+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: studeni 2022

Objava Javnih poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih šehida/branitelja 2022 i Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022

Dana 28.11.2022. objavljujemo drugi krug Javnog poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih branitelja/šehida 2022 i drugi krug Javnog poziva za sudjelovanje u Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022.

Javni poziv ostaje otvoren deset (10) dana od dana objave.

Linkovi javnih poziva i obrasci dostupni su u nastavku:

Javni poziv za djecu poginulih branitelja boraca 2022 – drugi krug.docx

OBRAZAC P2-1 pog.branitelji.doc

Javni poziv za Projekt za djecu RVI 2022 – drugi krug.docx

OBRAZAC P2-2 RVI.doc

https://szzhnz-k.ba/

Pročitajte više
Najava drugog kruga Javnih poziva za „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih inval

Dana 28.11.2022. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Vlade HNŽ, bit će objavljeni Javni pozivi za sudjelovanje u „Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022“, s ciljem da se sufinanciranjem troškova neto plaće osoba iz ciljnih skupina Projekata doprinese njihovom uključivanju na tržište rada. Javni pozivi će biti otvoreni 10 dana, nakon čega će komisija za vrednovanje zahtjeva sačiniti liste zahtjeva poslodavaca koji su ostvarili pravo na sufinanciranje zapošljavanja.

Ciljne skupine Projekata čine nezaposlene osobe, djeca poginulih i nestalih branitelja/boraca i djeca ratnih vojnih invalida, koje su prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK dan prije zaključivanja ugovora o radu s poslodavcem, kao i osobe koje su zaposlene po Programima sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja/boraca i Programima sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida  iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine.

Nezaposlene osobe koje odgovaraju ciljnoj skupini, a zainteresirane su za učešće u ovim Projektima, mogu već od danas putem obrasca P1 (obrazac je dostupan na linku) dostaviti svoje podatke Službi, koja će na osnovu toga sačiniti registar te na taj način omogućiti poslodavcima pristup podacima u svrhu olakšavanja procesa odabira kandidata za potencijalno zapošljavanje. Registar će biti ažuriran svaki dan do otvaranja Javnog poziva, te će biti dostupan na upit poslodavaca. Poslodavac može tražiti sufinanciranje zapošljavanja i za osobu koja nije u prethodno spomenutom registru, ali koja ispunjava uvjete ciljne skupine.

Pravo prijave na Javne pozive će imati svi pravni subjekti koji imaju registriranu djelatnost na području Federacije BiH, a koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Poslodavcima koji ostvare pravo na sufinanciranje zapošljavanja Služba će mjesečno isplaćivati/refundirati iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stupnju stručnog obrazovanja, i to 800,00 KM za osobe sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem, i 600,00 KM za osobe sa ostalim stupnjevima obrazovanja. Refundirani iznos se u cijelosti odnosi na neto plaću sufinancirane osobe, a poslodavac je dužan na istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Projektu imaju poslodavci:

– koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,

– broj osoba koje se zapošljavaju u odnosu na ukupni broj trenutno zaposlenih,

– koji zapošljavaju osobe bez oba roditelja,

– koji zapošljavaju osobe koje žive u kućanstvu u kojem su svi članovi nezaposleni,

– poslodavci koji će isplaćivati veću neto plaću od one koja je predviđena programom (neto 600/800 KM, ovisno o stupnju stručne spreme).

 

Obrazac P1 možete preuzeti na linku: Obrazac P1.docx

 

Pročitajte više
NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2022./23. GODINU

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja s područja Hercegovačko-neretvanske županije za akademsku 2022./2023. godinu.

Kandidat je obvezan prijaviti se putem on-line obrasca na internet stranici Ministarstva (http://stipendije.monkshnk.gov.ba/) kojega, nakon popunjavanja, treba isprintati, potpisati  i dostaviti zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom.

Natječaj za dodjelu stipendija i subvencija smještaja u studentske domove redovitim studentima s područja Hercegovačko-neretvanske županije u akademskoj 2022./2023. možete pogledati na web-stranici Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, na linku: https://monkshnk.gov.ba/Obavijest/Pregled/14575

Pročitajte više
Objavljen novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 3.5 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 15.000 KM do 300.000 KM. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanasiranje iznosi minimalno 30%.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti

obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća.

Ko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poljoprivredna gazdinstva koja doprinose stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenju kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane, promovisanje dobrih poslovnih praksi i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane, te doprinose ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19.

Za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se odnose isključivo na poljoprivredne sektore kao što su: proizvodnja mlijeka, mesa, uzgoj žitarica i uljarica, uzgoj voća, uključujući vinogradarstvo i masline, uzgoj povrća, proizvodnja sadnog materijala (sadnice voća, presadnice povrća i sjemenski krompir), proizvodnja jaja, uzgoj ribe, uzgoj začinskog bilja, ljekobilja, i gljiva, kao i proizvodnja meda.

Prijave se mogu podnijeti od 23.11.2022. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava je 31. januar 2023. godine do 15:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://javnipoziv.undp.ba/ , u periodu od 24.11.2022. do 23.01.2023. godine

Prva online INFO sesija bit će održana u srijedu, 23. novembra u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz informativnih sesija u gradovima širom BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE KOJE ODOBRI RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH

Temeljem Odluke  o davanju suglasnosti na Protokol  o suradnji  između  Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona i  Razvojne  banke F BiH, broj: 01-1-02-1426/22 od  19. 5. 2022.  godine, i Protokola između Vlade  Hercegovačko-neretvanske  županije-kantona i Razvojne banke Federacije BiH, broj: 01-1-02-1426-2/22 od 18. 7. 2022. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske  županije-kantona objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava za  subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za nove kredite koje odobri Razvojna banka Federacije BiH, nakon datuma zaključenja Protokola (18. 7. 2022. godine), i subvencioniranje kamate korisnicima kreditnih sredstava kojima su reprogramirani krediti za djelatnost javnog, cestovnog, linijskog prijevoza putnika, a čija je subvencija kamata obuhvaćena Protokolom, broj: 01-1-02-1843/20, odnosno broj: 8820-III/20, kod kojih se subvencija kamata primjenjuje na cjelokupan iznos kredita, a najviše do 2 milijuna KM.

Javni poziv i prijavni obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima.

Pročitajte više
Ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Obavještavamo sve zainteresovane da je 14. novembra 2022. godine ažuriran Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Korekcije se odnose na sljedeće:

  • Minimalan broj direktnih krajnjih korisnika u jednoj prijavi u LOT1, smanjen je sa minimalno pet na minimalno tri krajnja korisnika. U vezi sa ovom izmjenom urađene su i izmjene u tabeli bodovanja, vezano za bodovanje broja korisnika u jednoj prijavi;
  • Detaljno je opisano šta se podrazumijeva pod tradicionalnim zanatima u ovom javnom pozivu;
  • Iznos podrške za direktne korisnike u LOT 2 definisan je na način da je minimalni iznos podrške po jednom korisniku za LOT2 25000 KM;
  • Fizička lica, krajnji korisnici u LOT1 ne dostavljaju dokument pod brojem 17 (upotrebna dozvola za prostor u kojem se vrši proizvodnja, prerada i pružanje usluga);
  • Rok za podnošenje prijava produžen je na 28.12.2022. godine do 15.00 sati;
  • Rok za postavljanje dodatnih pitanja produžen je do 23.12.2022. godine;
  • U prilozima 3-1, 3-2 i 4 (Budžeti projekata direktnih korisnika za LOT1 i LOT2, te Ukupni budžet projekta) izvršene su tehničke izmjene i ispravke pojedinih formula. Ove izmjene su isključivo tehničkog karaktera i ne mijenjaju odredbe Smjernica javnog poziva

Javni poziv zajedno sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 28.12.2022. godine do 15:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Pročitajte više
Javni poziv za podršku razvoju inovacija i poduzetništva u BiH

BH Telecom, s partnerima Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i Privrednom/Gospodarskom komorom FBIH, Vas poziva na prezentaciju Javnog poziva podrške razvoju inovacija i poduzetništva u BiH putem BH TechLab platforme BH Telecoma.

Prezentacija će se održati u srijedu, 16.11.2022. godine s početkom u 12:00 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH u Sarajevu (zgrada Energoinvesta), na adresi Hamdije Čemerlića 2 , Sarajevo.

Na prezentaciji će biti predstavljen Javni poziv i BH TechLab platforma, najpopularnija platforma u Bosni i Hercegovini za podršku ICT startup ideja.

“Kroz razgovor sa sudionicima, u interaktivnoj diskusiji, približit ćemo vam sve što do sada niste znali o start up sceni u BiH, te kako doći do sredstava za investiranje koje je BH Telecom osigurao kroz BH TechLab platformu.” – poručili su BH TechLab.

BH TechLab nudi brzo investiranje sa ukupnim fondom od 2.000.000 KM koji će se raspoređivati u skladu sa dinamikom prijava koje budu imale pozitivnu ocjenu.

Startup treba biti mlađi od 3 godine i registriran kao privredno društvo na teritoriji BiH.

Javni poziv je otvoren do 31.12.2022. godine.

Zbog ograničenog broja mjesta potrebno je da prisustvo prijavite najkasnije do 14.11.2022. godine do 12h putem linka:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpRCIUP3RM6hcaw4W9FyWFoLlUQLbjhgTK_Ht-mMMMMktgpw/viewform

Pročitajte više
Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu.

Prijava projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za fizičke osobe (B-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija), ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije/fizičke osobe/ugroženog pojedinca) i pečatom (ovjeravaju neprofitne organizacije). Potpisani i ovjereni (ukoliko je primjenjivo) dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Neprofitne organizacije u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, i/ili potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje organizacije nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika.

Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za fizičku osobu (B-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe i/ili potvrdu da fizička osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca kao i popratni obrasci i izjave dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali (prije travnja 2022. godine) i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac pripadnik hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C – papirnata prijava.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac – povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca D – papirnata prijava.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu“.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 3. studenog 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-699 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

Pročitajte više
Javni poziv za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima

Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede s pozicije ”Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)” utvrđene Izmjenama i dopunama Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2022. godinu.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti OVDJE.

Napomena:
Rok za prijavu je 15 (petnaest) dana (računajući od dana objave u „Službenim novinama HNK“, broj: 10/22, od 07.11.2022. godine), a to je zaključno sa 22.11.2022. godine.

Pročitajte više
DODIJELJENE JOŠ 3654 SADNICE ŠLJIVE ZA NOVE I REVITALIZACIJU POSTOJEĆIH VOĆNJAKA

Udruga “Eko-plod” izvršila je podjelu sadnica šljiva za sve one korisnike koji su se prijavili na Javni poziv za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada za jesenju sadnju 2022. godine. Projekt je ovo koji “Eko-plod” provodi u suradnji s Općinom Prozor-Rama.

Prva dodjela sadnica za ovu godinu je bila prošlog tjedna, 3. studenoga 2022. godine, kada je isporučeno 1700 sadnica šljive za 17 korisnika.

Druga isporuka za korisnike je organizirana u utorak 8. studenoga kada je  isporučeno 3645 sadnica za još 46 korisnika.  Ukupno je podijeljeno 5345 sadnica za 63 prijavljena korisnika. Udruga “Eko-plod” je prethodnih dana obilazila teren i provjeravala je li pripremljen za sadnju. Od 2017. uključujući i ovogodišnju dodjelu sadnica zasađeno je 47 tisuća i 345 sadnica šljive.

Pročitajte više
1 2