+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI KONKURS FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/18) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu broj: UO-01-3-4-17-1/2018 od 22.05.2018.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1 Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 9.665.345,00 KM.

 

Tekst Javnog konkursa preuzmite klikom OVDJE

Obrazac_aplikacijski

Obrazac_finansijski

 

Izvor:http://www.fzofbih.org.ba

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti