rada s mladima koji podučava i promiče eko-socijalno poduzetništvo u zemljama partnera.

Više informacija o projektu na sljedećim stranicama i profilima:

https://ecosocent.eu/

https://www.facebook.com/bc4ese/

https://www.instagram.com/bc4ese/#

https://www.youtube.com/@bc4ese145/featured

Vijest je preuzeta sa: ramski-vjesnik.ba.

Pročitajte više
Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Prijava projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za fizičke osobe (B-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija), ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije/fizičke osobe/ugroženog pojedinca) i pečatom (ovjeravaju neprofitne organizacije). Potpisani i ovjereni (ukoliko je primjenjivo) dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Neprofitne organizacije u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, i/ili potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje organizacije nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za fizičku osobu (B-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe i/ili potvrdu da fizička osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca kao i popratni obrasci i izjave dostupni su u privitku.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac pripadnik hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C – papirnata prijava u slučaju koje prijava mora sadržavati cjelokupnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac – povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca D – papirnata prijava u slučaju koje prijava mora sadržavati cjelokupnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu“.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 3. studenog 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: +3851/6444-653 i +3851/6444-664 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected].

Pročitajte više