+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE

JAVNI POZIV
za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE
radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Hercegovačko-neretvanskog kantona
I . Pravo učestvovanja
Pravo učestvovanja na Javnom pozivu imaju sva fizička lica koja imaju
prepoznatljive rezultate u radu, pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i

koje nemaju smetnje za učestvovanje na Javnom pozivu. Prednost kod raspodjele
sredstava imaju organizatori kulturnih događaja te društva i udruženja koja njeguju
kulturnu tradiciju duže od 3 godine.
II . Obavezna dokumentacija:
a. popunjen elektronski prijavni obrazac
b. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
c. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj, a za fizičko lice biografija sa
dokumentacijom
d. kopija ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog
računa
e. referenc lista, dostaviti neophodnu dokumentaciju kao dokaz za ispunjavanje kriterija
navedenih u Javnom pozivu.
f. projekat koji treba da sadrži: naziv projekta, opis projekta s ciljevima, indikatori
učinka, broj učesnika, vrijeme trajanja, informacija o iznosu traženih sredstava.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti