+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: rujan 2021

Otkazan sajam “Dani šljive Prozor-Rama 2021”

Donesena je Odluka o otkazivanju Sajma poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive Prozor – Rama 2021“. Odluku je donio Načelnik općine na prijedlog Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije. Zaključeno je da nema uvjeta za kvalitetno organiziranje Sajma u planiranom terminu 20. i 21. rujna.

Odluka je donesena uslijed pandemije koronavirusa te stupa na snagu od dana donošenja. Iz Ureda Načelnika kažu: “Važeće zapovijedi i preporuke kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva ukazuju na mogućnost okupljanja najviše 50 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno 150 uz prethodno provedene mjere testiranja i slično. Budući da se Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „Dani šljive“ uobičajeno provodi uz daleko veći broj izlagača i posjetitelja, zaključeno je da nema uvjeta za kvalitetno organiziranje Sajma u planiranom terminu 20. i 21. rujna.”

Pročitajte više
JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

JAVNI POZIV
za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona
I. Pravo učestvovanja
Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja su ostvarila
izuzetne sportske rezultate, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su
registrovana kod nadležne institucije u HNK za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i
koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele
sredstava imaju organizatori sportskih takmičenja i sportski klubovi koji njeguju tradiciju
sportskih disciplina duže od 3 godine.
II. Obavezna dokumentacija:
a. popunjen elektronski prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa
dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog
računa
e. referenc lista, dostaviti neophodnu dokumentaciju kao dokaz za ispunjavanje kriterija
navedenih u Javnom pozivu.
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori
učinka, postignuti rezultati, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu
traženih sredstava.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
JAVNI POZIV za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE

JAVNI POZIV
za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE
radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanskog kantona
I . Pravo učestvovanja
Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju
prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i

koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele
sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruženja koja njeguju
kulturnu tradiciju duže od 3 godine.
II . Obavezna dokumentacija:
a. popunjen elektronski prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa
dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog
računa
e. referenc lista, dostaviti neophodnu dokumentaciju kao dokaz za ispunjavanje kriterija
navedenih u Javnom pozivu.
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori
učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2022. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2022. godine. Termin za prijavu projektnih prijedloga je 24. septembar 2021. godine. 

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za male projekte za 2022. godinu su sljedeći:

  • Podnositelj zahtjeva mora biti registrovana pravna osoba u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG). Podnositelji zahtjeva ne mogu biti držvni organi, političke stranke ili pokreti.
  • Podnositelj zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog.
  • Tema projekta mora biti u skladu sa prioritetnim programom inostrane razvojne saradnje Rep. Češke u BiH za 2018 – 2023. godinu (tj. sektor Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora, sektor održivog korištenja prirodnih izvora i sektor javne uprave).
  • Kriteriji za ocjenjivanje je prvenstveno razvojna korist projekta za lokalnu zajednicu (posebno povećanje zaposlenosti, socijalna uključenost, obrazovanje itd.), održivost, iznos sufinansiranja i ekonomičnost. Visina granta: 200 000 CKZ –  500.000 CZK (cca 15 300 – 37 000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Ukupni iznos osobnih i putnih troškova, eventualno osiguranje i slično ne smije prelaziti 25% ukupnih troškova.
  • Finansijsko učešće u projektu je minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu u bodu 6. – Projektne aktivnosti, tako da je jasno koji će dio projekta korisnik pokrivati svojim učešćem).
  • Implementacija projektnih aktivnosti je od marta do 31. oktobra 2022. godine. (Projekat mora biti završen i isplaćen do 31.10.2022. godine).
  • Termin podnošenja projektne ideje mora biti poslan na identifikacijskom formularu do 24.9.2021. godine (dostavljen na adresu Ambasade ili predan na poštu). Svi zahtjevi poslani nakon ovog termina će biti strogo odbijeni. Zahtjev moraju biti dostavljen u papirnoj i elektronskoj formi i mora imati: Identifikacijiski formular ispunjen na engleskom ili češkom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe. Ukoliko nije javna institucija, mora se uz identifikacijski formular dostaviti kopija potvrde o pravnoj registraciji podositelja zahtjeva (pravne osobe) i dokument koji potvrđuju da je osoba, koja je potpisala formular ovlaštena zastupati, predstavljati i potpisati ugovore u ime podnositelja zahtjeva (pravne osobe).

Papirna verzija mora biti DOSTAVLJENA na adresu:

Razvojna saradnja

Ambasada Republike Češke

Franjevačka 13

71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji na: [email protected]

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 054) ili posaljite e-mail na [email protected].

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više