+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Razvoj turizma na tri jezera

PROGRAM  EU ProLocal- Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj

CILJ PROJEKTA Cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero, Ramsko jezero, jezero Tribistovo) putem poboljšanja turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju, kroz valorizaciju turističkih resursa te izgradnju kapaciteta i implementaciju integriranog modela ponude. Također, cilj je povećati vidljivost destinacijskog jezerskog turizma uz svrhu većeg broja posjeta jezerskim područjima kao i promoviranje ulaganja u turizam.

Ključne aktivnosti i rezultati:

  • Mapirani turistički resursi općine Prozor- Rama
  • Održani ciklusi radionica za pružaoce usluga u turizmu
  • Izrađen dokument Smjernice za razvoj turizma općine Prozor- Rama
  • Izrađena web platforma za zajedničku promociju turističkog područja
  • Nabavljene drvene kućice- info punktovi
  • Izrađen promotivni materijal, fotografije i videi

Agencija za lokalni razvoja Prozor- Rama bila je koordinator gotovo svih aktivnosti projekta.

PARTNERI Nositelj: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, ostali partneri: Općina Prozor- Rama, Općina Jablanica i Općina Posušje

VRIJEME PROVEDBE: studeni 2017. – prosinac 2018.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 192.566,70 KM

SUFINANCIRANJE: 30.572,46 KM (20,55%)

 

8