+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

POTPISAN UGOVOR O SUBVENCIONIRANJU KAMATA PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

 Ministar razvoja, preduzetništva i obrta Vojin Mijatović i vršilac dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine Borislav Trlin potpisali Ugovor o realizaciji aktivnosti regresiranje kamata- garancijski fond.
Cilj Ugovora je omogućiti korisnicima koji su se zadužili po Kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 ) i Kreditno garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 ) , kao i za navedene Kreditno- garantne programe koji su objavljeni u 2021. godini ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 ) da dobiju grant sredstva u iznosu od 1.800.000,00 KM na ime sumbvencionisanja dijela troškova kamatne stope do 4% .
Pravo na dodjelu grant sredstava po ovom Programu ostvaruju subjekti koji su se kreditno zadužili:
1. U periodu od septembra 2020. godine do 31.12.2022. godine i to:
– subjekti male privrede prerađivačkog sektora ( područje C- oblast od 10 do 33 ) i IT sektora ( područje J – samo oblast 62 ) koji su se kreditno zadužili po Kreditno garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 i 41/21 )
– obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti prerađivačkog sektora ( područje C- oblast od 10 do 33 ) i IT sektora ( područje J- samo oblast 62 ) koji su se kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programom za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 65/20 i 41/21 )
2. U periodu od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine i to:
– svi subjekti male privrede koji su se u okviru 2023. godine ( do 30.09.2023. godine ) kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća ( ” Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 ), kao i svi obrtnici i ostale samostalne privredne djelatnosti koje su se kreditno zadužili po Kreditno- garantnim programima za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti ( “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 41/21 )
Subvencije će se odobravati korisnicima kreditnih sredstava do 30.09.2023. godine
Pravo na regresiranje kamata imaju svi prethodno spomenuti subjekti male privrede kojima je odobren i pušten kredit po kreditno garantnim programima za mikro, mala i srednja preduzeća, kao za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti.
Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta neće raspisivati javni poziv po ovom Programu, uzevši u obzir da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstava ta regresiranje kamata.
Po ovom programu, korisnici kredita stiču pravo regresiranja kamata jednokratno za period od 01.01.2023. godine do 30.09.2023. godine, ukoliko su u okviru tog perioda uredno izmirili obaveze po kreditima.
https://www.fmrpo.gov.ba/
Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti