+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

EU4AGRI objavio Javni poziv za konzultante za sudjelovanje na obuci pripreme projektnih prijedloga i izrade poslovnih planova

EU4AGRI je četverogodišnji projekt (2020.-2024.) koji ima za cilj modernizirati poljoprivredno-prehrambeni sektor i poboljšati ruralnu ekonomiju povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga.

Projekt provode Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) i Češka razvojna agencija (CzDA). Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,25 miliona eura i financira ga Europska unija sa 20 miliona eura, a UNDP i CzDA sa 250.000 eura.

Podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru će biti osigurana putem javnih poziva za pružanje podrške i to u tri oblasti:

  1. ulaganje u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti,
  2. jačanje savjetodavnih usluga za unapređenje znanja i razvoj vještina, i
  3. jačanje i diversifikacija ruralne ekonomije.

Kako bi se doprinijelo kvaliteti implementacije mjera podrške za poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralni razvoj Projekt će osigurati podršku potencijalnim korisnicima u procesu priprema njihovih projektnih prijedloga i poslovnih planova.

S tim u vezi planirano je održavanje obuke za i pružatelje savjetodavnih usluga (fizička lica) u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te ruralnom razvoju na temu pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova.

Obuka će biti organizirana na način da odgovori potrebama polaznika različitog iskustva i razina znanja te će biti podijeljena na početnu i naprednu razinu obuke, a obuhvatiti će sljedeća područja (obim će biti prilagođen razini):

  • Poslovne financije
  • Poslovno planiranje – Poslovni plan (nefinancijski aspekti)
  • Poslovno planiranje – Poslovni plan (financijski aspekti)
  • Poslovni plan – Kontrola i evaluacija

U ovom kontekstu pozivamo sve zainteresirane kandidate (fizička lica), koji ispunjavaju zahtjeve ovog javnog poziva, da podnesu prijavu za sudjelovanje na online obuci.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 08.06.2021. godine do 15:00 sati.

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti