+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: veljača 2019

4. Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace fond

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je za podršku slijedećih ciljeva putem Fonda za bespovratna sredstva Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace (dalje u tekstu: “BDM”):
Cilj USAID projekta “Diaspora Invest” jeste potaći ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimuliše angažman bh dijaspore je putem Konkursa za izradu poslovnog plana koji se organizuje unutar BDM-a, a namijenjen stvaranju novih prilika za zapošljavanje građana BiH putem povećanja ulaganja dijaspore u BiH. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja, koja sarađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim preduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 miliona USD, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i finansiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju preduzeća.

Cijeli 4. Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace fond možete preuzeti OVDJE kao i ONLINE APLIKACIJA.

Pročitajte više
Federalni zavod za zapošljavanje – Uskoro objava javnih poziva

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 14.1.2019. godine usvojio programe aktivne politike zapošljavanja koji će biti realizirani u ovoj godini.
Uskoro će biti objavljeni javni pozivi za sudjelovanje u tim programima, a o tačnom datumu objave javnost će biti blagovremeno obaviještena putem web portala Zavoda i sredstava javnog informiranja.

Do tada, potencijalni korisnici mogu se upoznati sa tekstovima programa koji se nalaze u nastavku:

  1. Program sufinansiranja zaposljavanja 2019
  2. Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019
  3. Program obuka i rad 2019
  4. Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim organizacijama i institucijama

 

Pročitajte više
Javni poziv – Ministarstvo za pitanja boraca

Ministarstvo za pitanje boraca Hercegovačko – neretvanskog kantona raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu realiziranja mjere poticanja samozapošljavnja branilaca i članova njihovih porodica kroz potporu razvoju i održivosti PPG – vima i borcima poljoprivrednicima sufinansiranjem podizanjem nasada.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE .

Potrebni obrasci :

Obrazac 1

Obrazac 2

Izvor : www.mbhnz-k.ba

Pročitajte više
Najtraženija zanimanja u 2019. godini

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje krajem 2018. godine provele su anketiranje 1.034 poslodavca registrovana u Federacij BiH, a koji imaju pet i više radnika. Ova aktivnost provodi se u sklopu istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH u cilju dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih podataka direktno odposlodavaca, a koji su neophodni za pružanja adekvatnih informacija o procjeni kretanja na tržištu rada u 2019. godini.

Ispitivanjem potreba poslodavaca obuhvaćena su 1.034 poslodavca registrovana u Federaciji BiH sa pet i više zaposlenih, od kojih je 584 ili 56,47% iskazalo potrebu za zapošljavanjem novih 4.838 radnika u 2019. godini.

Poslodavci iz uzorka trenutno zapošljavaju 65.739 radnika, a prema obliku vlasništva obuhvaćeno je najviše privatnih subjekata (82,63%). Najveći broj poslodavaca su društva sa ograničenom odgovornošću (67,21%). Evidentan je rast poslovanja i finansijskih efekata u 2018. godini kod većine ispitanih poslodavaca (69,80%).

Najveće procijenjene potrebe za novim zapošljavanjem u 2019. godini iskazane su za zanimanjima u prerađivačkoj industriji (53,08%), zatim u građevinarstvu (12,28%) i u djelatnosti trgovine (10,83%).
Prema stručnoj spremi, navedeni poslodavci su iskazali najveće potrebe za radnicima sa srednjom stručnom spremom IV stepena (SSS), i to 44,25%, slijedi tražnja za radnicima srednje stručne spreme III stepena (KV) 35,43%, te za radnike za jednostavne poslove tj. bez kvalifikacija 11,70%. Od ukupne iskazanih potreba, 6,90% se odnosi na radnike sa visokom stručnom spremom (VSS).

Prema iskazanim potrebama poslodavaca u okviru ovog istraživanja, najtraženija zanimanja III i IV stepena u 2019.godinu su: šivač, krojač i tekstilni radnik; obućar; prodavač-trgovac; zavarivač; vozač; bravar; stolar; konobar; kuhar; zidar. Najtraženija zanimanja visoke stručne spremeu 2019.godinu su: mašinski inženjer; ekonomista; doktor medicine i stomatolog; el. inženjer – informatičar; građevinski inženjer;  pravnik.

Od ukupno 1.034 anketirana poslodavca 51,64% je navelo razloge nedostataka radnika određenog profila. Kao razloge nedostatka određenih profila zanimanja, poslodavci navode nedostatak potrebnih kvalifikacija radnika (25,97%), visoka izdvajanja za poreze i doprinose (18,20%), da kandidati ne prihvataju radno vrijeme poslodavca (12,38%), te nedostatak poticajnih sredstava za obuku (11,92%) i nedostatak potrebnog radnog iskustva kandidata (8,05%).

U kontekstu kvaliteta kvalifikacija, stručnog znanja i vještina kandidata za radna mjesta, poslodavci su najveće nezadovoljstvo iskazali nedostatkom praktičnog rada kandidata u toku obrazovanja (28,11%), dok 17,36% poslodavaca smatra da stečene kvalifikacije kandidata za slobodna radna mjesta ne odgovaraju realnim potrebama tržišta rada. Pored navedenog, 13,57% poslodavaca smatra da kandidatima za posao nedostaju socijalne i organizacijske vještine (komunikativnost, timski rad, rukovođenje, fleksibilnost). Nezadovoljstvo IT vještinama, poznavanjem stranih jezika i upravljanja projektima iskazalo je 6,43% poslodavaca.

Anketirani poslodavci nove zaposlenike najčešće traže putem ličnih kontakata (39,22%), dok 35,33% koristi usluge javnih službi za zapošljavanje u vidu posredovanja u zapošljavanju.
Vezano za saradnju sa kantonalnim službama za zapošljavanje, najviše poslodavaca – više od trećine – je istaklo da saradnju ostvaruju u okviru učešća u realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja  (36,66%), a slijedi oglašavanje radnih mjesta (17,16%).

Izvor : www.fzzz.ba

Pročitajte više
EU4Business – Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom u pod-sektorima uzgoj voća, uzgoj povrća, uzgoj vinove loze, proizvodnja mesa, proizvodnja mlijeka, uzgoj žitarica i uljarica. U okviru ovog javnog poziva prihvatljive su prijave za projekte koji će se izvoditi na teritoriji BiH.

Ukupna sredstva za finansiranje podrške investicijama na poljoprivrednim gazdinstvima (primarna poljoprivredna proizvodnja) iznose do 1,750,000 KM. Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 97,000 KM do maksimalno 195,000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 40% ukupnog iznosa predložene investicije (40% sufinansiranje podnosioca prijave i 60% sufinansiranje kroz mjeru podrške)Sufinansiranje mora biti novčano te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv. Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2019. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP-a: http://www.ba.undp.org i na stranici projekta http://eu4business.ba.

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (BiH). Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018. – 2022.), koju prvenstveno finansira Evropska unija (EU) u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) II, a zajednički implementiraju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO).

UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju te ruralni razvoj.

Preuzmite dokumentaciju

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Obrazac za prijavu na Javni poziv

Obrazac poslovnog plana

Poslovni plan – tabele

Pismo namjere za sufinansiranje projekta

Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA ODABIR JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIPREMU AKCIONOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVOJA I KLIMATSKIH PROMJENA (SECAP)

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini.

Akcioni plan energetski održivog razvoja (SEAP-Sustainable Energy Action Plan), odnosno novi Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP-Sustainable Energy and Climate Action Plan) je ključni dokument koji prezentuje način na koji će lokalne vlasti doprinjeti implementaciji konkretnih aktivnosti koje imaju za cilj unaprijeđenje adaptacijskih sposobnosti na lokalnom nivou u odnosu na klimatske promjene, kao i naporima koji se ulažu za smanjivanje emisije stakleničkih gasova.

SECAP se temelji na referentnom inventaru emisija i ocjenjivanjima rizika i izloženosti koji sadrže analizu trenutnog stanja. Ovi elementi služe kao osnova za utvrđivanje sveobuhvatnog kompleta radnji koje lokalna tijela vlasti planiraju izvršiti kako bi ostvarili ciljeve za prilagođavanje i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena. U planu se koriste rezultati Referentnog inventara emisija sa ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće poduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti. Plan definiše konkretne mjere redukcije, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne provedive aktivnosti.

Primarno područje djelovanja predstavljaju programi i akcije uštede energije u javnim zgradama u vlasništvu lokalnih vlasti koje predstavljaju značajne potrošače energije, npr. za zagrijavanje i osvjetljavanje. Pored toga, značajne mjere za redukciju korištenja energije mogu se postići u drugim uslugama, kao što su javni prevoz i javna rasvjeta. Prostorno planiranje i organizacija sistema prevoza su nadležnost većine lokalnih i regionalnih vlasti, u kojima strateško planiranje i uspostava energetskih standarda koji će se poštivati pri izgradnji novih zgrada mogu značajno reducirati korištenje energije.Lokalne vlasti mogu pomoći u informisanju i motivisanju svojih građana, preduzeća i drugih subjekata na lokalnom nivou kako efikasnije koristiti energiju, te provoditi aktivnosti na podizanju svijesti o značaju uključenja cjelokupne zajednice u podržavanju politika energetske efikasnosti. Takođe, mogu raditi i na promociji lokalne proizvodnje energije i ohrabrivanju građana davanjem finansijske podrške za implementaciju njihovih projekata i incijativa za obnovljive izvore energije.

Koristi gradova i općina od izrade lokalnih akcionih planova za održivu energiju:

· Opredijeljenost za energetski održivi razvoj na načelima zaštite okoliša, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

· Postavljanje temelja za održivi razvoj;

· Pokretanje novih financijskih mehanizama za provedbu mjera energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

· Osiguranje dugoročne sigurnosti u snabdijevanju energijom;

· Povećanje kvaliteta života građana (povećati kvalitet zraka, obezbjediti životni komfor, smanjiti saobraćajna zagušenja i nesreće).

O PROJEKTU POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANSIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA“

Aktivnost pripreme Akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP) za odabrane JLS će se raditi u okviru Projekta “Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“.

Ovaj Projekat implementira UNDP kancelarija u BiH. Trajanje projekta je 2018 – 2022. godine.

Cilj projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH (eng. LCUD), smanjenje emisija GHG, povećanje raznovrsnosti i obima investicija u LCUD u BiH (uklanjanje finansijskih prepreke,građenje kapaciteta, unapređenje regulatornih okvira i td), promoviranje njihove šire upotrebe od strane jeidnica lokalne samouprave i privatnog sektora – finansijske mehanizme i sheme finansiranja kreirane u okviru sistema za finansiranje zaštite okoliša u BiH + pružanje podrške implementacije relevantnih strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i BiH nivou, transformacija tržišta – kreiranje i dalje razvijanje mogućnosti za poslovne subjekte (kao što je ESCO) i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom kako bi se uključili u pružanje nisko-karbonskih proizvoda i usluga u urbanim sredinama u BiH.

Kroz jednu od aktivnosti Projekat će se se baviti identifikacijom, pripremom i implementacijom LCUD investicija na temelju modela ESCO (ušteda na temelju rezultata u štednji energije). Projekt će podržati pripremu projekata, nabavku ESCO usluga od EF-ova i nadzor projekta. Najmanje 4 investicijska projekta LCUD (po jedan u svakoj od 4 odabrane općine) sufinansirat će se projektnim sredstvima. Sredstva projekta namijenjena su za četiri projekta u četiri različite jedinice lokalne samouprave na temelju javnog poziva UNDP-a. Faktori kriterija kvalificiranosti bili bi (na primjer, iako nisu ograničeni na):

• spremnost na projekt (npr. tehnička specifikacija, glavni dizajn);

• iznos očekivanog smanjenja godišnje emisije stakleničkih plinova;

• očekivane uštede energije i troškova;

• efekti društvenog/ljudskog razvoja (broj ranjivih grupa koje imaju koristi od investicija);

• Investicija temeljena na SECAP-ovima i/ili drugim relevantnim općinskim planskim dokumentima.

Kao jedna od pripremnih aktivnosti u implementaciji UrbanLED projekta, na adrese svih općina u Bosni i Hercegovini je poslan zahtjev od strane UNDP-a za dostavljanje spiska javnih objekata koji su u vlasništvu općina. Većina kontaktiranih općina je dostavila tražene podatke, te će preostale biti ponovno kontaktirane. Paraleno se radi unos dostavljenih informacija u EMIS, što je osnovni preduslov za odabir općina.

Dakle, osnovu za odabir LCUD investija će predstavljati SECAP, ćija je izrada predmet ovog javnog poziva.

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV
Jedinice lokalne samouprave iz Javnog poziva bit će odabrani na temelju evaluacije prema sljedećim kriterijima:

I. Popunjena Prijava:

– Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I

II. Priložena dokumentacija:

– Izjava o spremnosti općine/opštine ili grada da učestvuje u finansiranju provedbe mjera energetske efikasnosti koje će biti predložene SECAP-om sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava

– Studije, akcioni planovi, strategije, itd. koji postoje na nivou JLS-a, a koji su usko vezani za problematiku energetske održivosti i klimatskih promjena

Napomene:

1. Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2. Ukoliko JLS bude odabrana i za provedbu infrastukturnih mjera koje su predviđene izrađenim SECAPom, vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS je minimalno 30% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju, od strane JLS i UNDP-a shodno inicijalnom procentu sufinansiranja.

OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1) Postojanje planske i strateške dokumentacije na nivou grada/općine (LEAP, SEAP, Plan upravljanja otpadom, Strategija razvoja, itd.) – do 30 bodova

2) Spremnost za općine/grada na sufinansiranje mjera koje su predložene SECAP-om – do 30 bodova

3) Potencijal JLS za adaptaciju na klimatske promjene i za smanjivanje emisija stakleničkih gasova na teritoriji JLS – do 20 bodova

4) Broj stanovnika obuhvaćenih SECAP-om, stepen razvijenosti općine/opštine ili grada – do 20 bodova

VREDNOVANJE PROJEKATA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv, vršit će posebna Komisija koju sačinjava UNDP BiH. Izbor općina/opština ili gradova za koje će izraditi SECAP vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija, te vrednovanjem kriterija metodom ponderisanih vrijednosti, izvršiti konačno bodovanje na osnovu težinskih vrijednosti kriterija i napraviti rang listu pristiglih aplikacija.

Rezultati Javnog poziva o odabiru projekata će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija bez posebnog obrazloženja.

PRIJAVA PROJEKTA

Dokumentaciju za aplikaciju, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i/ili jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 15. februar 2019. godine

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: [email protected] pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja– poziv za prijave” najkasnije 01. 02. 2019. godine.

Na upite će biti odgovoreno u roku od 2 radna dana od prijema. Kako bi se osigurala transparentnost procesa prijave i pojašnjenja učinila dostupnim svim zainteresovanim stranama, na internet stranici UNDP-a će biti objavljeni odgovori na upite koji budu dostavljeni najkasnije do 01. 02. 2019. godine.

Obrazac za podnošenje prijave u okviru Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Izvor: http://www.ba.undp.org

Pročitajte više