+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Projekt EU4Employment objavljuje javne pozive

U sklopu projekta EU4Employment objavljeni su javni pozivi namijenjeni svim akterima na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga. Isti se pozivau  da dostave puni projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava podrške, i to u sklopu sljedećih poziva:

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja Roma

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i zapošljavanja žena iz ruralnih sredina

– Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca

Isti su  dostupni na službenoj web stranici projekta, odnosno na  sljedećem linku: https://eu4employment.ba/javni-pozivi/.
Projekta EU4Employment (Posao za sve) je projekat čiji je cilj povećanje prilike za zapošljavanje mladih, žena iz ruralnih sredina, Roma, osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlenih kroz podršku uvođenju efektivnih i ciljanih mjera aktivne politike tržišta rada prema navedenim ciljnim grupama.

U okviru ovog projekta, Međunarodna organizacija rada je zadužena za implementaciju programa  bespovratnih sredstava u iznosu od 5 miliona EUR koji su usmjereni ka osmišljavanju i pilotiranju novih  usluga i programa aktivacije, povećanja zapošljivosti i zapošljavanja ciljnih grupa.

 

 

https://szzhnz-k.ba/

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti