+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu

Na temelju članka 41. Statuta općine Prozor-Rama – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01),
Načelnik općine Prozor-Rama, u p u ć u j e

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu

1. Pravo sudjelovanja imaju:
– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore
– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na području Općine, kao što                 su:
a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta ljudskog života;
d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija
Prijava treba sadržavati:
– Popunjen prijavni obrazac,
– Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
– Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
– Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
– Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
– Projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava
Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja  Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2020. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA:  Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama:  www.prozor-rama.org.

Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2019) godine,  neće biti razmatrane.

PRIJAVNI OBRAZAC

         N A Č E L N I K
Jozo Ivančević, dr. med.
Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti