+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja za programe Služba u suradnji sa poslodavcima 2024 i Start up – Druga prilika 2024

Dana 05.04.2024. (petak) godine Služba za zapošljavanje HNŽ-HNK otvara Javni poziv za sufinanciranje zapošljavanja po programu Služba u suradnji sa poslodavcima 2024 i sufinanciranje samozapošljavanja po programu Start up – Druga prilika 2024.

Program Služba u suradnji sa poslodavcima 2024 podrazumijeva sufinanciranje zapošljavanja osoba bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stupanj obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK prije dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranjem.

Uvjete učešća i sufinanciranja možete naći u Programu sufinanciranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024.

Za program Služba u suradnji sa poslodavcima 2024 poslodavac se prijavljuje izravno Službi, podnošenjem popunjenog prijavnog obrasca – Obrazac SP 2024, putem redovne pošte ili osobno na protokol Službe.

Pored uredno popunjenog, potpisanog i opečaćenog Prijavnog obrasca SP 2024, poslodavac je dužan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  • Kopiju akta o osnivanju pravnog subjekta (registracija, rješenje i sl.)
  • Kopiju ID broja
  • Dokaz o glavnom računu (karton deponiranih potpisa, ugovor o otvaranju računa, potvrda o računu (kopija))
  • Uvjerenje Porezne uprave FBiH o izmireni porezima i doprinosima – original ili ovjerena kopija,  ne starije od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva
  • Isprintan i popunjen obrazac o sufinanciranim osobama Obrazac SO, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe.

Neuredni i nepotpuni zahtjevi neće se vrednovati.

Javni poziv bit će otvoren do utroška planiranih sredstava.

Potrebne obrasce i Program sufinanciranja zapošljavanja Služba u saradnji sa poslodavcima 2024 možete preuzeti ovdje:

Program Start up – Druga prilika 2024 podrazumijeva sufinanciranje samozapošljavanja osoba bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stupanj obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK prije dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranjem, uz mogućnost zapošljavanja i dodatnih nezaposlenih osoba.

Uvjete učešća i sufinanciranja možete naći u Programu Start up – Druga prilika 2024.

Za program Start up – Druga prilika 2024 nezaposlena osoba se prijavljuje izravno Službi, podnošenjem popunjenog prijavnog obrasca – Obrazac DP 2024, putem redovne pošte ili osobno na protokol Službe.

Neuredni i nepotpuni zahtjevi neće se vrednovati.

Javni poziv bit će otvoren do utroška planiranih sredstava.

Potrebne obrasce i Programu Program Start up – Druga prilika 2024 možete preuzeti ovdje:

https://szzhnz-k.ba/

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti