+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za odrađivanje volonterskog – pripravničkog rada u Općini Prozor-Rama za 2021. godinu

Općina Prozor-Rama je do sada omogućila odrađivanje volonterskog pripravničkog staža za mnoge mlade s područja ove općine. Upućen je Javni poziv za iduću godinu.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Prozor-Rama – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor-Rama o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV

za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2021.godinu

Pozivaju se sve  neuposlene osobne visoke i više školske sperme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi stjecajna radnog iskustva u struci.

Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim poduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima usprave Općine Prozor-Rama.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno proračunskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i Općine Prozor-Rama s kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.

Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor-Rama ili na općinskoj web stranici.

Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o neuposlenosti izdato do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

OPĆINA PROZOR/RAMA

Ured Načelnika

Kralja Tomislava bb

88440 Prozor-Rama

S naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2021. godinu“

Rok za prijavu na natječaj vezan je uz proračunska sredstva koja je Općina Prozor-Rama predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine Prozor-Rama.

Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2020. godine smatrat će se prijavljenima.

Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.

NAČELNIK

Jozo Ivančević

Prijavni obrazac za pripravnike

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti