+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: kolovoz 2021

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA PROISTEKLIH IZ RATA ZA 2021. GODINU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
URED NAČELNIKA

Broj: 01/1-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­11-1998/21
Dana, 31.08.2021.godine
Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, u p u ć u j e

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2021. godinu

1. Pravo sudjelovanja imaju:
– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na
području Općine, kao što su:

a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
ljudskog života;
d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
 • projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga
proisteklih iz rata za 2021. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.
NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2020.godine), neće biti razmatrane.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA MLADIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2021. GODINU.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA PROZOR-RAMA
URED NAČELNIKA

Broj: 01/1-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­11-1999/21
Dana, 31.08.2021.godine

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor-Rama, upućuje

Javni poziv
za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija

za 2021. godinu.
 1. Pravo sudjelovanja imaju:
 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (guz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)
 1. Vrsta financijske potpore
 • Da se projekt realizira do kraja tekuće godine,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.
 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Neformalne skupine mladih
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja mladih koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Nevladine organizacije
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Uvjeti prijave
 • Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,
 • Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu,
 • Korisnici sredstava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku sredstava.
 1. Iznos sredstava
 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivao poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i
nevladinih organizacija za 2021. godinu”

7. Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.
NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević
Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.
Pročitajte više
Srtd Ramske Vode: Obavijest o zabrani ribolova na dijelu Ramskog jezera

Obavještavaju se ribolovci da je Odlukom društva donesena privremena zabrana ribolova na dijelu jezera Matkovići – Jelašac radi održavanja Kupa jadransko podunavskih zemalja u disciplini “Lov šarana i amura”.

Zabrana vrijedi do 30.08.2021. godine.

Molimo sve vlasnike plovila na Ramskom jezeru da svojim plovilima ne ometaju natjecanje koje će se održati u periodu od 26. do 29.08.2021. godine.

Zahvaljujemo se na razumjevanju.

Srtd Ramske Vode

Pročitajte više
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica

UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinancira Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz financijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu suradnju Republike Italije (AICS). Druga faza ovog projekta se provodi u suradnji sa domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu. Inicijativa Via Dinarica ima za cilj promovirati značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, omogućiti bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te očuvati planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Europi.

Ovaj javni poziv sufinanciraju USAID, AICS i sljedeće jedinice lokalne samouprave na koje se ovaj poziv i odnosi: Posušje, Prozor-Rama, Sokolac i Teslić, a cilj mu je da dodatno doprinese razvoju inicijative Via Dinarica, kao i oporavku od pandemije Covid-19 koja je najviše pogodila sektor turizma.

U skladu s gore navedenim, ovaj Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se odnosi na sljedeće 2 prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uvjeta i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Posušje, Prozor-Rama, Sokolac i Teslić.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, povijesnog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Posušje, Prozor-Rama, Sokolac i Teslić.

Podnositelj prijave može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog po svakoj prioritetnoj oblasti ovog javnog poziva.

Ukoliko podnositelj prijave dostavi više od jednog projektnog prijedloga po prioritetnoj oblasti, nijedan projektni prijedlog se neće uzeti u razmatranje.

Podnositelj prijava za prioritetnu oblast 1 trebaju pročitati detaljne informacije u odjeljku 2.1 Smjernica.

Podnositelj prijava za prioritetnu oblast 2 trebaju pročitati detaljne informacije u odjeljku 2.2 Smjernica.

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalificirani potencijalni podnositelji prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do 27.8.2021. godine do 14:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Druga faza projekta Via Dinarica

 

Smjernice za podnošenje prijedloga projekata i ostali potrebni obrasci mogu se preuzeti ovdje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected]Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na projekat Via Dinarica.

Neposredno nakon objave javnog poziva projekat Via Dinarica će organizirati online info sesije tokom kojih će se prezentirati svi aspekti javnog poziva te pojasniti uvjeti i kriteriji. Pored ovoga, tokom sesija potencijalni podnosioci prijava će imati priliku postavljati pitanja o javnom pozivu.

Info sesije za ovaj javni poziv će se održati u sljedećim terminima:

 • prva info sesija: petak 13.8.2021. godine u 10.00 sati;
 • druga info sesija: srijeda 18.8.2021. godine u 15.00 sati.

Info sesije će biti održane putem online platforme (Zoom) za video i audio konferencije.

Za prijavu na jednu od info sesija potrebno je poslati ime i prezime, e-mail adresu na koju će biti upućen poziv za uključivanje u online info sesiju, te napomenu za koju info sesiju se prijavljujete (prva ili druga info sesija), s naslovom/predmetom Prijava na Via Dinarica info dane.

Prijavu je potrebno poslati na e-mail adresu [email protected] i to za:

 • prvu info sesiju, koja će se održati u petak 13.8.2021. godine u 10.00 sati, najkasnije do četvrtka 12.8.2021. godine (do 15.00 sati);
 • drugu info sesiju, koja će se održati u srijedu 18.8.2021. godine u 15.00 sati, najkasnije do utorka 17.8.2021. godine (do 15.00 sati).

Nakon isteka roka za prijave na jednu od info sesija, prijavljene osobe će, na navedenu e-mail adresu, dobiti link za priključivanje na video konferenciju u odabranom terminu.

 

www.ba.undp.org

Pročitajte više
Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2021-2027

POZIV ZA DOSTAVU PROJEKATA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, u svojstvu Upravljačkog tijela Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2021, pozvalo je nadležne institucije u sve tri zemlje sudionice da ispitaju raspoloživost za kandidiranje strateških projekata u okviru budućeg trilateralnog programa prekogranične suradnje 2021-2027, čije je programiranje u tijeku.

S tim u vezi, pozivaju se zainteresirani da dostave potencijalne projektne prijedloge/ideje za strateške projekte za kandidiranje iz Bosne i Hercegovine kroz budući program.

U prilogu je format kratkog opisa (CONCEPT NOTE) koji će se koristiti za prikupljanje potencijalnih projektnih ideja. Ovisno od trenutne razvijenosti potencijalnih projektnih ideja, dati format treba popuniti koliko god je to moguće.

Rok za dostavu projektnih ideja u Federalno ministarstvo okoliša i turizma je 16.08.2021. godine.

Adresa za dostavu je email: : [email protected]

Prikupljene informacije odnosno projektni prijedlozi/ideje će biti prezentirani prvo u forumu predstavnika nadležnih institucija u sve tri zemlje učesnice i Upravljačkog tijela programa, a zatim razmatrane i u okviru Zajedničke radne grupe za programiranje (Programming Task Force – PTF).

Financiranje strateških projekata jedna je od mogućnosti budućeg programa, a da bi bili uzeti u obzir strateški projekti trebaju:

 • pripadati jednom od 3 cilja politika (pametnija Europa, zelenija Europa i socijalnija

Europa), odnosno doprinositi jednom od 7 izabranih specifičnih ciljeva budućeg

programa navedenih u formatu kratkog opisa: istraživanje i inovacije; malo i srednje

poduzetništvo; energetska efikasnost; prilagođavanje klimatskim promjenama;

cirkularna ekonomija; pristup javnom zdravstvu; turizam i kultura.

 • imati prekogranični utjecaj, tj. biti kreirani u prekograničnom partnerstvu na način da

rješavaju zajedničke prekogranične izazove i ostvare efekt u programskom području;

 • značajno doprinositi ispunjenju programskih indikatora

Detalji o programu na stranici: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Strategic project concept note July 2021

Pročitajte više
Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za privređivanje igara na sreću 2021.

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2021. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broja korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „promoviranje kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. projekt/program koji doprinosi očuvanju i promoviranju kulture i zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 2. kontinuitet projekta/programa
 3. projekti i programi predloženi od strane prijavitelja koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim natječajem imaju prednost
 4. suradnja s drugim sličnim udrugama i organizacijama u F BiH i BiH

 

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

 1. doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekta/programa,
 3. projekti i programi predloženi od strane prijavitelja koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim natječajem imaju prednost
 4. sportski rezultati ostvareni u prethodnim godinama

Projekti nacionalnih manjina koji doprinose promoviranju kulture i promoviranju i razvoju sporta u Federaciji BiH će se dodatno bodovati.

III Potrebna dokumentacija

Obvezna dokumentacija za opće kriterije: 

 1. prijavni obrazac
 2. aktualni izvod iz registra u kome je prijavitelj registriran, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 4. potvrda od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne starija od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ne stariji od tri mjeseca ili ovjerena kopija),
 5. bilanca stanja i uspjeha za 2020. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 6. rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 7. detaljan opis projekta s detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2021. godinu.
 9. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda (kojim se dokazuje kontinuitet djelovanja), bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdanim od strane financijera, objavljeni članci, printani materijal ili promotivni materijal),

Dokumentacija za posebne kriterije za „Promoviranje kulture“:

 1. preporuka resornog županijskog ministarstva, grada ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),
 2. potvrda resornog županijskog ministarstva, grada ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta (original ili ovjerena kopija),
 3. dokument koji dokazuje suradnju s drugim sličnim udrugama i organizacijama u F BiH i BiH.

Dokumentacija za posebne kriterije za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  rezultate“:

 1. suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).
 2. preporuka strukovnog saveza  (federalnog ili državnog) o značaju projekta/programa (original ili ovjerena kopija);
 3.  potvrda strukovnog saveza (federalnog ili državnog)  o postignutim sportskim rezultatima u prethodnim godinama (original ili ovjerena kopija).

Obvezna dokumentacija za opće kriterije i dokumentacija za posebne kriterije od točke 1. do točke 12. se dostavlja numerirana istim slijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezano u fasciklu.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na prethodno navedeni način neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se formalno-pravno neispravnom.

Dokazi o realiziranim projektima (ukoliko se radi o obimnijem materijalu ili materijalu koji se ne može uvezati) ne moraju nužno biti uvezani, ali moraju biti numerirani.

Jedan podnositelj zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom ili programom kod svih pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koje organizira prijavitelj. Programi sudjelovanja u manifestacijama koje organiziraju drugi subjekti neće se podržati.

Prijavitelji su obavezni realizirati projekt s kojim se prijavljuju, odnosno, realiziranje projekta ne smiju prepustiti drugoj udruzi ili organizaciji.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom: „Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16.8.2021. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije prijaviteljima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu i koje ne sadrže sve tražene podatke, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Prijavitelji koji su dobili sredstva 2018., 2019. i 2020. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine  ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane.

Na web portalu Ministarstva (www.fmks.gov.ba) će biti objavljena tabela prijavitelja koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava.

 • Potvrda od banke koja ne sadrži identifikacijski broj prijavitelja, transakcijski račun prijavitelja i izjavu o aktivnosti računa prijavitelja se neće prihvaćati.
 • Prijavitelji su odgovorni za dostavu točnih podataka. Promjena sjedišta, transakcijskog računa, imena i telefona kontakt osobe i odgovorne osobe, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati prijavitelja.
 • Numeriranje dokumenata se vrši na način da se numerira samo dokument, a ne sve stranice tog istog dokumenta. Numeriranje se vrši redoslijedom i brojevima kako je navedeno u tački III ovog natječaja.
 • Svi dokumenti moraju biti isključivo na jednom od službenih jezika u Federaciji BiH.
 • Ministarstvo će nakon provedenog natječaja, a najkasnije u roku od 90 dana dostaviti prijedlog rang liste korisnika Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koja će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava. Odluka će biti objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

M I N I S T R I C A

                                                                                                         Zora Dujmović

 

Prijavni obrazac: Preuzimanje

Evidencija korisnika koji ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u 2021.: Preuzimanje

Pročitajte više