+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Tag Archives: sastanak

Sastanak sa predstavnicima GIZ-a

Predstavnici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama i Općine Prozor-Rama sudjelovali su danas, 9.3.2016., na sastanku sa predstavnicima GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) koji u 10 općina u BiH provode program lokalnog ekonomskog razvoja – ProLocal (Program za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj). Sastanak je održan u Konjicu (u Garden City hotelu).

Naša općina u sklopu ovog projekta zajedno sa općinama Konjic i Jablanica čini regiju Hercegovina. Projekt je započeo 2013. godine, te su učinjeni važni koraci na jačanju javno-privatnog dijaloga i podrške razvoju MSP, kroz osnivanje Lokalnog vijeća za konkurentnost i Agencije za lokalni razvoj, te kroz projekte potpore u proizvodnji jagodičastog voća.

Na današnjem sastanku govorilo se o sljedećoj fazi koja će trajati do 2018. godine, kada navedeni program završava. Sektori u kojima će se raditi su: drvo, metal, poljoprivreda i turizam, a naglasak će se staviti na jačanje malog i srednjeg poduzetništva te javno-privatnog dijaloga kao temelja za lokalni ekonomski razvoj.

Pročitajte više
Sastanak Radne grupe za procjenu stanja okoliša

U utorak, 23.2.2016. u dvorani za sastanke HE Rama održan je prvi sastanak Radne grupe za procjenu stanja okoliša u izradi Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Prozor-Rama (LEAP-a).
Nakon uvodne riječi direktora Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama, Ivice Faletara, koordinatorica projekta Jelena Ćališ upoznala je prisutne sudionike sastanka sa značajem izrade Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša, s planom rada, te sa zadaćama za članove radne grupe.
S ciljem ispitivanja mišljenja građana o stanju okoliša i glavnim problemima zaštite okoliša, provest će se anketno ispitivanje po svim mjesnim zajednicama.

Raspored anketiranja po mjesnim zajednicama:
24.2.2016.- Šćipe, Uzdol, Gračac, Ustirama i Hudutsko
25.2.2016.- Podbor, Ripci, Jaklići, Gračanica i Lug
26.2.2016.- Rumboci, Orašac, Prozor i Gmići

Anketiranje po javnim ustanovama i poslovnim objektima u Prozoru provest će se u ponedjeljak, 29.2.2016.godine.

Pročitajte više