+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv – „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2018. godinu.

Na osnovu člana 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne  uprave („Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ utvrđenih  Budžetom  HNK  za 2018. godinu  Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša,  broj: 01-1-02-1528/18 od 14. juna 2018. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša objavljuje Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinansirati  iz sredstava „Transfer za jačanje turističkih kapaciteta“ planiranih Budžetom HNK za 2018. godinu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. jula 2018. godine.

Tekst Javnog poziva i aplikacijske obrasce možete preuzeti u prilogu.

 

Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Prijava_obrasci Transfer za jačanje turističkih kapaciteta

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti