+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Razvoj turizma na tri jezera – radni sastanak

U okviru projekta “Razvoj turizma na tri jezera” sufinanciranog iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u četvrtak 19. srpnja u dvorani HE Rama u Prozoru održan je sastanak na temu izrade strateških smjernica razvoja turizma u općini Prozor-Rama.

Na sastanku su bili prisutni predstavnici Općine Prozor-Rama, Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara, grupacije Naša perspektiva te Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama.

Nakon uvodne riječi koordinatorice projekta Amele Bećirović iz LiNK-a, predstavljeni su principi izrade smjernica za razvoj turizma: sudjelovanje zainteresiranih lokalnih aktera kroz konzultativne sastanke i fokus grupe, otvorenost procesa izrade, oslanjanje na dosad postignute rezultate kroz analizu kreiranih dokumenata i rezultata rada.

Konzultant Rasim Tulumović predstavio je nacrt dokumenta koji uključuje polazne osnove, SWOT analizu i strateške smjernice. U polaznim osnovama su prezentirani trendovi razvoja turizma, situacija na području općine Prozor-Rama i interesne grupe. Nakon prezentiranja uslijedio je zajednički rad na SWOT analizi razvoja turizma općine Prozor-Rama.

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%). Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Ramsko jezero, Jablaničko jezero i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost, da bolje iskoriste resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti