+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za sudjelovanje u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) u BiH

Druga četverogodišnja faza MEG projekta (2021.-2025.) ima cilj doprinijeti daljnjoj demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i uvođenju efektivnijih i efikasnijih javnih usluga za građane i građanke. Ovo se planira postići kroz dijalog o politici dobre lokalne uprave, zajedno s regulatornim poboljšanjima na području usluga vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama, koji će u konačnici omogućiti efektivnije, pravičnije i održivo pružanje osnovnih lokalnih usluga.

MEG projekt koji primarno financira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), predstavlja jednu od najvećih i najsloženijih intervencija u oblasti lokalne samouprave. Dodatna financijska podrška Projektu očekuje se i od Vlade Kraljevine Švedske i Evropske Unije (EU), sa fokusom na specifične projektne aktivnosti u oblasti poboljšanja regulatornog okvira koji se odnosi na vodoopskrbu i upravljanje otpadnim vodama i jačanja kapaciteta vodovodnih poduzeća za pružanje kvalitetnijih javnih usluga.

Projekt će biti implementiran sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom pravde i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine te Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, savezima općina/opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Projekt općinskog okolišnog upravljanja (MEG) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za sudjelovanje u njegovoj implementaciji. Cilj Poziva je odabir 20 partnerskih JLS u kojima će se provoditi aktivnosti Projekta MEG tokom sljedeće četiri godine.

PRAVILA JAVNOG POZIVA

Ovaj Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u drugoj fazi Projekta otvoren je za sve JLS u Bosni i Hercegovini, osim za sljedeće JLS koje su sudjelovale u prvoj fazi: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Tešanj, Teslić, Tuzla, Velika Kladuša i Žepče.

NAČIN PОDNОŠЕNJA PRIJAVA

Pismo namjere i Prijavni obrazac treba dostaviti u printanoj verziji, dok prateća dokumentacija, detaljno pojašnjena pod točkom 4.3, treba biti dostavljena isključivo u elektronskoj formi, na USB memorijskoj kartici.

Pismo namjerePrijavni obrazac i USB sa popratnom dokumentacijom  treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

UN House, Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

za Projekt MEG II

Prijave mogu biti dostavljene osobno, preporučenom ili kurirskom poštom na gore navedenu  adresu.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa ovim Javnim pozivom i smjernicama je 06.08.2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti