+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: travanj 2018

U Mostaru održan seminar „EU ukratko – europske i nacionalne politike“

U utorak 24. travnja 2018. godine u Mostaru je održan seminar „EU ukratko – europske i nacionalne politike“ u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Centra za europske integracije i projekte Sveučilišta u Mostaru.

Teme seminara bile su:

 • Razvoj europskih integracija i pravna načela
 • Institucije EU i procedure donošenja odluka
 • Zajedničke politike EU
 • Nadležnosti EU
 • Politika proširenja EU
 • Hrvatski proces pristupanja EU

Predavačica je bila gospođa Dušanka Šulje iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH. Sudionici su bili predstavnici lokalne i županijske uprave, predstavnici civilnog sektora te studenti Sveučilišta.

Na seminaru su sudjelovali i zaposlenici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama.

Pročitajte više
Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

 

Broj: 01-14-2830/18
Sarajevo, 20. 04. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za transfere:

Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i športa: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi  ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i športa.

Rok za dostavljanje prijava je 11. 05. 2018. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo

Na kuverti je potrebno naznačiti „Za Javni poziv“ i naziv transfera na koji se program/projekt odnosi, kao i broj pozicije, namjene programa/projekta za koji se aplicira.

 

                                                                                                                                      MINISTRICA

                                                                                                                                    Zora Dujmović

 

Izvor:https://www.fmks.gov.ba/index.php

Pročitajte više
Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
• potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
• nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
• izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
• izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
• infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr/ potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom “za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu”.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 16. svibnja 2018. godine.
Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-668,691,681 ili na e-mail adresu: [email protected]

e-prijavni obrazac

 

 Javni natječaj 

Izvor:http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr

Pročitajte više
Novčani stimulans za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
 • Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
 • Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15.05.2018. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Datum objave: 16.04.2018. godine.

Izvor: https://fond.ba/

Pročitajte više
Radionice ‘Jačanje svijesti o potencijalu turističkih resursa i razvoju turističke ponude’

U okviru projekta „“Razvoj turizma na tri jezera’ kofinansiranog iz  zajedničkog Programa Evropske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, održane su 12.04.2018. u općinama Jablanica i Prozor-Rama radionice na temu: ‘Jačanje svijesti o potencijalu turističkih resursa i razvoju turističke ponude’.

Na radionicama su uzeli učešće pružatelji turističkih usluga, predstavnici klubova i udruženja (veslanje, kajaking, kanu, plivanje, bicikizam, planinarenje, penjanje, kampovanje, ribarenje i  drugi), lokalni proizvođači, te predstavnici općina i njihovih razvojnih agencija.

Cilj radionica je lokalnim akterima razvoja iz općina koje su uključene u projekat  predstaviti potencijal za razvoj turizma u ovom području, trenutnu situaciju kao i mogućnosti razvoja turističke ponude koja obuhvata prostor oko tri jezera: Jablaničko, Ramsko  i Tribistovo.

Na radionici je predstavljen projekat, kao i Analiza turističkih  resursa na bazi prikupljenih podataka iz projektne aktivnosti „Mapiranje turističkih resursa na području tri općine“ (Jablanica, Prozor-Rama i Posušje).

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine finansiraju 20,55%).

Opšti  cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero,  Ramsko jezero  i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na  turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost,  da bolje iskoriste  resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu saradnje općina u  planiranju zajedničkih akcija i ponude.

 

 

 

Pročitajte više
UniCredit Bank

Opšti ciljevi:
UniCredit je snažna paneuropska grupa sa jednostavnim modelom komercijalnog bankarstva i potpuno integriranim Korporativnim i investicijskim bankarstvom, koja svojoj širokoj franšizi od 25 miliona klijenata nudi jedinstveno poslovanje putem prodajne mreže u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Europi. UniCredit nudi lokalnu stručnost, kao i međunarodni doseg i prati i podupire svoje klijente širom svijeta, pružajući klijentima pristup vodećim bankama na svojih 14 tržišta kao i u drugih 19 svjetskih država. UniCredit europska mreža banaka posluje u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj.

Koje aktivnosti se finansiraju:
Donacije
UniCredit Bank aktivno pomaže društveno korisne projekte te kontinuirano pruža podršku humanitarnim i društvenim projektima i institucijama u zajednici u kojoj i sama radi i djeluje. Donacije UniCredit Bank mogu biti dodijeljene udrugama, ustanovama i neprofitnim organizacijama, te pojedincima kojima je pomoć neophodna.

Sponzorstva
Umjetnost, kultura i muzika: UniCredit Bank je dio Grupe UniCredit koja nije samo jedna od najvećih bankarskih grupacija u Europi nego i jedan od najvećih partnera umjetnosti i kulture u sedamnaest europskih zemalja u kojima posluju njene članice. Mi u UniCreditu vjerujemo da kultura, ako se posmatra kao strateški resurs, može donijeti ogromnu vrijednost i potaknuti nove ideje, što je od ključnog značaja za održivi društveni i ekonomski rast.
Stoga, nadahnuće i kreativnost predstavljaju pokretače inovacija i rasta u našoj banci. UniCredit Bank kroz podršku kulturi i umjetnosti, ima cilj izraziti našu filozofiju:

Kultura dijaloga, različitost i moć kulturne razmjene.
Eko projekti: Činjenica je da naša naša planeta ima ograničenja i da svi imamo ograničena sredstva na raspolaganju. Održivo korištenje prirodnih resursa je ključ razvoja. Stoga svaki ekonomski igrač mora preuzeti svoju ulogu u zaštiti i očuvanju prirode. UniCredit Bank je prepoznala svoju ulogu, te provodi niz aktivnosti posvećenih ekološki osviještenom djelovanju u lokalnoj zajednici, sa ciljem da se pozicionira kao banka koja unapređuje životnu sredinu, brine o okolišu, utiče na buđenje eko svijesti građana u našoj lokalnoj zajednici i povećava konkurentnost Bosne i Hercegovine.
Sport: Pružajući podršku sportskim aktivnostima i klubovima u Bosni i Hercegovini potičemo razvoj temeljnih vrijednosti svakog civiliziranog društva: toleranciju, prijateljstvo i altruizam među djecom i mladima.
Medijsko sponzorstvo: UniCredit Bank može pružiti podršku organizaciji koja posjeduje prava za emitovanje i/ili je ovlaštena za ustupanje medijskog prostora za različite manifestacije.

Rok za prijave:
Apliciranje je moguće tokom čitave godine.

Geografsko područje podrške:
Bosna i Hercegovina.

Kriterij podobnosti:
UniCredit Bank ne podržava:

 • političke stranke ili pokrete i njihove organizacije,
 • Sindikalne organizacije ili patronažne organizacije, i
 • Religijske institucije.

Kako aplicirati:

Molimo vas da pogledate https://unicreditbank.linesponsor.ba/ za više informacija.

Kontakt:
Kardinala Stepinca bb
88.000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 36 312 112
Faks: +387 36 312 116

Web stranica: http://www.unicredit.ba

Pročitajte više
Poziv na sastanak za “Pokretanje procedure imenovanja članova Vijeća za konkurentnost”općine Prozor-Rama

Općina Prozor – Rama ima uspostavljeno Vijeće za konkurentnost kao oblik javno privatnog dijaloga. Budući da je istekao mandat dosadašnjim članovima Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama potrebno je provesti aktivnosti predlaganja novih članova Vijeća i ponovno pokrenuti rad Vijeća za konkurentnost.
Cilj Vijeća za konkurentnost je bolja suradnja javnog i privatnog sektora, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u našoj Općini te veća konkurentnost lokalnih poslovnih subjekata.
Ovim putem pozivamo sve predstavnike iz oblasti: turizma, trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, obrtništva, poduzetništva, javne djelatnosti da sudjeluju u konstituiranje Vijeća za konkurentnost.
Sastanak sa ciljem predlaganja novih članova Vijeća za konkurentnost općine Prozor – Rama održat će se 19.4.2018 godine (četvrtak) u 11 sati u prostorijama HE Rama, sala za sastanke.

Pročitajte više
Raiffeisen banka: Javni konkurs 2018

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava i donacija u 2018. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih navedenih područja:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš

Konkurs je otvoren do 13.04.2018. godine.
Pročitajte više
OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2018. godini

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2018. godinu.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  25. 4. 2018. godine.

Zahtjev uz koji nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  23/18).

Kontakt osobe za dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, vezane za ovaj Javni poziv, kontakt osobe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  su:

 • Za projekte iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Edina Pezo, broj telefona:  036 355 722

Đenana Gološ, broj telefona:  036 355 743

 • Za projekte iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda

Mario Markotić, broj telefona: 036 355 745

 • Za projekte iz oblasti nauke od značaja za Federaciju

Damir Ravlić, broj telefona: 036 355 719

Mladen Prusina, broj telefona:  036 355 740

ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Izor: http://www.fmon.gov.ba

Pročitajte više
ADRION – OTVOREN DRUGI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Objavljen je drugi javni poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Interreg programa Jadransko-jonski program saradnje 2014-2020. ADRION.

Jadransko-jonski program ima za cilj podržati projekte transnacionalne saradnje koji jačaju ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u jadransko-jonskom regionu. Programska oblast pokriva teritoriju osam zemalja – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije.

Poziv je otvoren do 26.06.2018, za projektne prijedloge koji se odnose na programski prioritet br. 2: Održivi region.

Više informacija preko linka: http://www.adrioninterreg.eu/index.php/second-call-for-proposals-priority-axis-2-application-documents/

Izvor:http://cbc.bih-mne.org

Pročitajte više
1 2