+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

  1. TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA
  2. TRANSFER ZA KULTURU OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BIH
  3. TRANSFER ZA UDRUGE GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE
  4. TRANSFER ZA SPORT OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU
  5. TRANSFER ZA MLADE
  6. TRANSFER ZA INSTITUCIJE NAUKE I KULTURE OD ZNAČAJA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa aplikacijskim obrascima može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: http://www.fmks.gov.ba/javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 28.6.2017. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na koverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

M I N I S T R I C A

Zora Dujmović

 

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti