+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

4. Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace fond

Poziv za dostavljanje zahtjeva (RFA) za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen je za podršku slijedećih ciljeva putem Fonda za bespovratna sredstva Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace (dalje u tekstu: “BDM”):
Cilj USAID projekta “Diaspora Invest” jeste potaći ekonomski doprinos bosansko-hercegovačke dijaspore socioekonomskom razvoju zemlje. Jedan od načina na koji projekt „Diaspora Invest“ stimuliše angažman bh dijaspore je putem Konkursa za izradu poslovnog plana koji se organizuje unutar BDM-a, a namijenjen stvaranju novih prilika za zapošljavanje građana BiH putem povećanja ulaganja dijaspore u BiH. BDM za cilj ima pružiti podršku za najmanje 70 malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja, koja sarađuju sa dijasporom po utvrđenim kriterijima, te kreirati 250 novih radnih mjesta u potpomognutim preduzećima. Pored toga, očekuje se da će ova bespovratna sredstva doprinijeti porastu direktnih investicija dijaspore za najmanje 7 miliona USD, a u skladu s utvrđenim indikatorima kao što su doprinosi kroz novčane doznake i finansiranje kapitala u svrhu ulaganja u stalna sredstava, prenos znanja iz dijaspore, uvođenje novih tehnologija i slično, te poticanje preusmjeravanja dijela transfera novčanih doznaka prema ulaganjima i razvoju preduzeća.

Cijeli 4. Poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koja dodjeljuje Bosnia-Herzegovina Diaspora Marketplace fond možete preuzeti OVDJE kao i ONLINE APLIKACIJA.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti
Uskrsna čestitka
21.04.2019.