+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

OBAVIJEST ZA PRIJAVU PROMJENE PODATAKA IZ REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I REGISTRA KLIJENATA

Dana: 8.1.2024. godine
Broj: 04/1-20-29/24

PREDMET; Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08 i 31/22), svake godine  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava  promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
–   poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
–   trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
–  promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

 Poljoprivredna gospodarstva  dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
–  promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva  i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva;
–   promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju;
–  bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

Napominjemo da se neće moći ostvarivati federalni, županijski niti određeni općinski poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ukoliko se nisu ažurirali podaci u registru poljoprivrednih gospodarstava i registru klijenata, ažuriranje poslije naznačenog roka ne može se izvršiti.

S poštovanjem !

       ŠEF ODSJEKA
   mr. sc. Stipo Čuljak
Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti