+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Općina Prozor – Rama i REDAH potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

U utorak, 26.11.2019. u prostorijama Općine Prozor – Rama potpisan je Sporazum o poslovno – tehničkoj  suradnji sa Asocijacijom za ekonomski razvitak REDAH iz Mostara.

Sporazum su potpisali Općinski Načelnik Jozo Ivančević i Izvršna direktorica REDAH-a Mirna Jeličić, općina se uključila u ovu suradnju na inicijativu Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama.

Kao predmet Sporazuma definirana je suglasnost obiju strana za suradnju u procesima lokalnog i regionalnog gospodarskog razvitka. Precizirano je da će REDAH kroz provedbu Sporazuma vršiti brojne aktivnosti, između ostalih: pružanje smjernica za izradu lokalne strategije razvitka, pružanje tehničke pomoći u izgradnji kapaciteta za izradu i upravljan je razvojnim projektima, upoznavanje sa fondovima EU i procedurama za povlačenje sredstava iz tih fondova, praćenje, prikupljanje i provedba informacija od interesa za lokalnu zajednicu i regiju, pronalazi potencijalne donatore i financijere za lokalne razvojne projekte i slično. Općina će sa svoje strane staviti na raspolaganje vlastite kapacitete i osigurati odgovarajuću financijsku potporu.

U narednom razdoblju pokrenut će se program obuka usmjerenih na uposlenike Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama i općine Prozor Rama kako bi se ojačali kapaciteti u kreiranju i provedbi razvojnih projekata.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti