+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

IZBOR PREDSTAVNIKA OCD 2022. OPĆINA PROZOR-RAMA

Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Prozor-Rama.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva bio je objavljen od 8.3. do 5.4.2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u ponovljenom javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

Ovaj ponovljeni poziv je otvoren od 20. do 25.4.2022. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: [email protected]. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu maju/svibnju 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Prozor-Rama.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti