+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Najava drugog kruga Javnih poziva za „Projekt sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projekt sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih inval

Dana 28.11.2022. godine, na web stranicama Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK i Vlade HNŽ, bit će objavljeni Javni pozivi za sudjelovanje u „Projektu sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih branitelja 2022“ i „Projektu sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida 2022“, s ciljem da se sufinanciranjem troškova neto plaće osoba iz ciljnih skupina Projekata doprinese njihovom uključivanju na tržište rada. Javni pozivi će biti otvoreni 10 dana, nakon čega će komisija za vrednovanje zahtjeva sačiniti liste zahtjeva poslodavaca koji su ostvarili pravo na sufinanciranje zapošljavanja.

Ciljne skupine Projekata čine nezaposlene osobe, djeca poginulih i nestalih branitelja/boraca i djeca ratnih vojnih invalida, koje su prijavljene na evidenciju Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK dan prije zaključivanja ugovora o radu s poslodavcem, kao i osobe koje su zaposlene po Programima sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja/boraca i Programima sufinanciranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida  iz prethodnih godina, ali ne duže od tri godine.

Nezaposlene osobe koje odgovaraju ciljnoj skupini, a zainteresirane su za učešće u ovim Projektima, mogu već od danas putem obrasca P1 (obrazac je dostupan na linku) dostaviti svoje podatke Službi, koja će na osnovu toga sačiniti registar te na taj način omogućiti poslodavcima pristup podacima u svrhu olakšavanja procesa odabira kandidata za potencijalno zapošljavanje. Registar će biti ažuriran svaki dan do otvaranja Javnog poziva, te će biti dostupan na upit poslodavaca. Poslodavac može tražiti sufinanciranje zapošljavanja i za osobu koja nije u prethodno spomenutom registru, ali koja ispunjava uvjete ciljne skupine.

Pravo prijave na Javne pozive će imati svi pravni subjekti koji imaju registriranu djelatnost na području Federacije BiH, a koji redovno izmiruju obveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa Poreznom upravom Federacije BiH potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Poslodavcima koji ostvare pravo na sufinanciranje zapošljavanja Služba će mjesečno isplaćivati/refundirati iznos neto plaće za radno mjesto koje odgovara stupnju stručnog obrazovanja, i to 800,00 KM za osobe sa završenim dodiplomskim i diplomskim studijem, i 600,00 KM za osobe sa ostalim stupnjevima obrazovanja. Refundirani iznos se u cijelosti odnosi na neto plaću sufinancirane osobe, a poslodavac je dužan na istu obračunati i platiti obvezne doprinose i poreze.

Prednost pri odobravanju poticajnih sredstava po Projektu imaju poslodavci:

– koji zapošljavaju nezaposlene osobe u proizvodnoj djelatnosti,

– broj osoba koje se zapošljavaju u odnosu na ukupni broj trenutno zaposlenih,

– koji zapošljavaju osobe bez oba roditelja,

– koji zapošljavaju osobe koje žive u kućanstvu u kojem su svi članovi nezaposleni,

– poslodavci koji će isplaćivati veću neto plaću od one koja je predviđena programom (neto 600/800 KM, ovisno o stupnju stručne spreme).

 

Obrazac P1 možete preuzeti na linku: Obrazac P1.docx

 

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti