+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

OBAVJEŠTENJE o raspisivanju Javnog poziva za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke u 2018. godini

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2018. godinu.

Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnosilac zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  25. 4. 2018. godine.

Zahtjev uz koji nije dostavljena sva tražena dokumentacija kao i zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, naučne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti prisiljeno da putem nadležnih organa poduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Budžetom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  23/18).

Kontakt osobe za dodatne informacije

Za sve dodatne informacije, vezane za ovaj Javni poziv, kontakt osobe Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke  su:

  • Za projekte iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Edina Pezo, broj telefona:  036 355 722

Đenana Gološ, broj telefona:  036 355 743

  • Za projekte iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda

Mario Markotić, broj telefona: 036 355 745

  • Za projekte iz oblasti nauke od značaja za Federaciju

Damir Ravlić, broj telefona: 036 355 719

Mladen Prusina, broj telefona:  036 355 740

ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Izor: http://www.fmon.gov.ba

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti