+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA MLADIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2017.

Javni poziv
za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2017.
godinu.

 

 1. Pravo sudjelovanja imaju:
 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama)
 1. Vrsta financijske potpore
 • Da se projekt realizira do kraja tekuće godine,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.
 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Neformalne skupine mladih
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja mladih koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu potporu sa sjedištem na području opčine Prozor-Rama (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Nevladine organizacije
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole
 1. Uvjeti prijave
 • Biti registrirane i djelovati na području opčine Prozor-Rama, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,
 • Udruženja i drugi korisnici proračunskih sredstava po drugim osnovama ne mogu sudjelovati na javnom pozivu,
 • Korisnici sredstava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvješće-obrazloženje o utrošku sredstava.
 1. Iznos sredstava
 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1.      Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
2.      Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 1. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i
nevladinih organizacija za 2017. godinu”

7.      Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

Prijavni obrazac za mlade i nevladine organizacije možete preuzeti OVDJE.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti