+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: veljača 2024

Alma Ras poziva NVO, udruženja i javne ustanove: Prijavite svoj projekat na temu “Priroda koju volim”

Alma Ras aktivno vodi transformaciju ka održivoj ekonomiji i društvu, pomoći zaštiti i regeneraciji prirode, te doprinosi snažnim zajednicama i ojačava povjerenje javnosti. U sklopu te transformacije već četvrtu godinu zaredom daje finansijsku podršku udruženjima, nevladinim organizacijama, javnim ustanovama u implementaciji projekata važnih za cijelu zajednicu. Do sada su uredili brojna izletišta, parkove škola, bolnica, a vrijednost tih projekata iznosi više od 50.000 KM. I ove godine Alma Ras poziva zainteresovane strane da prijave svoje projekte, a biće odabrano dva ili tri projekta ukupne vrijednosti 22.500 KM.

Prijavom na poziv i popunjavanjem aplikacije, sva udruženja, NVO ili javne ustanove imaju mogućnost predložiti svoje projekte koje će Alma Ras finansijski podržati. Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva ili na jedan. Prednost će imati oni čije ideje su samoodržive i s dugoročnijim pozitivnim efektima na širu zajednicu.

Rok za prijavu je do 28. marta 2024. godine.

Obrazac za prijavu možete pronaći ovdje, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na email adresu: [email protected] .

Zahvaljujući ovoj ideji, prethodne tri godine uspješno je implementirano 8 projekata, a detaljniji opis dosadašnjih projekata možete pronaći na ovom linku.

 

Pravilnik_EKO projekta_2024

 

https://alma-ras.com/

Pročitajte više
Prihvaćena Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027. godina

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, koja će sa utvđenim Prijedlogom odluke biti upućena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

Ova strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju politike, ciljevi i mjere za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu programski usklađenom sa periodom trajanja aktuelne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije (do 2027.).

Također, Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH do 2027. godine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanja. Definirana su četiri strateška cilja sa utvrđenih devet prioriteta u okviru prva tri cilja, te ukupno 22 precizno definirane mjere. Prvi strateški cilj odnosi se na podršku, odnosno poticanje pametnog, otpornog i diverzifikovanog sektora poljoprivrede sa zajamčenom povećanom sigurnošću snabdijevanja hranom. Drugi stateški cilj je jačanje primjene ekoloških praksi u proizvodnji kojima se prilagođava i ublažava uticaj klimatskih promjena, dok je treći strateški cilj jačanje društveno-ekonomske strukture, odnosno održivog razvoja ruralnih područja. Kao četvrti strateški cilj definirana je modernizacija poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima, te promicanjem njihove upotrebe.

Strategija se donosi u uslovima novog zakonskog okvira kojim se ona povezuje sa trogodišnjim i godišnjim planiranjem, čime se direktnim sektorskim akterima osigurava sigurniji i predvidljiviji ambijent, s jasnim uvidom u vrste mjera i načine njihovog provođenja. Na ovaj način proizvođači, otkupljivači, prerađivači i drugi sektorski akteri su u poziciji da spremnije i kvalitetnije planiraju proizvodnje, prodaje i investiranja, što bi trebalo rezultirati održivijim razvojem sektora poljoprivrede.

Kako je istaknuto, poljoprivreda je važan sektor ukupne privrede Federacije BiH kako sa aspekta sudjelovanja u stvaranju bruto dodane vrijednosti (BDV), tako i ukupne zaposlenosti stanovništva, te učestvovanja u vanjsko-trgovinskoj bilanci.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva bilo je nosilac izrade ovog strateškog dokumenta, te je provelo i proceduru izrade u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, a koji je usklađen sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Također, u skladu sa Uredbom o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, Ministarstvo je uz pomoć projekta EU4AGRI osiguralo provođenje ex-ante evaluacije Sektorske strategije.

Navedeno je da Strategija, između ostalog, donosi novi pristup razvoju ruralnih područja i povećava obim investicija uz povećanje udjela javnih sredstava u podrškama investiranju. Promovira se novi koncept povezivanja poljoprivrednih proizvođača sa otkupljivačima i prerađivačima, baziran na uspostavljanju snažnih proizvođačkih grupa i organizacija proizvodača, s posebnim naglaskom na razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organizovanje poljoprivrednika u okviru zadružne organizacije. Stimulira se povećanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uvođenje i održavanje međunarodnih standarda, te smanjenje negativnih uticaja na okoliš. Direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstvena plaćanja po hektaru i po uslovnom grlu stoke, što ostavlja prostor kantonalnim ministarstvima da svoje proizvodnje koje su za njih od posebne važnosti dodatno podrže iz svojih budžeta, pri čemu bi svi proizvođači na prostoru Federacije BiH trebali imati što ujednačenije uslove za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.

Pored toga, snažno se insistira na jačanju sistema prijenosa znanja i informacija i razvoju moderne poljoprivredne savjetodavne službe. Predviđaju se posebne, dodatne podrške proizvodačima na područjima sa prirodnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju koja su, inače, ugrožena snažnom depopulacijom i prestanka bavljenja poljoprivredom. Uvodi se posebna linija podrške za mlade poljoprivrednike koji preuzimaju upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem stabilizacije dohotka i podrške investicijama.

 

https://fbihvlada.gov.ba

Pročitajte više
Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024. godini

 

Preuzimite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrasce možete preuzeti ovdje:

  • Lot I – obrazac JPA L- 1 – LINK
  • Lot IV obrazac JPA L – 4 – LINK
  • Lot V obrazac ORG JPA L – 5 – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom  

„Javni poziv 2024. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 28.03.2024. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim Lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu u roku ne dužem od osam (8) dana od dana objave obavjesti na internet stranici Fonda.
  • Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva je do osam dana od dana objave rezultata na internet stranici Fonda.
  • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
  • Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće biti uzete u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

Datum objave: 27.02.2024. godine.

 

fond.ba

Pročitajte više
Javni poziv za sudjelovanje u Programima „Obuka i rad kod poznatog poslodavca 2024“, „Obuka za tržište rada 2024“ te Programu sufinanciranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2024.
Informiramo potencijalne korisnike da su javni pozivi za učešće u Programu “Obuka za tržište rada 2024”, „Obuka i rad kod poznatog poslodavca 2024“ te  Programu sufinanciranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2024. otvoreni danom objave 14.2.2024. godine.

Pozivi ostaju otvoren do utroška sredstava, tj. do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15.11.2024. godine. Osnovne informacije o postupcima, proceduri i aktivnostima iz programa mogu se vidjeti na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje, te dobiti telefonskim putem i e-mailom u službama i Zavodu.

Cilj Programa je uključiti nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost.
Programima će biti obuhvaćene nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stupanj obrazovanja, prijavljene na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH.

Detaljne informacije možete pronaći na sljedećim poveznicama ispod:

https://www.fzzz.ba/ID:C-931;JSESSIONID=7d7d3b71-9cbb-47b9-98df-480a2c5130ed?csrt=1689104287881486791

https://www.fzzz.ba/ID:C-933;JSESSIONID=1e06b9ee-8170-4e84-82ac-1f5becc1eb14?csrt=1689104287881486791

https://www.fzzz.ba/ID:C-932?csrt=1689104287881486791

 

Pročitajte više
Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu.

Prijava projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za fizičke osobe (B-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija), ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije/fizičke osobe/ugroženog pojedinca) i pečatom (ovjeravaju neprofitne organizacije). Potpisani i ovjereni (ukoliko je primjenjivo) dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Neprofitne organizacije u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, i/ili potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje organizacije nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za fizičku osobu (B-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe i/ili potvrdu da fizička osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca kao i popratni obrasci i izjave dostupni su u privitku.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac pripadnik hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C – papirnata prijava u slučaju koje prijava mora sadržavati cjelokupnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac – povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca D – papirnata prijava u slučaju koje prijava mora sadržavati cjelokupnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2024. godinu“.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 6. ožujka 2024. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi e-pošte: [email protected] ili  radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona:

Informacije za prijavitelje iz Bosne i Hercegovine
tel: +385(0)1/6444-682

Informacije za prijavitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine
tel: +385(0)1/6444-653

Informacije za prijavitelje iz hrvatskog iseljeništva
tel: +385(0)1/6444-692

Informacije za prijavitelje povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva
tel: +385(0)1/6444-673

Zbog mogućeg velikog broja pisanih upita isti će biti rješavani prema redoslijedu primitka, slijedom čega Vas molimo za razumijevanje ukoliko pisani odgovor ne zaprimite unutar 72 sata od dana slanja pisanog upita uz dodatnu napomenu kako ne možemo jamčiti davanje pravodobnog odgovora ukoliko pisani upit zaprimimo unutar 48 sati prije isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.

Pročitajte više