+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Objavljen Program poticaja za 2020. godinu

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” za 2020. godinu koji je usvojen na 210. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 20.02.2020.g. u Mostaru objavljen je u Službenim novinama Federacije br. 14/20 od 21.02.2020.g.

Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2020. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, kao i povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda.

Visina sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu veća su za 18,3 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnji Program za 26,6%.U okviru modela podrški proizvodnji, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju sa prošlogodišnjih 10.779.629,66 na 12.000.000,00 KM za 2020. godinu. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 55.500.000,00 KM. Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2020. godinu, iznos od 17.250.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U skladu s tim, u okviru ovog Modela, uvode se podrške investicijama u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Kao posebna mjera uvodi se podrška legalizaciji građevinskih objekata i ispunjavanju okolišnih standarda, koja ima za cilj potaknuti legalizaciju štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje kako bi oni, između ostalog, stekli pravo na uvrštavanje u popis izvoznih objekata. U istoj mjeri planirana je podrška dogradnji postojećih ili izgradnji novih pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koje nastaje kao posljedica proizvodnog procesa.

U okviru ovog Programa, pokrenut će se i kreditna linija za poljoprivredu u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije, za što je predviđen iznos od 5.000.000 KM u vidu podrške investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka. Pored podrške konkurentnosti, novčane podrške za ruralni razvoj namijenjene su i zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovdje se radi o zajedničkim projektima sa federalnim, kantonalnim odnosno općinskim organima za poljoprivredu i ruralnu infrastrukturu od važnosti za stanovništvo na selu.

U okviru projekata od značaja za Federaciju BiH, ove godine su predviđena sredstva za izradu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede i Program ruralnog razvoja, kao i izrada Operativnog programa zadrugarstva u Federaciji BiH i Programa uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta riba. U okviru mjera „organiziranje poljoprivrednika“ planiran je povećani iznos podrške poljoprivrednim zadrugama za organiziranje otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda od malih poljoprivrednih proizvođača. U okviru Modela ostalih vrsta podrški, podržat će se različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske i proljetne sjetve te mjere zemljišne politike.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti