+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJE ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA

Na osnovu sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i Federacije BiH o finansiranju, Ured za koordinciju projekata (PCU) je zadužen za provođenje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH, u njenim ruralnim područjima. Osnovni cilj Projekta je smanjenje siromaštva, a dio sredstava namijenjen je podršci u zapošljavanju mladih i žena kako bi se i na taj način direktno doprinijelo osnovnom cilju.

U skladu sa socijalnom i rodnom osjetljivošću Projekta, razvijen je Program za sufinansiranje zapošljavanja, a na osnovu kojeg PCU raspisuje Poziv kojim bi se sufinansiralo zapošljavanje 113 nezaposlenih osoba.

Ciljane kategorije: žene starosti do 55 godina i mladi do 35 godina, a koji su zasnovali radni odnos  tokom 2020.godine (do utroška sredstava).

Korisnici Programa sufinansiranja zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima mogu biti subjekti koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a registrovani su u Federaciji BiH za sljedeće djelatnosti:

  •      registrovana poljoprivredna gazdinstva  i poljoprivredni obrti,
  •      poljoprivredne zadruge,
  •      udruženja koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda.

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova za isplatu obaveznih doprinosa za novozaposlene osobe sa iznosom od 2o0,00 KM mjesečno po jednoj osobi za 12 mjeseci.

Subjekti registrovani u Federaciji BiH koji vrše zapošljavanja osoba iz ciljanih kategorija, vrše prijavu  za učešće u Programu dostavljanjem sljedećih dokumenta:

  1. popunjen Prijavni obrazac,
  2. popunjena Lista novouposlenih osoba,
  3. ovjerena kopija rješenja o registraciji djelatnosti i
  4. dokaz o izmirenim porezima i doprinosima.

Prijavni obrazac, format Liste novouposlenih kao i sam Program se može dobiti u općinskim službama za zapošljavanje ili direktno u prostorijama PCU ili na web stranici PCU: www.fmpvspcu.ba/javni-poziv/  ili po zahtjevu putem sljedećih e-mailova: [email protected] ili [email protected]

Rok za dostavljanje aplikacija: 01. marta 2020. godine na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA – PCU

Ul. Grbavička br. 4/II, 71000 Sarajevo

ili putem e- mail: [email protected],ba

sa naznakom: „PRIJAVA ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ŽENA I MLADIH“

 

Oni koji se kvalifikuju u skladu sa kriterijima biće pozvani da dostave dokumentaciju kako je definisano Programom.

 

http://www.poduzetna.ba/

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti