+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: lipanj 2021

JAVNI POZIV ZA PODIZANJE NASADA ŠLJIVA 2021. GODINE
JAVNI POZIV
za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje nasada drugih voćni kultura na području općine Prozor-Rama
 1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-20-1044/21, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive i drugih voćni kultura kroz Projekt revitalizacija voćnjaka, na području općine Prozor–Rama za jesenju sadnju 2021. godinu. Realizacija Projekta će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“.
 1. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci-obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.
 1. AKTIVNOSTI POTPORE ZA PODIZANJE NASADA
Potporu poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive i drugih voćnih kultura, dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima u sadnom materijalu na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete i to za podizanje nasada od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi svih kultura za jesenju sadnju 2021. godine je 20,0 ha.

Potpora odabranim korisnicima projekta biti će kroz:

Osigurana financijska sredstva Općine Prozor-Rama za:
– nabavku sadnica šljive, od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada po 0,1 ha)
– iznimno može se odobriti potpora podizanju nasada drugih voćni vrsta u visini vrijednosti sadnica šljive na 0,2 ha.

Osigurane agrotehničke i stručne mjere:
– analiza tla
– organizacija stručnih predavanja
– monitoring projekta

Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
– zaprimanje zahtjeva-prijava od strane zainteresiranih poljoprivrednika,
– pružanje savjetodavnih usluga
– praćenje realizacije Projekta,
– pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI
Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati uvjete;

a) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili
a)  da je pojedinac-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl.,
b) da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, za obiteljsko zemljište  odgovarajuća izjava,
c) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (Uvjerenje o upisu ili lista korištenja iz RPG i RK)

Rok za podnošenje zahtjeva;
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za podizanje nasada šljive i drugih voćni kultura , kroz Projekt revitalizacija voćnjaka, jesenja sadna 2021, je do 2.08. 2021. godine.
 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :
Zahtjev na propisanom obrascu, sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udrugu „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruga „Eko plod“Kralja Tomislava bb. sa naznakom:Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu podizanja nasada, jesen 2021.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Udruga „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uvjeta, utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti po potrebi analizu zemljišta.
Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 8-16 sati ili elektronskim putem na web stranici  Općine  www.prozor-rama.org . Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623 (Udruga) ili 771-921, 770-552 (Općina).

Prijavni obrazac možete preuzetu OVDJE.

Broj: ; 01/1-20-1044-2/21
Datum: 17.06.2021.godine

Načelnik

dr. Jozo Ivančević

 

Pročitajte više
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA RAPISALO KONKURS: SREDSTVA ZA PODUZETNIKE, OBRTNIKE, UDRUŽENJA

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni konkurs  za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama za 2021.godinu.

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama – poduzetničkim potpornim institucijama s područja Federacije BiH, udruženjima poduzetnika i obrtnika, gospodarskim i obrtničkim komorama sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom javnom konkursu. Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja“.

Ovdje možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.

 

Izvor: https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-za-komore-i-udruzenja-i-poduzetnicku-infrastrukturu/

Pročitajte više
Javni poziv za dostavljanje vizualnih radova na temu „EU pomoć BiH“

Direkcija za europske integracije (u daljnjem tekstu: Direkcija), djelujući kao Ured Državnog IPA koordinatora i s podrškom projekta tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH,“ a u okviru aktivnosti obilježavanjaEuropskog tjedna mladih 2021. godine, objavljuje Javni poziv za dostavljanje vizualnih radova na temu „EU pomoć BiH.“

Cilj poziva je podizanje svijesti među učenicima/učenicama i studentima/studenticama o koristima pomoći Europske unije za BiH, s fokusom na financijsku pomoć.

Javni poziv otvoren je od 24. 5. 2021. godine do 13. 6. 2021. godine.

Pravo sudjelovanja imaju učenici/učenice srednjih škola i studenti/studentice visokoškolskih ustanova  na području Bosne i Hercegovine. Pravo sudjelovanja nemaju osobe koje su u bližoj srodnoj vezi s uposlenim Direkcije za europske integracije, odnosno osobom angažiranom na projektu tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH.“

Vizualni radovi trebaju na kreativan način prikazati korist Bosni i Hercegovini od financijske pomoći Europske unije, koristeći se pri tome multimedijalnim tehnikama i formatima. Bitno je naglasiti poveznicu s općim procesom europskih integracija Bosne i Hercegovine koji Europska unija podržava kroz programe pomoći. Vizualni radovi, po pravilu, mogu biti u obliku crteža, slike, umjetničke fotografije, interaktivne grafike, kratkog ili animiranog videa i grafičkog dizajna.

Radovi moraju biti originalni i ne mogu biti korišteni u okviru  drugih natjecanja prije ili poslije ovoga Javnog poziva, a slanjem radova elektroničkim putem autori istih automatski prenose pravo korištenja na Direkciju. Radovi ne smiju reflektirati i upućivati na uvrede i govor mržnje, rasnu, spolnu, vjersku i svaki drugi oblik diskriminacije te Direkcija zadržava pravo diskvalificirati takve radove bez objašnjenja. Direkcija, također, zadržava pravo dodijeliti samo neke od nagrada ili otkazati natjecanje zbog nedovoljnog broja ili nekvalitetnih radova.

Odluku o izboru najboljeg vizualnog rada na temu „EU pomoć BiH“ donosi direktor Direkcije na prijedlog tročlanog Povjerenstva koje imenuje direktor Direkcije. Prilikom izbora Povjerenstvo će dostavljene radove bodovati prema sljedećim kriterijima:

 1. izbor teme i povezanost s pomoći EU BiH, a s naglaskom na proces pristupanja BiH u EU
 2. način prezentiranja činjenica i podataka
 3. autorski stil, odnosno audio-vizualna prezentacija
 4. procjena mogućeg pozitivnog efekta na publiku u smislu promocije EU pomoći Bosni i Hercegovini.

Raspon bodovanja pojedinačno za svaki od navedenih kriterija je od 0 do 10, tako da rad može ukupno osvojiti 120 bodova.

Nakon okončanja natječaja i proglašenja pobjednika, svi dostavljeni vizualni radovi koji ispunjavaju minimalne elemente će biti izloženi (u online ili fizičkom formatu u ovisnosti od epidemiološke situacije i samog formata rada) i autori pozvani na istu. Isti mogu biti i korišteni naknadno, kao dio vizualnog elementa neke od publikacija koje objavljuje Direkcija.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu: [email protected], s naznakom „Za nagradu za najbolji vizualni rad,“ a prijave trebaju sadržavati podatke o autoru (ime, prezime i škola/sveučilište i fakultet koji autor pohađa i skeniranu izjavu autora rada da rad prethodno nije nigdje dostavljen). Radovi mogu biti dostavljeni kao prilog e-maila ili koristeći OneDrive ili Google Drive. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Nagrada će biti dodijeljene za prva tri mjesta. Nagrade su:

– za 1. mjesto laptop računalo

– za 2. mjesto pametni sat (smartwatch)

– za 3. mjesto bežične slušalice.

Za više informacija o EU pomoći BiH i odnosima EU i BiH posjetite stranicu Direkcije na www.dei.gov.ba ili stranicu Delegacije EU u BiH www.europa.ba.

Pročitajte više
Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021.

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 10.508.571,00 KM.

Tekst Javnog konkursa na linku ispod:

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Pročitajte više
EU4AGRI objavio Javni poziv za konzultante za sudjelovanje na obuci pripreme projektnih prijedloga i izrade poslovnih planova

EU4AGRI je četverogodišnji projekt (2020.-2024.) koji ima za cilj modernizirati poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljšati ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Projekt provode Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona eura i financira ga Europska unija sa 20 miliona eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura.

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti osigurana putem javnih poziva za pružanje podrške i to u tri oblasti:

 1. ulaganje u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti,
 2. jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina, i
 3. jačanje i diversifikacija ruralne ekonomije.

Kako bi se doprinijelo kvaliteti implementacije mjera podrške za poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj Projekt će osigurati podršku potencijalnim korisnicima u procesu priprema njihovih projektnih prijedloga i poslovnih planova.

S tim u vezi planirano je održavanje obuke za i pružatelje savjetodavnih usluga (fizička lica) u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te ruralnom razvoju na temu pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova.

Obuka će biti organizirana na način da odgovori potrebama polaznika različitog iskustva i razina znanja te će biti podijeljena na početnu i naprednu razinu obuke, a obuhvatiti će sljedeća područja (obim će biti prilagođen razini):

 • Poslovne financije
 • Poslovno planiranje – Poslovni plan (nefinancijski aspekti)
 • Poslovno planiranje – Poslovni plan (financijski aspekti)
 • Poslovni plan – Kontrola i evaluacija

U ovom kontekstu pozivamo sve zainteresirane kandidate (fizička lica), koji ispunjavaju zahtjeve ovog javnog poziva, da podnesu prijavu za sudjelovanje na online obuci.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 08.06.2021. godine do 15:00 sati.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Pročitajte više