+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama -sufinanciranje lovstva

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
objavljuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava – projektnih prijedloga za dodjelu
bespovratnih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Hercegovačko-neretvanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) s pozicije „Namjenska
sredstva od naknada za lovstvo”–organizacijska jedinica 37010008, ekonomski kod 614300
Budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2019. godinu („Službene novine HNK”,
broj: 11/18).

Javni poziv se raspisuje u cilju sufinanciranja programa unapređenja lovstva na području
Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pod pojmom unapređenja lovstva smatra se: zaštita,
održavanje i poboljšanje životnih uslova za divljač u lovištu (poboljšanje ispasišta, dodatna
ishrana, izgradnja i održavanje solila i pojilišta), dostizanje i održavanje odgovarajuće
polne i starosne strukture pojedinih vrsta divljači u okviru utvrđenih kapaciteta lovišta,
unošenje novih vrsta divljači u lovište, čuvanje i zaštita divljači i lovišta (opremljena i
obučena lovočuvarska služba), izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata,
poduzimanje mjera za smanjenje štete koju pričini divljač, stručno osposobljavanje
kadrova, izrada planskih dokumenata, naučno istraživački rad u lovstvu, nabavka rasnih
lovačkih pasa i izdavačka djelatnost.

Pravo prijave na Javni poziv imaju korisnici lovišta koji sa Ministarstvom poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede HNK imaju potpisan ugovor o zakupu sportsko-privrednog
lovišta i lovački savezi u koje su učlanjeni korisnici lovišta sa područja Hercegovačkoneretvanskog kantona.

Dokumenti Javnog poziva:

 

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti