+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: lipanj 2017

Bajramska čestitka

Povodom Ramazanskog Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, poslovnim suradnicima i prijateljima, tim Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke!

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Pročitajte više
Promotivni video „Cycling through Rama“

Tijekom projekta “Cycling through Rama” odvoženo je pet biciklističkih ruta kroz različite dijelove općine Prozor-Rama.

Trenutne projektne aktivnosti usmjerene su na pripremu i postavljanje informativnih tabli.

Na završnoj konferenciji bit će predstavljen službeni promotivni video, a do tada uživajte u djeliću atmosfere kroz sljedećih nekoliko minuta.

Pročitajte više
Obavijest o javnim pozivima Općine Prozor-Rama

Povodom objavljenih natječaja Općine Prozor-Rama, “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2017.” i “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017., Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama svim zainteresiranima stoji na raspolaganju u pripremi projektnih prijedloga.

Kontakti:

Tel: 770-880

Mail: [email protected]

Radno vrijeme: 8.00 – 16.00

 

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA MLADIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2017.
Javni poziv
za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2017.
godinu.

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju:
 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)
 1. Vrsta financijske potpore
 • Da se projekt realizira do kraja tekuće godine,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.
 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Neformalne skupine mladih
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja mladih koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Nevladine organizacije
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Uvjeti prijave
 • Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,
 • Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu,
 • Korisnici sredstava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku sredstava.
 1. Iznos sredstava
 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1.      Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
2.      Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 1. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i
nevladinih organizacija za 2017. godinu”

7.      Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijavni obrazac za mlade i nevladine organizacije možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA PROISTEKLIH IZ RATA ZA 2017.
JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. godinu

1. Pravo sudjelovanja imaju:
– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na
području Općine, kao što su:

a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
ljudskog života;
d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:
–          Popunjen prijavni obrazac,
–          Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
–          Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
–          Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
–          Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
–          projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. godinu”
7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2016) godine, neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac za udruge proistekle iz rata možete preuzeti OVDJE.

 

NAČELNIK
Jozo Ivančević Dr.

Pročitajte više
Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

 1. TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
 2. TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
 3. TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
 4. TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
 5. TRANSFER ZA MLADE
 6. TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: http://www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

 

Pročitajte više